นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

29 พฤศจิกายน 2552
Ico48
๓๕ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ: มุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ก่อตั้งขั้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ มาถึงปัจจุบันมีอายุครบ ๓๔ ปี ย่างเข้าปีที่ ๓๕ ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งคณะได้ผลิตบัณฑิตไปแล้วประมาณ ๖,๐๐๐ คน ในทุกระดับ ตรี โท เอก ได้พัฒนาการเกษตรในหลาย ๆ ด้าน การขยายพันธุ์ลองกองในพื้นที่ต่างๆ จากพันธุ์ที่ตันหยงมัส นราธิวาส พัฒนางานด้านปาล์มน้ำมันที่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1968
เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2552 11:00
27 พฤศจิกายน 2552
Ico48
I AM READY
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อ ๑๖-๑๗ พ.ย. ๕๒ ได้ร่วมฟังการบรรยายระบบ PMQA ได้ยินคำว่า I AM READY จึงต้องการทราบว่าคืออะไร เพื่อจะได้มาใช้งาน ซึ่งเป็นอักษรย่อของคำ ๘ คำ I = Integrity ทำงานให้สมเกียรติ สมศักดิ์ศรี หมายถึงการทำหน้าที่ให้เหมาะสมกับหน้าที่ทั้งที่ได้รับมอบหมาย กับกรอบหน้าที่ของตำแหน่ง เป็นเกียรติของหน่วยงาน ค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4801
เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2552 12:00
19 พฤศจิกายน 2552
Ico48
การประเมินงานต้องการการพัฒนา๒
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ตามที่ได้บันทึกการประเมินงานต้องการการพัฒนา ซึ่งเป็นการตีค่าของงาน บันทึกนี้จะใกล้ตัวเข้าไปอีก๑. สำรวจการทำงานของตนเอง ว่ามีเรื่องทำผิด ทำพลาด ทำช้า ซ้ำ ๆ เรื่องใดบ้าง โดยเฉพาะเรื่องเดิม ๆ ที่ทำประจำ ถ้าเป็นเรื่องทำครั้งแรก นานๆทำทีก็คงพออภัยให้ตัวเองได้ แต่งานประจำต้องรีบหาทางแก้ด้วยการสำรวจ วิเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1299
เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2552 20:00
Ico48
PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า)
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ตอนนี้ใน ม.อ. ใครไม่ทราบรับรู้ตื่นตัวเรื่อง PMQA คงบอกว่าต้องรีบตื่น ๆ ได้แล้ว จึงต้องบันทึก และอยากให้ช่วยกันหาคำตอบ พร้อมเหตุผลเพื่อจะได้นำไปสู่ตัวชี้วัดที่ถูกต้อง มิฉะนั้น จะวัดกันมากมาย แต่สุดท้ายก็เหมือนเดิม ซึ่งหมายความว่าแย่กว่าเดิม เหมือนเดินไปหลายรอบ แต่ค้นหาคุณภาพไม่เจอ มีการวัดโน่นวัดน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1688
เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2552 19:12
18 พฤศจิกายน 2552
Ico48
การประเมินงานต้องการการพัฒนา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในการทำงาน ทุกคนคงบอกว่ามาทำงานทุกวัน และคงอยากพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น แต่พอเจาะลึกลงไปว่าจะพัฒนาอะไร ทราบได้อย่างไรว่าคุ้มค่าในการจพัฒนา และจะพัฒนาอย่างไร ส่วนใหญ่มักจะติดและคิดไม่ออก เหตุที่เป็นเช่นนั้น เพราะขาดการสังเกตุจดจำข้อมูลในการทำงาน นำมาเป็นสถิติ แล้วนำมาวิเคราะห์ พูดเช่นนี้ หลายท่านคง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1301
เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2552 19:14
12 พฤศจิกายน 2552
Ico48
ม.อ. ได้รับการประเมินเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการจัดการศึกษามีคุณภาพดีมาก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง(พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓) ระดับอุดมศึกษาของ สมศ. ในจุลสารประชาคมประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับที่๑๑ ปีที่ ๗ (สิงหาคม ๒๕๕๒) มีสถาบันที่ได้รับการประเมินในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ที่อยู่ในกลุ่ม มหาวิทยาลัยวิจัย จำนวน ๒๓ แห่ง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยมีผลการจัดการศึกษาระดับดีมาก ๑๑ แห่ง ซึ่งหนึ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1862
เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2552 13:55
03 พฤศจิกายน 2552
Ico48
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๒: ขั้นตอนวิธีการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ตามที่ได้บันทึกสติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ ตามhttp://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/14271 ไปแล้วนั้นขอขยายต่อ ในเรื่องขั้นตอนวิธีการตั้งเป้าหมายว่าทำอย่างไร ให้เพื่อเป็นแนวในการดำเนินการ โดยศึกษา๑. เป้าหมายและหน้าที่ขององค์กร รวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ๒. เป้าหมายและหน้าที่ของหน่วยงาน ค...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 3217
เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2552 18:13
29 ตุลาคม 2552
Ico48
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในชีวิตการทำงานของแต่ละคน ทำไมจึงมีความสำเร็จไม่เหมือนกัน หลายคนทำงานในสภาพแวดล้อมเดียวกัน หน้าที่เดียวกัน หากได้มองเข้าถึงพฤติกรรมการทำงานของแต่ละคนก็น่าจะพบว่าทำไมจึงมีความสำเร็จต่างกัน สิ่งที่ทำให้การทำงานสำเร็จคือการทำงานอย่างมีสติ คือ การรู้ตัว รู้กำลังทำอะไร เพื่ออะไร ความสำเร็จของงานคืออะไ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 8112
เมื่อ: 29 ตุลาคม 2552 12:46
Ico48
แจ้งข่าวชาว ม.อ.
