นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

11 เมษายน 2552
Ico48
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๕๒ ได้มีการหารือข้อท้วงติงจาก กพร. ว่า share ของ ม.อ. ยังไม่สื่อถึงการจัดการความรู้ ท่านที่ได้ร่วมใช้ ร่วมอ่าน บันทึก ก็คงเห็นเป็นจริง เพราะส่วนใหญ่เป็นการบันทึกเล่าเรื่อง และชมเชียร์กัน ยังมีบันทึกประสบการณ์ทำงาน พัฒนางานในหน้าที่ไม่มากนัก คือยังไม่ได้นำ tacit knowledge มาบั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1556
เมื่อ: 11 เมษายน 2552 18:07
Ico48
การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
มีเรื่อง การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน ตามบันทึกความเห็นที่ ๙ และ ๑๐ ในบันทึกhttp://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/12012?page=1ที่นำมาบันทึก คิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดี ของการจัดการความรู้ ที่เอาประสบการณ์ทำงานมาเล่า ที่เรียกว่า นำความรู้จากตัวคนมาบันทึก และมีการต่อเติมความรู้ รวมทั้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1711
เมื่อ: 11 เมษายน 2552 16:11
09 เมษายน 2552
Ico48
หยิบมาแชร์ การทำงานให้มีความสุข
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ข้อคิดดีดี ในการทำงานให้มีความสุขและความสำเร็จลองคลิกอ่านhttp://women.kapook.com/work00042/เพียงทำให้เป็นธรรมชาติ และรับในความจริง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2213
เมื่อ: 09 เมษายน 2552 17:37
08 เมษายน 2552
Ico48
ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากได้บันทึกเรื่องการทำงานให้เกิดสุขและเก่งขึ้น ด้วยการเปลี่ยนวิธีคิด ยกระดับจิตใจ แต่อาจมีบางคนที่ยังติดอยู่ว่า จะยกระดับจิตได้อย่างไร คงต้องมาดูว่า ทำไมจิตจึงตก ยกไม่ขึ้น ๑. อาจเกิดจากไม่ได้วางเป้าหมาย ความสำเร็จ อนาคตของการทำงาน จึงรู้สึกว่า งานที่ทำเป็นภาระ คงต้องถามตัวเอง อย่างจริง ๆ ว่า อยา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 2578
เมื่อ: 08 เมษายน 2552 19:40
03 เมษายน 2552
Ico48
นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ได้ตั้งคำถามตัวเองและค้นหามาตลอดว่า คำเหล่านี้มีความหมายต่างกันอย่างไร หากตอบว่า นักเรียนคือคนที่เรียนในโรงเรียน นักศึกษาคือคนที่เรียนในวิชาที่สูงขึ้น ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ระดับอุดมศึกษา บัณฑิตศึกษาคือการศึกษาหลังปริญญาตรี ปริญญาโท เอก คือหลักสูตรระดับปริญญาโท เอก ตามลำดับ ก็ยังไม่สามารถบอกถึงก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 13910
เมื่อ: 03 เมษายน 2552 19:15
Ico48
การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ได้พบและทำงานกับหลาย ๆ คน มักได้ยินบ่นว่า ทำงานไม่ทัน งานมาก คนมารับบริการคนนั้นไม่ดี คนนี้แย่ ไม่รู้เรื่องอะไรบ้างเลย (แต่ที่เห็นสภาพแย่จริง ๆ คือคนบ่น) เมื่อถามว่า แล้วเมื่องานมาก หาทางทำอย่างไรให้เร็วขึ้น คำตอบที่ได้ คือ ปรับไม่ได้หรอก ต้องตรวจละเอียด อย่างโน้น อย่างนี้ แสดงว่า ทำอย่างไร ก็ยั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 21 · อ่าน: 5693
เมื่อ: 03 เมษายน 2552 16:11
25 มีนาคม 2552
Ico48
NPP ชำนาญการกับการบริหาร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อวานที่คณะทรัพฯ ได้มีการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนระบบให้คณะเป็นผู้พิจารณาเองว่าต้องการความชำนาญการอะไร มาใช้งานอะไร ที่ต่างไปจากเดิมที่มีการกำหนดกรอบตำแหน่งและนำผลงานมาประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง ที่บางครั้งไม่ทราบชำนาญอะไร เป็นแล้วก็ไม่ได้อะไรแก่องค์กร ยกเว้นผู้ได้รับการแ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1649
เมื่อ: 25 มีนาคม 2552 15:53
Ico48
ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๕๒ ได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหนึ่งในกรุงเทพฯ เล่าถึงลูกศิษย์มาหลอกยืมกล้องราคาเป็นแสน อ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าเอาไปทำการบ้านตามที่อาจารย์สั่ง (เข้าใจว่าคงปลอมลายเซ็นอาจารย์มาด้วย) ยังไม่พอ สองสัปดาห์ต่อมา มายืมไปอีก คราวนี้เอากล้องตัวที...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2451
เมื่อ: 25 มีนาคม 2552 13:38
16 มีนาคม 2552
Ico48
ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร)
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ได้อ่านเมลของคุณพรทิพย์ ซึ่งทำงานอยู่กับ Fulbright ที่ไปแคลิฟฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา บอกว่าจากผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจ ทำให้ต้องเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนจาก ๒๐ คน และต้องใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการจัดการเรียนเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา ทำให้รู้ว่า ในอเมริกา ห้องเรียนสำหรับเด็กเล็กนั้น ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2705
เมื่อ: 16 มีนาคม 2552 11:37
Ico48
หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คงทราบกันว่า เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๕๒ ที่ผ่านมา ม.อ. ได้จัดให้มีการมอบเครื่องราชฯ และเหรียญเชิดชูเกียรติ และรางวัลแก่บุคลากรดีเด่น ทุกปี โดยปีนี้มีบุคลากรของคณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการระดับ ๑-๕ ดีเด่น คือคุณวรภัทร ไผ่แก้ว ผู้ทำงานอะไร ก็มุ่งมั่น ตั้งใจจริงใจ ใส่ใจ เรียนรู้ ศึก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3191
เมื่อ: 16 มีนาคม 2552 09:24
11 มีนาคม 2552
Ico48
ความ(ไม่)คืบหน้าของการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ตามที่ได้ทราบว่าระบบข้าราชการพลเรือน หรือ กพ. ได้ปรับเปลี่ยนจากระบบ ซี เป็นระบบ แท่ง ไปแล้ว สำหรับข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่มีคณะกรรมการเดิมว่า กม. ปัจจุบันปรับเป็น กกอ. (ไม่แน่ใจว่าปรับแล้วดีขึ้นอย่างไร โดยเฉพาะการศึกษาไทย เพราะการปรับอะไร ก็มีเป้าหมายให้ดีกว่าเดิม) ขณะนี้ทาง สกอ.ได้มี ส....
