นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

09 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
จิตสาธารณะในชีวิตประจำวัน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อคืนขับรถกลับบ้าน เห็นรถยนต์ส่วนใหญ่เปิดไฟสูง ไฟตัดหมอกโดยไม่ปรับเป็นไปต่ำเมื่อมีรถสวน รถจักรยานยนต์ผ่าวงเวียนโดยไม่อ้อมตามวงเวียน รถที่จะเข้าวงเวียนไม่ยอมหยุดให้รถที่อยู่ในวงเวียนไปก่อน ทำให้นึกถึง คำว่า จิตสาธารณะ ทำให้ต้องค้นหาความหมาย 1.ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของจิตสำนึกทางสังคม หรือจิ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 6189
เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2554 19:51
08 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
การให้กับการพัฒนาตนพัฒนางาน 2. ให้กาย ให้ทุน ให้ทำ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากบันทึก 1. http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/18526 ให้ใจ ให้เวลา มาให้ต่อ3. ให้กาย คือ การใช้พละกำลังเพื่อการพัฒนาตนและงาน ความจริงการออกกำลังกายในการทำงานนั้น จะยิ่งให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิต้านทานดีขึ้น การมีสุขภาพที่ดีเป็นสำคัญทั้งชีวิตและการงาน จึงต้องให้มีการพัฒนาสุขภาพร่างกายให้ดี ให...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2130
เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2554 18:12
06 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
การให้กับการพัฒนาตนพัฒนางาน 1. ให้ใจ ให้เวลา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนเกิดมามีหน้าที่ต้องพัฒนาตนเพื่อพัฒนางานตามหน้าที่ ตั้งแต่ทารกที่คลอดออกมา ก็ต้องพัฒนาตั้งการร้อง การกิน การจำ การจับ การคว่ำ การคืบ การคลาน การพูด การนั่ง การเดิน การวิ่ง จนกระทั่งเป็นเด็กทำให้สามารถทำลักษณะอาการเหล่านี้ได้ แม้แต่เด็กพิการก็ยังพยายามพัฒนาตนตามความสามารถและร่างกายตน และสิ่งเห...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1848
เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2554 19:35
24 มกราคม 2554
Ico48
Leadership ความเป็นผู้นำที่ต้องมีในทุกคน ทุกอาชีพ ทุกตำแหน่ง จึงทำให้องค์กรพัฒนา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ผู้นำ leadership เป็นคำที่ถูกใช้พูดถึงตลอดเวลา แต่อาจมีความเข้าใจที่ต่างกัน หลายคนคิดว่า ไม่ได้เป็นหัวหน้า ประธาน ผู้บังคับบัญชา ก็ไม่จำเป็นต้องมีความเป็นผู้นำ เพราะเป็นหน้าที่ของผู้มีตำแหน่งต่าง ๆ เหล่านั้น ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดความเป็นผู้นำ หมายถึง มีความรู้เรื่องต่าง ๆ ที่ทันสมัย ทั้งสถานการณ์...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2099
เมื่อ: 24 มกราคม 2554 19:23
12 มกราคม 2554
Ico48
สำนักงานใหม่ของกองทะเบียนและประมวลผล
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อ 11 ม.ค.54 ได้ไปร่วมงานทำบุญเพื่อระลึกถึงคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ผู้อุทิศที่ดินเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ได้พบกับชาวทะเบียนกลาง ที่ปัจจุบันเป็นกองทะเบียนและประมวลผล ทราบว่าเพิ่งได้ย้ายสำนักงานเดิมจากใต้ตึกฟักทอง มายังอาคารทรัพยากรการเรียนรู้ LRC ที่สูงตระหง่านกลางมหาวิทยาลัย จึง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2013
เมื่อ: 12 มกราคม 2554 17:57
08 มกราคม 2554
Ico48
การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบแท่ง 2. รายละเอียดการปฏิบัติ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากหลักเกณฑ์ที่ให้ใช้ทั้ง ผลการปฏิบัติราชการ + พฤติกรรม ในการประเมิน การเลื่อนขั้นที่ละเอียดเป็น % นั้น ทำให้ต้องมีความละเอียดมากขึ้นในการดำเนินการ 1. เริ่มจากผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ ต้องดูตั้งแต่ข้อตกลงที่ทำและเปรียบเท่าในเชิงปริมาณในตำแหน่งใกล้เคียงกัน ที่ต้องทั้งเชิงปริมาณ + ผลสัมฤทธิ์ เ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2106
เมื่อ: 08 มกราคม 2554 19:30
Ico48
การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบแท่ง 1 หลักเกณฑ์ตามประกาศ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
หลังจากที่ระบบแท่งของสถาบันอุดมศึกษา ออกมาเรียบร้อยแล้ว กพอ. ก็ได้ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่ง กจ. ม.อ. ได้นำขึ้นเว็บ http://basd.mua.go.th/upload/File/Nueng2/R003.pdfและหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงิน ดังเว็บhttp://basd.mua.go.th/upload/File/Nueng2/R004.pdfที่ทุกท่า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3798
เมื่อ: 08 มกราคม 2554 19:25
Ico48
โบนัสผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2552 ของ ม.อ.
