นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

12 June 2010
Ico48
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์2: การสร้างชาติและพฤติกรรมตามยุคสมัย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อก่อนสงกรานต์ มีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่เกาหลี ซึ่งนโยบายและกระบวนการที่ชัดเจนในการสร้างประเทศ คือการสร้างคน เช่นการผลิตด้านการเกษตรจะเน้นผลิตอาหารที่ดีที่สุดสำหรับคนเกาหลี ให้มีอาหารที่มีคุณภาพต่อการทำให้ประชาชนมีความแข็งแรงทั้งร่างกายและสติปัญญา ดังนั้น อาหารที่ดีที่สุดต้องให้คนในปร...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1454
at: 12 June 2010 19:10
12 May 2010
Ico48
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์1: มหาวิทยาลัยต้องสอนอย่างไร
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อ ๑๑ พ.ค.๕๓ ได้ไปร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลการเกษตร ระหว่างสภาคณบดี สาขาการเกษตร กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมหลาย ๆ กรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมกันนำบทความวิจัยด้านการเกษตรของหน่วยงานขึ้นระบบออนไลน์และนำมาใช้งานต่อไป รวมทั้งได้ร่วมฟังการบรรยายของ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ซึ่ง...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1400
at: 12 May 2010 18:32
10 May 2010
Ico48
ความหมาย vision ใน NBMQA ความสำคัญและการจัดทำ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วิสัยทัศน์ หรือ vision ในระบบ NBMQA หมายถึง ภาพขององค์กรต้องการจะเป็นในอนาคต ซึ่งอนาคตจะยาวนานเท่าไร ขึ้นกับองค์กรจะกำหนด หากเป็นการบริหารที่มีวาระมักกำหนดเวลาตามระยะเวลาของวาระการทำงาน เช่น คณบดีที่มีวาระการบริหาร ๔ ปี มักกำหนดภาพของคณะที่จะพัฒนาไปถึงจุดนั้น เพื่อเป็นการบอกผู้ปฏิบัติงานให้ทราบว่...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 2046
at: 10 May 2010 17:22
03 May 2010
Ico48
ระวังการผ่านการก่อสร้างอาคารสูง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันนี้ทราบว่า มีอุบัติเหตุมีเหล็กตกจากการก่อสร้างอาคารสูง คณะวิทยาศาสตร์ ข้างตึก LRC ท่านใดที่ต้องผ่านเขตก่อสร้างอาคารดังกล่าว คงต้องระมัดระวัง ให้ดีก็ออกห่างไว้ ความจริงคงมีการป้องกันระดับหนึ่ง แต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ระวังกันไว้ก่อนเป็นดีที่สุด เกิดเหตุขึ้นแล้ว ถึงมีการรับผิดชอบ รับโทษ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1514
at: 03 May 2010 16:30
29 March 2010
Ico48
pmqa กับการพัฒนางาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ระบบ pmqa มีค่านิยมและกระบวนการหลายเรื่อง สามารถนำมาพัฒนางานได้ แน่นอนเป้าหมายโดยรวม เป็นการพัฒนาองค์กรเชิงระบบ ให้สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีบริการใหม่ ๆ ดังตัวอย่างการต่อทะเบียนรถยนต์ นอกจากนี้ก็มีค่านิยมเรื่อง การพัฒนาโดยการใช้ข้อมูลจริง ไม่ใช่แค่คิดนึกเอาเท่านั้น มุ่งการเรียน...
Flowers: 0 · Comments: 9 · Read: 2485
at: 29 March 2010 19:23
25 March 2010
Ico48
เตือนภัยใน ม.อ.
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ด้วยมีผู้ถูกทุบกระจกรถยนต์ แล้วขโมยของในรถที่จอดใน ม.อ. ไป ซึ่งรถจอดในที่จอดรถที่ค่อนข้างมืด และปลอดคน จึงขอแจ้งเตือนภัยในการจอดรถและดูแลรักษาความปลอดภัยของตนเอง ด้วยการไม่ทิ้งของมีค่า หรือกระเป๋า เช่น โน๊ตบุ๊ค กล้องถ่ายรูป หรือห่อของในลักษณะที่แสดงให้เห็นว่ามีของมีค่า เพราะจะเจอเหตุการณ์ถูกทุบกร...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 1363
at: 25 March 2010 08:24
23 March 2010
Ico48
การกรีดยาง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ช่วงนี้ ๒๓-๓๐ มี.ค. ๕๓ ท่านที่ผ่านบริเวณตลาดนัดเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ทางเข้าด้านขวา จะเห็นเต๊น การฝึกการกรีดยาง ซึ่งเป็นการอบรม การกรีดยางระดับมืออาชีพ ที่จัดให้นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติและคนกรีดยางที่สถานีวิจัยของคณะทรัพยฯ โดยมีวิทยากรมืออาชีพที่ได้รับความร่วมมือจาก สกย. สงขลา และเป็นความร...