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2071
เมื่อ: 11 มีนาคม 2552 13:11
15 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ.
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เป็นที่ทราบกันว่า สกอ. ได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาต้องมีการปรับปรุงทุกรอบ ๕ ปี เมื่อปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา หากไม่ปรับตามกำหนดก็ถือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรดังกล่าว ไม่สามารถกู้เงินเรียนได้ และมหาวิทยาลัยยังถูกกำหนดว่า หลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐานอีกด้วย ซึ่งปัจจุบัน ก็ย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1878
เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2552 18:34
Ico48
การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ.
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางศาสนาและประเพณี มหาวิทยาลัยโดยท่านอธิการบดีและทีมบริหารจึงได้กำหนดนโยบายการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม เข้าที่ประชุมคณบดีเมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๒๕๕๒ เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ได้ พร้อมกำหนดให้งดการสอบในวันพิธีกรรมทาง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1949
เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2552 17:19
08 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
ข้อคิดสะกิดไทย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะอาหารเลี้ยงพลโลกจำนวนมาก จึงทำให้มีการตั้งเป้าหมายเป็นครัวโลก ซึ่งดูดีที่ช่วยการทำตัวที่มุ่งที่จะผลิตสินค้าและอาหารเพื่อส่งออก แต่ลืมดูแลตนเองและคนไทย ที่มีการใช้ทรัพยากร แรงงานผลิตเพื่อเน้นการส่งออก จนทำให้คนไทยไม่สามารถเข้าถึงอาหารดี ๆ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1969
เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2552 12:32
Ico48
อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการประชุมวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ได้ให้ความเห็นชอบให้ รศ. ดร. บุญสม ศิริบำรุงสุข ดำรงตำแหน่งอธิการบดี อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาตามกระบวนการที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะได้นำรายชื่อเสนอ สกอ. เพื่อดำเนินการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1872
เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2552 12:21
Ico48
ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ตามที่คณะได้ร่วมมือทำวิจัยเรื่องยางพารากับนักวิชาการของ CIRAD จนได้มีการลงนามทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายไทยประกอบด้วย ม.สงขลานครินทร์ ม.เกษตรศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร กับ CIRAD ของฝรั่งเศสไปเมื่อ พค. ๕๑ ที่เรียกว่า HRPP (Havea Research Platform in Partnership) ซึ่งเป็นเครือข่ายการทำงานเรื่องยางพาราร่วมก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1962
เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2552 12:08
05 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 52 คณะทรัพยฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มาจัดฝึกอบรมความรู้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice หรือ GAP) ให้นักศึกษาคณะ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 200 คน แสดงถึงความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่ง ที่เมื่อปีที่ก่อน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2315
เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2552 16:53
22 มกราคม 2552
Ico48
Roadmap เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๕๑ กรรมการคณะได้พิจารณาการทำแผนที่การสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะ เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ประกอบด้วย การใช้ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์ การประกันคุณภาพ การผลิตที่ดีทางการเกษตร(GAP) การตลาด logistic กฏหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ การใช้ int...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2864
เมื่อ: 22 มกราคม 2552 18:56
19 มกราคม 2552
Ico48
คณะทรัพยฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ อบรม GAP ให้นักศึกษา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ด้วยการผลิตการเกษตรในปัจจุบัน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการผลิต โดยเฉพาะสินค้าที่ส่งออกและเข้าสู่ตลาดมาตรฐาน เช่น ร้านซุปเปอร์ใหญ่ ๆ อย่างโลตัส บิ๊กซี คาร์ฟูร์ ฯลฯ ซึ่งบัณฑิตที่จบการศึกษาต้องมีความรู้ด้านมาตรฐานการผลิต ที่เรียกว่า GAP (Good Agricultural Practices) ที่นอกจากคณะได้จัดให้มีการสอดแทรกในบาง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1676
เมื่อ: 19 มกราคม 2552 19:40
13 มกราคม 2552
Ico48
เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อวาน (๑๒ ม.ค. ๕๒) พอมีเวลาหลังการไปประชุมที่ สนอ. จึงแวะไปทักทายสวัสดีปีใหม่กับบุคลากรของ กบศ. เพื่อนร่วมทำงานกันมา มีผู้ถามว่า ต้นไม้ดอกเหลืองที่ปลูกที่แปลงคณะทรัพยฯ ด้านซ้ายของประตูศรีทรัพย์ขาออก คือต้นไม้อะไร ขอให้นำมาแชร์ให้รู้จักกันเผื่อคนข้องนอกมหาวิทยาลัยมาถามจะได้ตอบถูก ต้นไม้ดังกล่าว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 7731
เมื่อ: 13 มกราคม 2552 14:57