นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

12 มิถุนายน 2553
Ico48
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์2: การสร้างชาติและพฤติกรรมตามยุคสมัย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อก่อนสงกรานต์ มีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่เกาหลี ซึ่งนโยบายและกระบวนการที่ชัดเจนในการสร้างประเทศ คือการสร้างคน เช่นการผลิตด้านการเกษตรจะเน้นผลิตอาหารที่ดีที่สุดสำหรับคนเกาหลี ให้มีอาหารที่มีคุณภาพต่อการทำให้ประชาชนมีความแข็งแรงทั้งร่างกายและสติปัญญา ดังนั้น อาหารที่ดีที่สุดต้องให้คนในปร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1427
เมื่อ: 12 มิถุนายน 2553 19:10
Ico48
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.2 การพัฒนางานของหน่วย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
o การทำการพัฒนางานทุกงานก็จัดทำแผนพัฒนางาน what why how when by whom ทำอะไร เพราะอะไรเพื่ออะไร อย่างไร เมื่อไร ใครทำ และวัดผล ติดตามอย่างไร o ที่สำคัญ อย่าคิดแล้วให้คนอื่นทำ อย่าคิดเอาอย่างเขาแบบเป็นทุกข์ ขอให้เห็นอย่างเขา คิดของเรา ทำแบบเรา เพราะระบบต่างกัน เพราะไปศึกษางานและกลับมาเป็นทุกข์ เที่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1515
เมื่อ: 12 มิถุนายน 2553 18:28
Ico48
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.1 การพัฒนางานของหน่วย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
อีกงานที่ทุกคนแต่ละหน่วยงานตั้งใจจะไปทำ คือการร่วมกันพัฒนางานของหน่วยงาน กลุ่มงาน ซึ่งได้ระดมความคิดกันมีงานที่ต้องการทำมากมาย แต่อย่างน้อยให้เป็นผลจริงในช่วงปีนี้หนึ่งเรื่อง เช่น- กลุ่มที่ไปร่วมจากภาควิชา จะไปพัฒนาระบบการใช้ครุภัณฑ์/เครื่องมือให้คุ้มค่า ยืดอายุการใช้งาน ก็คงต้องไปดูว่า ในภาควิชา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1729
เมื่อ: 12 มิถุนายน 2553 18:21
Ico48
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร1. การทำงานเป็นทีม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ห่างหายจากการบันทึก share ไปเป็นเดือน ความจริงก็มีหลายเรื่องต้องการบันทึก แต่ติดงานเร่งตรวจวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษา ป.โท ให้สำเร็จการศึกษา ทำให้ต้องใช้สมาธิค่อนข้างมาก วันนี้เลยจั่วหัวเรื่อง ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเกิดในคณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อ 11 มิ.ย. 53 ซึ่งเป็นวันกำหนดการนำเสนองานจาก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1757
เมื่อ: 12 มิถุนายน 2553 18:11
12 พฤษภาคม 2553
Ico48
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์1: มหาวิทยาลัยต้องสอนอย่างไร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อ ๑๑ พ.ค.๕๓ ได้ไปร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลการเกษตร ระหว่างสภาคณบดี สาขาการเกษตร กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมหลาย ๆ กรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมกันนำบทความวิจัยด้านการเกษตรของหน่วยงานขึ้นระบบออนไลน์และนำมาใช้งานต่อไป รวมทั้งได้ร่วมฟังการบรรยายของ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ซึ่ง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1384
เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2553 18:32
10 พฤษภาคม 2553
Ico48
ความหมาย vision ใน NBMQA ความสำคัญและการจัดทำ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วิสัยทัศน์ หรือ vision ในระบบ NBMQA หมายถึง ภาพขององค์กรต้องการจะเป็นในอนาคต ซึ่งอนาคตจะยาวนานเท่าไร ขึ้นกับองค์กรจะกำหนด หากเป็นการบริหารที่มีวาระมักกำหนดเวลาตามระยะเวลาของวาระการทำงาน เช่น คณบดีที่มีวาระการบริหาร ๔ ปี มักกำหนดภาพของคณะที่จะพัฒนาไปถึงจุดนั้น เพื่อเป็นการบอกผู้ปฏิบัติงานให้ทราบว่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1964
เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2553 17:22
03 พฤษภาคม 2553
Ico48
ระวังการผ่านการก่อสร้างอาคารสูง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้ทราบว่า มีอุบัติเหตุมีเหล็กตกจากการก่อสร้างอาคารสูง คณะวิทยาศาสตร์ ข้างตึก LRC ท่านใดที่ต้องผ่านเขตก่อสร้างอาคารดังกล่าว คงต้องระมัดระวัง ให้ดีก็ออกห่างไว้ ความจริงคงมีการป้องกันระดับหนึ่ง แต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ระวังกันไว้ก่อนเป็นดีที่สุด เกิดเหตุขึ้นแล้ว ถึงมีการรับผิดชอบ รับโทษ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1488
เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2553 16:30
29 มีนาคม 2553
Ico48
pmqa กับการพัฒนางาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ระบบ pmqa มีค่านิยมและกระบวนการหลายเรื่อง สามารถนำมาพัฒนางานได้ แน่นอนเป้าหมายโดยรวม เป็นการพัฒนาองค์กรเชิงระบบ ให้สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีบริการใหม่ ๆ ดังตัวอย่างการต่อทะเบียนรถยนต์ นอกจากนี้ก็มีค่านิยมเรื่อง การพัฒนาโดยการใช้ข้อมูลจริง ไม่ใช่แค่คิดนึกเอาเท่านั้น มุ่งการเรียน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 2451
เมื่อ: 29 มีนาคม 2553 19:23
25 มีนาคม 2553
Ico48
เตือนภัยใน ม.อ.