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การประชุมคณบดี/ คบม. เดือน มค.54 ได้เห็นชอบวิธีการจัดสรรเงินโบนัสของผลปฏิบัติราชการของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้รับ 3,658,391 บาท ที่ได้รับลดลงจากปีก่อน ๆ ไม่ใช่เพราะผลการดำเนินการลดลง แต่รัฐจัดเท่านี้ และไม่ไห้แบ่งเท่า ๆ กัน ต้องเสนอวิธีการผ่านที่ประชุมของกรรมการบริหารหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1486
เมื่อ: 08 มกราคม 2554 16:30
07 มกราคม 2554
Ico48
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๓
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จาก ๑ http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/18220?page=1 ๒ http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/18228มาต่อ ๓๓. ลดค่าและกีดกันความเป็นไทยในคู่มือประกันคุณภาพทั้ง สกอ. สมศ. ระบุเน้นมาตรฐานความเป็นไทย ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย แต่ตัวชี้วัดการเผยแพร่ผลงานวิชาการ การใช้งานของชุมชน มีค่าเพียงเศษเสี้ยว ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 14 · อ่าน: 1904
เมื่อ: 07 มกราคม 2554 19:12
04 มกราคม 2554
Ico48
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๒
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จาก ๑ http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/18220?page=1 มาต่อ ๒๑. หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบสิ่งเหล่านี้ คือความจริงที่พบ ทราบ โดยไม่ต้องประเมิน แต่ระบบที่สร้างขึ้นมาเป็นการสร้างตามทฤษฎี จึงเห็นให้มี input process output PDCA จะทำกิจกรรมต้องสำรวจ ต้องประชุม ต้องมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ต้องมีแผน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1616
เมื่อ: 04 มกราคม 2554 17:58
03 มกราคม 2554
Ico48
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๑
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ช่วงนี้ใกล้ถึงรอบการประเมินคุณภาพรอบสามของ สมศ. จึงมีกฎเกณฑ์ กระบวน ตัวบ่งชี้ ต่าง ๆ ออกมา จากการติดตามศึกษา พบว่ายังแต่หลงทฤษฎี หลงระบบ พัฒนาแต่กระบวนการประกันคุณภาพ ไม่ได้พัฒนาที่คุณภาพการศึกษา บิดเบือนทิศทาง และลดค่าความเป็นไทยการประเมินคุณภาพสองรอบที่ผ่านมาของ สมศ. ไม่มีการศึกษาสาเหตุที่การศึ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2585
เมื่อ: 03 มกราคม 2554 19:34
01 มกราคม 2554
Ico48
สว้สดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ได้เวลาตรวจประเมิน PDCA
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
และแล้วปี ๒๕๕๓ ก็ผ่านไป กับการผจญบททดสอบที่มีทั้ง สะดวก สนุก ทุกข์ยาก เป็นบทเรียนที่มีค่า อยู่ที่ว่าใครจะจำ จด เป็นบทเรียนเพื่อใช้สู้ชีวิตให้ผจญทุกข์น้อยลง เหมือนการปีนเขาที่รู้ว่า จุดใด รื่น จุดใดราบเรียบ ที่เมื่อผ่านพบใหม่คงไม่สะดุดล้มเจ็บอีก และเมื่อเวลาผ่านไป จุดเดิม ปัญญาเดิม อุปสรรคเดิม ย่อ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 1819
เมื่อ: 01 มกราคม 2554 16:36
07 ธันวาคม 2553
Ico48
ผลการประเมินตามตามตัวบ่งชี้ กับ สภาพจริง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 53 ได้ไปฟังข้อมูลถึง ความสามารถการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ทำให้มาคิดถึงความเป็นจริง ว่าประเทศที่ได้รับการประเมินว่า มีความสามารถการแข่งขันอันดับต้น ๆ ใน 10 อันดับแรก เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ไอซ์แลนด์ ลักซัมเบิร์ก เดนมาร์ก และเมื่อเทียบกับประเทศที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 4 ประเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1914
เมื่อ: 07 ธันวาคม 2553 20:08
Ico48
ข้าราชการดีเด่น
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกปี มีการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ปีนี้ก็เช่นเดียวกัน แต่เปลี่ยนจากระบบ ซ๊ เป็นระบบแท่ง และมีการแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใกล้เคียงกันต่างกันเล็กน้อยตามการจัดกลุ่มของระบบแท่ง และกลุ่มลูกจ้างประจำ ๑ กลุ่ม รวมเป็น ๓ กลุ่ม โดยมีเป้าหมายเพื่อ“มุ่งส่งเสริม และยกย่องข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ประพฤติ ปฏิบ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3714