Flowers: 1 · Comments: 31 · Read: 4677
at: 23 March 2010 20:05
Ico48
ผลการประเมินการเผยแพร่งานวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย สกว.
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
สกว. เชิญชวนให้คณะทรัพยากรธรรมชาติ เสนอข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัยที่บุคลากรของคณะได้นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วง ๑ มกราคม ๒๕๕๐ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ในรอบสองปี โดย สกว.ใช้เกณฑ์การตีพิมพ์ดังนี้- ในวารสารนานาชาติ ที่อยู่ในฐาน ISI มีน้ำหนัก = ๑- วารสารนานาชาติไม่อยู่ในฐาน ISI มีน้ำหนัก = ๐.๗๕- วารสารระดับใน...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1515
at: 23 March 2010 19:32
19 March 2010
Ico48
คู่แข่ง/การแข่งขัน เพื่อ ชนะ ชนะ ใน pmqa
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ในระบบ pmqa มีคำที่ต้องวิเคราะห์นำมาใช้ดี และเกิดผลดี ในการทำระบบ คือคำว่า คู่แข่ง/การแข่งขันหากดูการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ในระดับสากล หลังการแข่งขัน สิ่งที่พบเสมอคือการสัมภาษณ์ ผู้แข่งขัน ทั้งผู้ชนะ และผู้แพ้ รวมถึงผู้ฝึกสอน ของการแข่งกีฬาเป็นทีม เช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล อเมริกันฟุตบอล แต่หากเป็นกีฬาเ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1596
at: 19 March 2010 20:03
17 March 2010
Ico48
รางวัล TQA เป็นยาวิเศษ จริงหรือ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ทุกคณะ/หน่วยงานใน ม.อ. ในช่วงนี้ ก็ง่วนอยู่กับ การเรียนระบบ pmqa หรือ tqa ทั้งหมดแปลจาก NBMQA ในฐานะต้องทำหน้าที่บริหารคณะและต้องการเรียนรู้ ทำให้ต้องศึกษารายละเอียด บางทีอ่านภาษาไทยที่มีผู้ช่วยแปลมาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ ก็หยิบภาคภาษาอังกฤษมาอ่าน มาถึงวันนี้ก็ยังมองไม่ทะลุ คงเป็นระบบที่พัฒนามานาน ท...
Flowers: 0 · Comments: 9 · Read: 2474
at: 17 March 2010 18:27
11 March 2010
Ico48
เมื่อต้องสวมมงคลให้คู่บ่าว
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อปลาย ก.พ. ๕๓ ได้รับเชิญให้ไปรดน้ำสังข์งานแต่งงาน แต่พอไปถึงงานมีคนมาแจ้งว่า ช่วยสวมมงคลให้คู่บ่าวสาวด้วย และติดต่อท่านผู้ใหญ่อีกท่านให้ช่วยเจิมหน้าผากคู่บ่าวสาว ความจริงก็ยินดีทำหน้าที่ดังกล่าวให้ ติดอยู่นิด ๆ ว่า ชีวิตนี้แม้เคยทำพิธีแต่งงานมาแล้ว แต่ก็ไม่ได้ทำพิธีรดน้ำสังข์ จะเห็นในภาพยนตร...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 12497
at: 11 March 2010 19:18
10 March 2010
Ico48
อันเนื่องจาก PMQA
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ในการทำระบบ PMQA ที่ ม.อ. กำลังฝึกอบรมกันในขณะนี้ สิ่งที่ต้องทำคือ หาคู่แข่ง หรือคู่เปรียบเทียบ ซึ่งต้องใช้ข้อมูลตัวชี้วัดของผลการดำเนินการมาเทียบกัน แน่นอนสิ่งจะมาเที่ยบกันได้ดีที่สุดคือ รายงานการประเมินตนเอง(SAR)หรือรายงานการประเมินคุณภาพภายในหรือภายนอก คงเป็นเพราะในระบบกำหนดให้มีคู่แข่งหรือคู...