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ด้วยวันอังคารที่ ๓ พ.ย. ๕๒ จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ที่ศูนย์ประชุมฯ ที่ ม.อ. ซึ่งบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประมาณ ๕,๐๐๐ คน แบ่งพิธีเป็นสองช่วงทั้ง เช้าและบ่าย ทราบว่าใช้พื้นที่ใน ม.อ. เป็นจุดรับบัณฑิตเพื่อลำเลียงไปศูนย์ประชุมฯด้วยโดยจะมีพีซ้อมในวันอาทิตย์ที่ ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1337
เมื่อ: 29 ตุลาคม 2552 08:42
26 ตุลาคม 2552
Ico48
Share คณะทรัพยฯ ขยับจากคณะลงสู่ภาควิชา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งคณะทรัพยฯ ที่มีคนเข้าร่วมวง share เพิ่มขึ้น จากการนำความรู้เรื่องการจัดการความรู้ที่นำไปพูดคุยในที่ประชุมคณบดี มาขยายความในคณะ ทำให้เกิดความตื่นตัวในภาควิชาสัตวศาสตร์ที่ รศ.ดร.ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ท่านใหม่ ต้องการนำไปขยายในภาควิชา จึงขอให้มีการจัดให้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1511
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2552 17:30
08 ตุลาคม 2552
Ico48
ข้อคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ถึงแม้มีชื่อประเทศอังกฤษเป็นเจ้าของภาษา แต่เป็นภาษาที่มีการใช้สื่อสารกันระหว่างคนต่างชาติกันมากที่สุด ดังนั้น เวลามีการประเมินผลด้านความสามารถของคนโดยเฉพาะการศึกษาทุกครั้ง ส่วนใหญ่มักบอกว่ามีความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษไม่ดีพอ หรือภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเนื่องจากความสำคัญของภาษา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 4196
เมื่อ: 08 ตุลาคม 2552 18:15
07 ตุลาคม 2552
Ico48
การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ได้เข้าร่วมฟังการเสนอผลการประเมินด้วยวาจา การประเมินคุณภาพภายในปี ๕๑ ของ ม.อ. ในวันที่ ๖ ต.ค. ๕๒ มีข้อแนะนำหลาย ๆ อย่างที่ให้จัดเตรียมความพร้อม อำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน การจัดการสอนปรับพื้นฐาน การให้ทุนกับผู้มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ การบังคับให้ทำกิจกรรม ฯลฯ ทำให้มองถึงภาพการประเมินคุณภาพกับคุณภาพ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 6733
เมื่อ: 07 ตุลาคม 2552 17:51
01 ตุลาคม 2552
Ico48
การประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การประเมินคุณภาพภายในของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ คณะกรรมการ ซึ่งมีท่าน รศ. นพ. สุธรรม ปิ่นเจริญ เป็นประธาน มี ศ.ดร. ไพศาล เหล่าสุวรรณ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และมีกรรมการจากคณะต่าง ๆ ตาม http://share.psu.ac.th/blog/quality-1/13850คณะกรรมการได้ดำเนินการในวันที่ ๓๐ ก.ย.–๑ ต.ค....
