นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

26 พฤศจิกายน 2554
Ico48
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 1. ทัศนคติ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำงานทุกคนคงอยากทำงานให้มีประสิทธิภาพ คือ ทำให้งานเสร็จเร็ว เสร็จทันเวลา หรือเร็วกว่ากำหนด แต่พอปฏิบัติงานจริงส่วนใหญ่มักลืมเรื่องนี้ จึงต้องมีทัศนคติยึดมั่นในการทำงานให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายบริหารซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพราะเรื่องจะช้าหรือเร็วก็อยู่ที่ 2 ขั้...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2144
เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2554 20:01
25 พฤศจิกายน 2554
Ico48
มุมกลับ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกสิ่งในโลกมีอย่างน้อย 2 ด้านขึ้นไปเสมอ เช่น บวก-ลบ มีมาก-มีน้อย ผู้ให้บริการ-ผู้รับบริการ การมองด้านเดียว ด้านผิด มักให้เกิดปัญหา เป็นทุกข์ ไม่เจริญก้าวหน้า และอาจนำไปสู่เสียชีวิตก็มี การมองมุมกลับ หรือมองตรงข้าม หรือมองหลาย ๆ มุม สามารถทำให้ดีขึ้น ไม่ตกอยู่ในความทุกข์ สามารถพัฒนาให้เจริญก้าว...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1455
เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2554 19:04
24 พฤศจิกายน 2554
Ico48
การทำงาน : ทักษะการทำงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้างและผู้ประกอบการ หรือผู้ใช้บัณฑิต มักพบเสมอว่า บัณฑิตขาดทักษะการทำงาน และจากการสังเกตก็เป็นจริง รวมถึงผู้ทำงานหลายคน โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม ส่วนการทำงานเฉพาะตัวส่วนใหญ่สามารถทำได้ แต่ยังขาดการทำงานเชิงระบบ ดังบันทึก http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/21306 ก...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2849
เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2554 18:34
23 พฤศจิกายน 2554
Ico48
การทำงาน : หัวหน้างาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำงานในทุกหน่วยงาน นอกจากคนทำงาน ก็ต้องมีหัวหน้างาน ไม่ว่าจะเรียกอะไร หัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน ฯลฯ เมื่อเป็นหัวหน้าก็มีหน้าที่เพิ่มขึ้น หลายคนตอนเป็นคนทำงานก็เรียกร้องว่า หัวหน้าต้องทำโน่น ทำนี่ แต่พอได้รับให้เป็นหัวหน้ากลับไปไม่ถูก ไม่รู้หน้าที่ว่าต้องทำอะไร หรือเกรงใจเพื่อนร่วมงานเกินไป จนถึ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2310
เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2554 18:12
22 พฤศจิกายน 2554
Ico48
การทำงาน : เริ่มทำงานเพื่อความก้าวหน้า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ค่าของคน คือการทำงาน คนที่ไม่ทำงานย่อมไม่มีค่า โดยเฉพาะคนที่บอกว่าไปทำงาน คนมีหน้าที่ต้องทำงานแล้วไม่ทำ เรียกว่าเป็น คนโกง คือ รับตำแหน่ง รับเงินแต่ไม่ทำงาน และยังเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี ไม่มีศีลธรรม จรรยาบรรณ ทำให้สังคมเสื่อม งาน คือหน้าที่ของคน แต่ละคนมีหน้าที่การงานต่างกัน แม้แต่ตำแหน่ง หน้าที่เ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2221
เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2554 18:11
21 พฤศจิกายน 2554
Ico48
Competitive cooperation หมายถึง การร่วมมือกันพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
Competition แปลตรง ๆ คือ การแข่งขัน ที่คนไทย มักแปลว่า เป็นการต่อสู้กัน เอาชนะคะคานกัน ซึ่งเป็นความหมายเชิงลบ ในความหมายของสากล ใช้การแข่งขันเป็นการพัฒนา อย่างการแข่งขันกีฬา เมื่อคู่แข่งขันมีฝีมือ ก็ทำให้อีกฝ่ายต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ดังนั้น ต่างฝ่ายต่างพัฒนา แต่หากไม่มีคู่แข่งที่เก่ง ๆ ก็ทำให้อ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3774
เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2554 18:16
20 พฤศจิกายน 2554
Ico48
การสื่อสาร 2. การนำสู่ความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ ที่นำไปสู่ความสำเร็จและไม่สำเร็จ หรือแค่เสร็จ ความสำเร็จของการสื่อสารทั้ง ผู้สื่อ และผู้รับต้องร่วมมือกัน ผู้สื่อเป็นผู้มีหน้าที่สื่อ คงต้องพยายามจัดบรรยากาศ สร้างบรรยากาศ จัดสื่อ ดูแลบุคลิก กิริยาท่าทาง พูดคำจาให้เหมาะสม ผู้รับก็ต้องให้ความร่วมมือ ตั้งใจ ช่วยกระตุ้น...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1686
เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2554 16:42
19 พฤศจิกายน 2554
Ico48
การสื่อสาร 1. เป้าหมายและความสำคัญ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงาน ในการดำรงชีวิต วันหนึ่งมีผู้เขียนใน facebook ว่า ปวดท้อง ก็มีเพื่อนตอบไปว่า ให้รีบเข้าห้องน้ำ หรือบางคนก็อาจบอกให้ไปหาหมอ หรือ ทานยาโน่นนี้ สุดท้ายผู้เขียนคำว่า ปวดท้อง บอกว่า หิวข้าว นี่คือการสื่อสาร เพียงคำเดียวก็มีความหมายไปหลายอย่าง หลายทาง และไปคน...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1811
เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2554 17:54
Ico48
ค่าควรคิด หรือคิดมากไปไม่มีค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนกินอาหารทุกวัน มักคิดถึงอาหารที่อร่อย คิดบ้างไหมว่า คุณค่าอาหารไม่ได้อยู่ที่ความอร่อย แต่อยู่ที่สารอาหาร และกินอาหารอร่อยทำให้กินได้มากจนสร้างปัญหาแก่ผู้กินได้ คุณค่าคนไม่ได้อยู่ที่เรียนดีมีความรู้ แต่อยู่ที่สามารถนำความรู้มาใช้สร้างค่า เป็นประโยชน์แก่ตนเองและคนอื่น  ค่าของมหาวิทยาลั...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1736
เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2554 16:47
18 พฤศจิกายน 2554
Ico48
วิจัยสถาบัน 2. การพัฒนาความสามารถบุคคล
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำวิจัย ไม่ว่าจะ วิจัยวิชาการ วิจัยสถาบัน เป้าหมายคือ การพัฒนาความสามารถ และความรู้ของคน ด้วยการ ค้นคว้าความรู้ ทั้งทางทฤษฎี ปฎิบัติจากงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว กระบวนการวิเคราะห์งานในองค์กรในการทำวิจัยสถาบัน ซึ่งต้องการทั้ง ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ทั้งเนื้อหาความรู้ ประเด็นของคุณค่างาน ห...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1931
เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2554 18:17
Ico48
วิจัยสถาบัน 1. ความหมาย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วิจัยสถาบัน เป็นคำสองคำ คือ วิจัย และ สถาบัน การทำวิจัย เป็นการพัฒนาความรู้ในเนื้อหา สาระ ทฤษฎี ทันสมัย เพื่อพัฒนางาน ทั้งงานเชิงลึกด้านวิชาการ และการพัฒนางาน กระบวนการทำงาน ใช้งาน ที่มีการผสมผสานทางทฤษฎี เทคโนโลยี เพื่อการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลดีขึ้น งานวิจัยต้องมีความแม่นยำ เชื่อ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1736
เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2554 18:05
Ico48
ข้อชี้แนะการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อ 17 พ.ย. 54 ได้มีการประชุม ค.บ.ม. ม.อ. ที่วิทยาเขตภูเก็ต และมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของ ม.อ. ที่วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยจึงได้เชิญคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมาให้ข้อมูล/ตอบข้อซักถาม มีประเด็นที่นำมาเพื่อการผลิตผลงานวิชาการ และกระบวนการพิจารณา ดังนี้ ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1822
เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2554 17:44
16 พฤศจิกายน 2554
Ico48
การเรียนการสอน: ความหมายและผลกระทบ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียนรู้ไม่ใช่ รับรู้ ท่องจำแล้วนำไปสอบ ได้คะแนนแล้วเลิกกัน ไม่กี่วันก็กลับไปไม่รู้เหมือนเดิม ไม่ใช่แค่จำแบบดูหนังดูละคร ที่แค่ซาบซึ้งกินใจนำไปเล่าสู่กันฟังได้ แต่ต้องเข้าใจ ต้องนำไปใช้งานได้จริง ๆ อย่างมั่นใจ อย่างเป็นประโยชน์ ไม่ใช่แค่คุยโวโอ้อวด แสดงว่าเป็นผู้รู้แต่ต้องมั่นใจในการนำไปปฏ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1549
เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2554 14:37
15 พฤศจิกายน 2554
Ico48