Flowers: 0 · Comments: 13 · Read: 2148
at: 10 March 2010 19:54
23 Febuary 2010
Ico48
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๓
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
OP ส่วนที่สอง เป็นสถานะภาพว่า มหาวิทยาลัยถูกกำหนดบทบาทระดับใด ตามการจัดตั้งและการสนับสนุนงบประมาณ ที่ สกอ. ระบุเป็น สภาวะการณ์ขององค์กร ซึ่งตรงกับ Organizational Situation (P.2) ของ NBMQA ดูรายละขององค์ประกอบเนื้อหา จะประกอบด้วย บทบาทตามการจัดตั้ง สถานการณ์ และสภาพองค์กร อย่างกรณี มหาวิทยาลัยสงข...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1778
at: 23 Febuary 2010 17:43
Ico48
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๒
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ส่วนแรกของ OP ยังแบ่งเป็นระบบการทำงาน (P.1 b) ในเอกสารของ ส.ก.อ. คือ ความสัมพันธ์ระดับองค์กร และของ MBNQA = organizational Relationships หากดูในเนื้อหาแล้วจะเป็น ระบบการทำงาน ตั้งแต่โครงสร้างบริหาร ว่าแต่ละระดับมีใครทำหน้าที่อะไร ในการวางแผน การดำเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน ซึ่งในคณะ...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 2204
at: 23 Febuary 2010 17:23
22 Febuary 2010
Ico48
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๑
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อการประชุมกรรมการคณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ได้นำเอา โครงร่างองค์กร(OP) ที่กลุ่มตัวแทนคณะที่ได้เข้าอบรมการเขียนที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น นำเข้าที่ประชุมกรรมการประจำคณะ เพื่อสอบถามว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติ คืออะไร มีขอบเขตการทำงาน จุดเน้น จุดเด่น ความพร้อม ทั้งด้านบุคลากร ...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 3474
at: 22 Febuary 2010 20:01
21 Febuary 2010
Ico48
ความสำคัญของเป้าหมาย/ค่านิยม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ตอนนี้มหาวิทยาลัยกำลังมีการจัดอบรมให้ความรู้ระบบการบริหาร PMQA กันอย่างต่อเนื่อง คำที่ได้ยินเสมอ ๆ คือ เป้าหมาย (goals) และค่านิยม (values) ซึ่งนับว่าเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศขององค์กรเมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๓ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาน ภาคใต้ ซึ่งได้มีการนำนโ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 2841
at: 21 Febuary 2010 18:43
Ico48
ไปดูงานการเกษตรตอนใต้ ประเทศลาว
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ ก.พ. ๕๓ สภาคณบดี สาขาการเกษตร ได้จัดให้มีการดูงานการเกษตร ประเทศลาว ประสานการดำเนินการโดย คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี การเดินทางจะผ่านไปทางจังหวัดอุบลราชธานี โดยรถยนต์ของบริษัทท่องเที่ยว ผ่านด่านช่องเม็ก ติดแขวงจำปาสักของลาว ด่านช่องเม็กอยู่ห่างจาก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ประมาณ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 4206
at: 21 Febuary 2010 17:45
08 Febuary 2010
Ico48
คุยเรื่องศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จนถึงปัจจุบันก็เข้าปีที่ ๓๕ แล้ว มีบัณฑิตปริญญาตรีแล้ว ๒๙ รุ่น และรุ่นที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีนี้คือรุ่นที่ ๓๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ก.พ. ที่ผ่านมามีการจัดงานเลี้ยงส่งว่าที่บัณฑิตโดยสโมสรนักศึกษาที่ได้มีการจัดต่อเนื่องกันมาทุกปี ปีนี้ได้มีการเชิญผู้แ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1860
at: 08 Febuary 2010 19:35
07 Febuary 2010
Ico48
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๓ การชี้วัดที่มากและเหมามั่ว
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
- การมีตัวชี้วัดมากเกินไปและไม่สอดคล้องกับแต่ละสภาพของแต่ละสถานศึกษา ที่สำคัญเป็นการวัดแบบลัทธิเอาเด่น แค่อยากเหมือนคนอื่น ไม่สอดคล้องกับสภาพของไทยที่ไม่ได้มุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนอย่างจริงจัง เช่น จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อผู้สอน ที่เพิ่มเป็นเท่าตัวของมาตรฐานสากลทั้ง ๆ ผู้เรียนมีความสามารถต่ำ ที่...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1577
at: 07 Febuary 2010 19:16
03 Febuary 2010
Ico48
การสังเกตศึกษาคือค่าที่แท้จริงของคนทำวิจัยและการทำงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อเช้าได้เข้าสอนนักศึกษาระดับปริญญาโทเอกของคณะทรัพยฯ ซึ่งทุกคนต้องทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ จึงได้อธิบายถึงความสำคัญของการสังเกตศึกษา หรือ observation ที่เป็นจุดอ่อนของคนทำวิจัยที่มักทำแค่ตามแผนที่กำหนดวิธีการ การวัดตามกำหนด ไม่สังเกตศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะไม่รู้ว่าระหว...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1807
at: 03 Febuary 2010 18:07