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1733
เมื่อ: 01 ตุลาคม 2552 18:45
27 กันยายน 2552
Ico48
อย่าปล่อยให้ความรู้ลอยนวล
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ได้ฟังเพลงของก็อต จักรพรรค์ เพลงชื่อ อย่าปล่อยให้เธอลอยนวล ทำให้มองเห็นภาพในการไม่นำความรู้มาใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางขึ้น ความรู้ก็ลอยนวลหายไป จากการสังเกตในองค์กรมีความรู้ที่ลอยนวลหายไปปีละจำนวนมากกลุ่มแรก เป็นความรู้ที่ทั้งบุคคลและองค์กรลงทุนทุกปี อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา คือ ความรู้จากการศึกษาต่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1544
เมื่อ: 27 กันยายน 2552 10:45
24 กันยายน 2552
Ico48
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๒ การศึกษารายละเอียดของพร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การตั้งเป้าหมายของชีวิตการทำงาน ว่า เมื่อเข้ามาทำงานแล้วจะเป็น ผู้ชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ หรือ ผศ. รศ. ศ. เท่านั้น จะไม่สามารถทำพรให้เป็นผลได้ รวมทั้งผู้อื่นก็ช่วยไม่ได้มีคำพูดที่มักเจอเสมอ ผู้บริหารต้องพัฒนาให้บุคลากรเป็นผู้ชำนาญการ และมีตำแหน่งทางวิชาการ เห็นบุคลากรเป็นแป้ง เป็นน้ำตาล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1669
เมื่อ: 24 กันยายน 2552 09:49
23 กันยายน 2552
Ico48
คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี ๒๕๕๑ เมื่อ ๒๒ ก.ย. ๕๒ สำเร็จลงด้วยความสง่า สวยงามของบัณฑิตที่เข้าพิธีทุกคน แต่ก่อนจะออกมาในภาพเช่นนั้น ได้มีการเตรียมการฝึกซ้อม ตั้งแต่การซ้อมย่อยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๓ กลุ่ม ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ก.ย. ทั้งวัน หลังการขึ้นทะเบียนผู้ที่จะเข้ารับ จนถึ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 2390
เมื่อ: 23 กันยายน 2552 09:52
22 กันยายน 2552
Ico48
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๑ เริ่มให้พรตนเอง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกท่าน พอเรียนจบมา แล้วก็หางานทำ พอพบใครก็มักจะได้รับคำอวยพรให้ทำงานให้เจริญก้าวหน้าแต่มีบางคน ถามว่าทำไมบัณฑิตที่จบ ไม่สอนให้ประกอบอาชีพอิสระ แต่คนที่ถามส่วนใหญ่ ๙๙% มีอาชีพรับราชการ หรือไม่ก็ทำงานบริษัทของคนอื่น สงสัยว่าทำไมไม่ถามตัวเองบ้าง คงเป็นพวก คุณนะทำสูงที่ฉันไม่ต้องทำ ที่มีพวกพลอยจนมาก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2520
เมื่อ: 22 กันยายน 2552 19:34
Ico48
คณะทรัพยากรธรรมชาติและสีประจำสีเขียวก้านมะลิ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคณะแรกในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ตั้งชื่อนี้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จากที่ว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ในภาคใต้ของไทย สมควรที่จะมีการจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตร โดยสภาพภูมิประเทศและทรัพยากรในพื้นที่ที่มีความเป็นเฉพาะที่มีภูเขาจนถึงทะเลทั้งสองฝั่ง มีพืชพรรณธรรมชาติที่แ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1858
เมื่อ: 22 กันยายน 2552 19:04
Ico48
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ตามที่พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระประชวร จึงขอถวายพระพรให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 29 · อ่าน: 2582
เมื่อ: 22 กันยายน 2552 11:18
17 กันยายน 2552
Ico48
ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากการไปประเมินคุณภาพหน่วยงานต่าง ๆ ได้พบ มีคนทำงานอย่างมุ่งมั่น เข้มแข็ง บริการดี มีคำชม แต่พอถามว่ามีอะไรเป็นจุดเด่นของหน่วยงาน เป็นผลงาน เป็นนวัตกรรม เป็นการปฏิบัติที่ดี กลับหาไม่ได้ จึงเรียกว่า มีเฉพาะผู้ชำนาญงาน คือทำงานเก่งในหน้าที่ แต่ไม่มีผู้ชำนาญการแล้ว ชำนาญการ ต่างจาก ชำนาญงาน อย่างไร ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 11 · อ่าน: 3741
เมื่อ: 17 กันยายน 2552 20:05