การเรียนการสอน:หน้าที่ผู้สอน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ครู ผู้สอน ผู้พัฒนาผู้เรียน เป็นแบบอย่าง ปูพื้นฐานชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม อาจารย์ นอกจากสอน พัฒนาผู้เรียน ตามบทบาทของความเป็นครู ยังต้องพัฒนาทักษะความสามารถให้พร้อมสำหรับการทำงานในแต่ละสาขาอาชีพของหลักสูตร ครู อาจารย์ จึงไม่ใช่แค่สอนหนังสือ บอกความรู้ เอาความรู้ที่เรียนมา อ่านมาไปไปบอกเล่...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1860
เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2554 22:59
14 พฤศจิกายน 2554
Ico48
การเรียนรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียนรู้ ไม่ใช่ รับรู้ ท่องจำแล้วนำไปสอบ ได้คะแนนแล้วเลิกกัน ไม่กี่วันก็กลับไปไม่รู้เหมือนเดิม ไม่ใช่แค่จำแบบดูหนังดูละคร ที่แค่ซาบซึ้งกินใจนำไปเล่าสู่กันฟังได้ แต่ต้องเข้าใจ ต้องนำไปใช้งานได้จริง ๆ อย่างมั่นใจ อย่างเป็นประโยชน์ ไม่ใช่แค่คุยโวโอ้อวด แสดงว่าเป็นผู้รู้ แต่ต้องมั่นใจในการนำ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1415
เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2554 18:58
Ico48
บทบาทครู อาจารย์ ที่คาดหวัง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ครู ผู้สอน ผู้พัฒนาผู้เรียน เป็นแบบอย่าง ปูพื้นฐานชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม อาจารย์ นอกจากสอน พัฒนาผู้เรียน ตามบทบาทของความเป็นครู ยังต้องพัฒนาทักษะความสามารถให้พร้อมสำหรับการทำงานในแต่ละสาขาอาชีพของหลักสูตรครู อาจารย์ จึงไม่ใช่แค่สอนหนังสือ บอกความรู้ เอาความรู้ที่เรียนมา อ่านมาไปบอกเล่าใ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2039
เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2554 18:46
13 พฤศจิกายน 2554
Ico48
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 3. เสียงศิษย์เก่าผ่าน facebook
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในช่วงการรับฟังความคิดเห็นของแผนพัฒนาคณะ ได้ทำการตั้งประเด็นให้ศิษย์เก่า นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ว่าต้องการเห็นอะไรบ้างในการปฏิบัติภารกิจในช่วงแผนพัฒนาคณะ 2554-2559 ความเห็นมีดังนี้ อยากให้เด็กทรัพรุ่นน้องเก่งภาษาอังกฤษ เน้นการปฏิบัติเพิ่มขึ้น ผมก็เป็นคนหนึ่งที่อ่อนภาษา แต่ดีที่ได้ฝึกสหกิ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1573
เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2554 11:59
Ico48
ความสำเร็จเกิดจากการทำ ไม่ใช่แค่ความคิดที่ดีดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้เป็นวันอาทิตย์ หลายคนหยุดพักผ่อนกับครอบครัว จัดการภารกิจของตนเองและครอบครัว บางท่านอาจคิดว่าจะกินอาหารอร่อยกันในมือเที่ยง หากเพียงคิดว่าอยากทานอาหารอร่อย ก็คงไม่ได้ทานแน่นอน จะได้ทานก็ต้องเริ่มทำ ซึ่งคำว่า ทำก็มีการทำหลายอย่าง เริ่มจากอาหารอร่อยนั้น คืออะไร หากเป็นเฉพาะตัวเราก็เลือกที่เราช...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1424
เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2554 11:05
11 พฤศจิกายน 2554
Ico48
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 2. ข้อคิดเห็นเชิงภารกิจ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะ ปี 2554-2559 จากบุคคลภายนอก http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/21092 มีข้อคิดเห็นประกอบด้วย คุณสมบัติบัณฑิต อดทน อดกลั้น มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ รู้จักกาละเทศะ รักษาเบียบ วินัย ของสังคม และองค์กร ยอมรับและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ทัน พยายามทำอะไ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1691
เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2554 18:24
Ico48
11 11 11 ตรวจสอบอายุ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้เป็นวันที่ 11 เดือนพฤจิกายน 2011 หรือเขียนย่อเป็น 11 11 11 และเป็นวันหลังคืนวันลอยกระทง จึงน่าจะถือป็นโอกาสเริ่มต้นใหม่ หลังลอยทุกข์ สิ่งต่างๆ ที่ไม่ดีไปกับกระทง ด้วยคำอธิษฐาน "ถึงกระทงลอยไปอาจหลงทาง ขอทุกอย่างที่ดี ที่หวังเป็นจริงดังตั้งใจ" เมื่อ 4-5 เดือนก่อน ท่านคณบดีอุตสาหกรรมเกษตร ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1783
เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2554 18:08