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ด้วยมีผู้ถูกทุบกระจกรถยนต์ แล้วขโมยของในรถที่จอดใน ม.อ. ไป ซึ่งรถจอดในที่จอดรถที่ค่อนข้างมืด และปลอดคน จึงขอแจ้งเตือนภัยในการจอดรถและดูแลรักษาความปลอดภัยของตนเอง ด้วยการไม่ทิ้งของมีค่า หรือกระเป๋า เช่น โน๊ตบุ๊ค กล้องถ่ายรูป หรือห่อของในลักษณะที่แสดงให้เห็นว่ามีของมีค่า เพราะจะเจอเหตุการณ์ถูกทุบกร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1337
เมื่อ: 25 มีนาคม 2553 08:24
23 มีนาคม 2553
Ico48
การกรีดยาง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ช่วงนี้ ๒๓-๓๐ มี.ค. ๕๓ ท่านที่ผ่านบริเวณตลาดนัดเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ทางเข้าด้านขวา จะเห็นเต๊น การฝึกการกรีดยาง ซึ่งเป็นการอบรม การกรีดยางระดับมืออาชีพ ที่จัดให้นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติและคนกรีดยางที่สถานีวิจัยของคณะทรัพยฯ โดยมีวิทยากรมืออาชีพที่ได้รับความร่วมมือจาก สกย. สงขลา และเป็นความร...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 31 · อ่าน: 4645
เมื่อ: 23 มีนาคม 2553 20:05
Ico48
ผลการประเมินการเผยแพร่งานวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย สกว.
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
สกว. เชิญชวนให้คณะทรัพยากรธรรมชาติ เสนอข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัยที่บุคลากรของคณะได้นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วง ๑ มกราคม ๒๕๕๐ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ในรอบสองปี โดย สกว.ใช้เกณฑ์การตีพิมพ์ดังนี้- ในวารสารนานาชาติ ที่อยู่ในฐาน ISI มีน้ำหนัก = ๑- วารสารนานาชาติไม่อยู่ในฐาน ISI มีน้ำหนัก = ๐.๗๕- วารสารระดับใน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1492
เมื่อ: 23 มีนาคม 2553 19:32
19 มีนาคม 2553
Ico48
คู่แข่ง/การแข่งขัน เพื่อ ชนะ ชนะ ใน pmqa
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในระบบ pmqa มีคำที่ต้องวิเคราะห์นำมาใช้ดี และเกิดผลดี ในการทำระบบ คือคำว่า คู่แข่ง/การแข่งขันหากดูการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ในระดับสากล หลังการแข่งขัน สิ่งที่พบเสมอคือการสัมภาษณ์ ผู้แข่งขัน ทั้งผู้ชนะ และผู้แพ้ รวมถึงผู้ฝึกสอน ของการแข่งกีฬาเป็นทีม เช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล อเมริกันฟุตบอล แต่หากเป็นกีฬาเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1575
เมื่อ: 19 มีนาคม 2553 20:03
17 มีนาคม 2553
Ico48
รางวัล TQA เป็นยาวิเศษ จริงหรือ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคณะ/หน่วยงานใน ม.อ. ในช่วงนี้ ก็ง่วนอยู่กับ การเรียนระบบ pmqa หรือ tqa ทั้งหมดแปลจาก NBMQA ในฐานะต้องทำหน้าที่บริหารคณะและต้องการเรียนรู้ ทำให้ต้องศึกษารายละเอียด บางทีอ่านภาษาไทยที่มีผู้ช่วยแปลมาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ ก็หยิบภาคภาษาอังกฤษมาอ่าน มาถึงวันนี้ก็ยังมองไม่ทะลุ คงเป็นระบบที่พัฒนามานาน ท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 2444
เมื่อ: 17 มีนาคม 2553 18:27
11 มีนาคม 2553
Ico48
เมื่อต้องสวมมงคลให้คู่บ่าว
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อปลาย ก.พ. ๕๓ ได้รับเชิญให้ไปรดน้ำสังข์งานแต่งงาน แต่พอไปถึงงานมีคนมาแจ้งว่า ช่วยสวมมงคลให้คู่บ่าวสาวด้วย และติดต่อท่านผู้ใหญ่อีกท่านให้ช่วยเจิมหน้าผากคู่บ่าวสาว ความจริงก็ยินดีทำหน้าที่ดังกล่าวให้ ติดอยู่นิด ๆ ว่า ชีวิตนี้แม้เคยทำพิธีแต่งงานมาแล้ว แต่ก็ไม่ได้ทำพิธีรดน้ำสังข์ จะเห็นในภาพยนตร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 12388
เมื่อ: 11 มีนาคม 2553 19:18
10 มีนาคม 2553
Ico48
อันเนื่องจาก PMQA