เมื่อ: 07 ธันวาคม 2553 19:46
06 ธันวาคม 2553
Ico48
เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เนื่องในวันพ่อ 5 ธันวาคม 2553ในฐานะคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการจัดตั้งเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของไทยให้คุ้มค่า ยั่งยืน เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่คนไทย จึงขอน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่ เรื่อง เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด มาบันทึกให้พวกเราชาวทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันดำเนิ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3462
เมื่อ: 06 ธันวาคม 2553 11:23
03 ธันวาคม 2553
Ico48
ระบบแท่งของ ส.ก.อ. คลอดแล้ว
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้เป็นวันศุกร์ และใกล้วันปีใหม่ 2554 จึงขอแจ้งข่าวดีที่พวกเราชาวข้าราชการในมหาวิทยาลัยรอคอย นั่นคือเงินเดือนระบบแท่งของ กพอ.ได้ประกาศเป็นราชกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว (แต่ก็ช้ากว่า ก.พ. เป็นปี) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งเป็นเอกสารอิเลคทรอนิคส์ไปยังคณะ/หน่วยงานแล้ว โดยสรุป1. ข้าราชการทุกระดับทุกคนได้ปรั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1973
เมื่อ: 03 ธันวาคม 2553 18:46
01 ธันวาคม 2553
Ico48
การเกษตรไทย ทำไมจึงตกต่ำ ควรทำอย่างไร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ประเทศไทย มีธรรมชาติ ภูมิประเทศ สภาพอากาศ และสภาพแวดล้อมที่ดีมาก ๆ ต่อการเกษตร จึงทำให้มีผลผลิตมากที่ทำให้เกิดความมั่นคงของอาหารและสามารถส่งออกเป็นสินค้าอย่างต่อเนื่องตลอดมา และด้วยวัฒนธรรมความมุ่งมั่นของเกษตรกร จนทำให้คนไทยไม่เห็นความสำคัญ ทำให้เกษตรกรเป็นภาคที่จน ทั้งที่ทำงานหนัก เสี่ยงทั้งในกา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2419
เมื่อ: 01 ธันวาคม 2553 18:22
29 พฤศจิกายน 2553
Ico48
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 2: ธรรมชาติของมนุษย์กับจัดการการศึกษา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คำว่า ธรรม ท่านพุทธทาสเน้นย้ำเสมอ คือธรรมชาติธรรมชาติ ที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ที่เกิดมาพึ่งพาอาศัยกันและกัน พึ่งพาอาศัยธรรมชาติ ความจริง มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ยังมีสิทธิที่ยังมีสิทธ์เลือกได้ ต่างจากสัตว์สังคมอย่างผึ้ง ปลวก ที่ถูกกำหนดบทบาทและหน้าที่มาตั้งแต่เกิดจนตาย ให้เป็น ผึ้งงาน นางพญา ผึ้งต...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1835
เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2553 18:49
28 พฤศจิกายน 2553
Ico48
เก่งตน เก่งคน เก่งงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนเกิดมาคงอยากเป็นคนเก่ง แต่อย่างไรจึงเรียกว่าเก่ง คงมีความหมายแตกต่างกัน ความเก่งที่น่าจะมีประโยชน์ คงต้องเก่งตน เก่งคน และเก่งงาน จึงเรียกว่าคนเก่งได้เก่งตน หมายถึงการเอาชนะตนเอง ที่จัดได้ว่าสำคัญที่สุด เพราะเป็นการควบคุมตนเองให้ไปสู่เก่งคน และเก่งงาน เก่งตน เป็นการควบคุมตนเอง ให้มีความแข็งแ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 23875
เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2553 19:29
27 พฤศจิกายน 2553
Ico48
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 1: ความแตกต่างตามธรรมชาติ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เคยได้ยินคำเทศนาของพระพุทธทาส ว่าการศึกษาไทย เป็นการจัดการศึกษาแบบหมาหางด้วน ที่ไม่มีหางในการกำกับทิศทาง จึงทำให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพต่ำลง งานหนักก็ไม่เอา งานเบาก็ทำไม่เป็น ดีแต่อวดรู้อวดเก่ง อยากเป็นเหมือนคนอื่น (นานาชาติ ทั้ง ๆที่ยังไงก็เป็นไทย และให้เป็นต่างชาติกินขนมปังแทนข้าวทุกวันก็ไม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1354
เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2553 19:25