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในการทำระบบ PMQA ที่ ม.อ. กำลังฝึกอบรมกันในขณะนี้ สิ่งที่ต้องทำคือ หาคู่แข่ง หรือคู่เปรียบเทียบ ซึ่งต้องใช้ข้อมูลตัวชี้วัดของผลการดำเนินการมาเทียบกัน แน่นอนสิ่งจะมาเที่ยบกันได้ดีที่สุดคือ รายงานการประเมินตนเอง(SAR)หรือรายงานการประเมินคุณภาพภายในหรือภายนอก คงเป็นเพราะในระบบกำหนดให้มีคู่แข่งหรือคู...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 13 · อ่าน: 2112
เมื่อ: 10 มีนาคม 2553 19:54
23 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๓
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
OP ส่วนที่สอง เป็นสถานะภาพว่า มหาวิทยาลัยถูกกำหนดบทบาทระดับใด ตามการจัดตั้งและการสนับสนุนงบประมาณ ที่ สกอ. ระบุเป็น สภาวะการณ์ขององค์กร ซึ่งตรงกับ Organizational Situation (P.2) ของ NBMQA ดูรายละขององค์ประกอบเนื้อหา จะประกอบด้วย บทบาทตามการจัดตั้ง สถานการณ์ และสภาพองค์กร อย่างกรณี มหาวิทยาลัยสงข...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1743
เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2553 17:43
Ico48
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๒
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ส่วนแรกของ OP ยังแบ่งเป็นระบบการทำงาน (P.1 b) ในเอกสารของ ส.ก.อ. คือ ความสัมพันธ์ระดับองค์กร และของ MBNQA = organizational Relationships หากดูในเนื้อหาแล้วจะเป็น ระบบการทำงาน ตั้งแต่โครงสร้างบริหาร ว่าแต่ละระดับมีใครทำหน้าที่อะไร ในการวางแผน การดำเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน ซึ่งในคณะ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2172
เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2553 17:23
22 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๑
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อการประชุมกรรมการคณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ได้นำเอา โครงร่างองค์กร(OP) ที่กลุ่มตัวแทนคณะที่ได้เข้าอบรมการเขียนที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น นำเข้าที่ประชุมกรรมการประจำคณะ เพื่อสอบถามว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติ คืออะไร มีขอบเขตการทำงาน จุดเน้น จุดเด่น ความพร้อม ทั้งด้านบุคลากร ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 3444
เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2553 20:01
21 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
ความสำคัญของเป้าหมาย/ค่านิยม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ตอนนี้มหาวิทยาลัยกำลังมีการจัดอบรมให้ความรู้ระบบการบริหาร PMQA กันอย่างต่อเนื่อง คำที่ได้ยินเสมอ ๆ คือ เป้าหมาย (goals) และค่านิยม (values) ซึ่งนับว่าเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศขององค์กรเมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๓ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาน ภาคใต้ ซึ่งได้มีการนำนโ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2814
เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2553 18:43
Ico48
ไปดูงานการเกษตรตอนใต้ ประเทศลาว
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ ก.พ. ๕๓ สภาคณบดี สาขาการเกษตร ได้จัดให้มีการดูงานการเกษตร ประเทศลาว ประสานการดำเนินการโดย คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี การเดินทางจะผ่านไปทางจังหวัดอุบลราชธานี โดยรถยนต์ของบริษัทท่องเที่ยว ผ่านด่านช่องเม็ก ติดแขวงจำปาสักของลาว ด่านช่องเม็กอยู่ห่างจาก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ประมาณ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4177
เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2553 17:45