นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

30 ธันวาคม 2554
Ico48
ก่อนขึ้นปีใหม่ ตรวจเวลา ตรวจค่าชีวิต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้ 30 ธันวาคม 2554 เป็นสุดท้ายของการทำงาน จึงขอฝากคำกลอน ย้อนดูตัว เพื่อเตรียมตัวทำงานในปีใหม่ 2555 ให้นับวัน ผ่านมา นานกี่ปี นานเท่านี้ เท่านั้น นานจังหู ผ่านอะไร มาบ้าง ลองทวนดู ใครเชิดชู ตัวเรา ไว้อย่างไร มีความรู้ ความสามารถ เทียมใครเขา ตัวของเรา เชื่อมั่น ขนาดไหน ทำงานได้ ตามห...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1495
เมื่อ: 30 ธันวาคม 2554 17:48
29 ธันวาคม 2554
Ico48
2554 ลาทีปีเถาะ ร่วมบ่มเพาะความพอเพียง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ถึงเวลา ลาปีเก่า 2554 ที่มีภัยครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย น้ำท่วมในภาคกลาง และ กทม. ที่คนไทยต้องระลึกไว้ และต้องช่วยกันรักษ์โลก ใช้ เป็น อยู่ ให้พอดี ไม่ใช้เกินที่ธรรมชาติให้ ช่วยกันคนละไม้ คนละมือ คนละเล็ก คนละน้อย เพื่อพวกเราชาวโลกเอง ขอลาที ปีเถาะ ให้เคราะห์สิ้น ได้ยลยิน...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1689
เมื่อ: 29 ธันวาคม 2554 18:51
Ico48
บุหรี่นี้มีประโยชน์ ?
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อ 27 ธ.ค.2554 วันทำบุญวันขึ้นปีใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ พระท่านได้ให้ธรรมะเกี่ยวกับ ประโยชน์ของบุหรี่ ขอถ่ายทอดเป็นกลอนเพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บุหรี่นั้น คือยา เสพแล้วติด ได้สักซีด ลดเครียด สร้างโปร่งใส หากไม่ได้ สักซีด หงุดหงิดใจ นี่แหละใช่ คนติด บุหรี่จริง 27 ธันวา พระเทศน์บอก บุ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1762
เมื่อ: 29 ธันวาคม 2554 18:29
28 ธันวาคม 2554
Ico48
ปี 2555 ขอให้สุข ดี สามัคคีกัน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ขอให้สุข สมหวัง เหมือนดังคิด ขอให้ชีวิต สมหวัง ดังไฝ่ฝัน ขอให้มี สุขภาพดี ทุกคืนวัน ขอให้มี ความสุขสันติ์ ทุกวันไป ขอให้ใจ ไร้ทุกข์ สุขหายเศร้า ขอให้เรา ช่วยกัน สานยิ่งใหญ่ ขอให้สร้าง สิ่งดี ด้วยกันไป ขอให้โลก สดใส นิรันดร์กาล ขอให้สร้าง สามารถของตนเอง ขอให้เจ๋ง ในทักษะ เป็นแก่นสาร ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1367
เมื่อ: 28 ธันวาคม 2554 18:30
27 ธันวาคม 2554
Ico48
วิถีการอยู่ให้เป็นสุข
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วิถีสู้ ศัตรู รู้อภัย สร้างนิสัย อดทน คือคนสู้ การสร้างมิตร ด้วยให้ โปรดรับรู้ เอาใจสู่ ลูกค้า บริการ บริจาค ให้ใคร ใจสะอาด ช่วยสร้างชาติ เป็นต้นแบบ ให้เด็กสาน ต้องเคารพ ตนเอง ในการงาน ความเบิกบาน สานสุขอยู่ สู่ตัวคุณ คนที่อยู่เป็น จึงเป็นสุข ต้องรู้จักให้อภัย ไม่สร้างศัตรู เพราะคว...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1682
เมื่อ: 27 ธันวาคม 2554 18:25
26 ธันวาคม 2554
Ico48
ทางพัฒนา ก้าวหน้า พาเจริญ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ส.ค.ส. 2555 แด่ผู้ต้องการพัฒนา ไม่ขวนขวาย ไม่เร่งเรียน ไม่เพียรฝึก ไม่รู้ลึก ไม่ฝึกฝน ทนอ่านเขียน สิ่งดี ๆ เกิดได้ ด้วยพากเพียร หากไม่เรียน ย่อมไม่รู้ สู่พัฒนา ปีใหม่แล้ว เริ่มสิ่ง ดีกันเถิด จะได้เกิด สิ่งดี ที่ปรารถนา ตั้งเป้าหมาย เร่งทำ ตามสัญญา จะเสียท่า หากเวลา ถูกปล่อยไป เริ่มต้นใ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1634
เมื่อ: 26 ธันวาคม 2554 18:11
25 ธันวาคม 2554
Ico48
ส ค ส 2555 ฮาฮาฮา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ส ส่งสุข ให้แด่ ทุกทุกท่าน ค วามสุขสันติ์ จงมี ทุกแห่งหน ส สุขสวัสดี ให้มี แก่ทุกคน ส่ง ให้ล้น เปี่ยมไป จากใจนี้ สุข ทั้งกาย ทั้งใจ สบายจิตร แด่ ญาติมิตร เพื่อนพ้อง และน้องพี่ ทุก ๆ คน โรคภัย อย่าได้มี ท่าน อยู่ดี มีสุข กันทุกคน 255 5ร่วม ฮากันกลิ้ง ฮาทุกอย่าง ฮาทุกสิ่ง ฮาทุกหน ...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 3580
เมื่อ: 25 ธันวาคม 2554 19:11
24 ธันวาคม 2554
Ico48
กลอนศึกษา ใช้ความรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
กลอนนี้เขียนจากที่สูงบนเครื่องบิน กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ อันความรู้ เปรียบเป็น เช่นอาหาร วางใส่จาน ต่อหน้า หาได้ผล มีประโยชน์ มากค่า กับตัวคน จะมีผล เมื่อทาน ผ่านเข้าไป เฉกเดียวเช่น ความรู้ อยู่ต่อหน้า ไม่ศึกษา ฝึกฝน หรือจะได้ มีความรู้ ประโยชน์ แต่อย่างใด จงตั้งใจ เรีย...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3176
เมื่อ: 24 ธันวาคม 2554 23:23
23 ธันวาคม 2554
Ico48
แด่ share.psu
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
บันทึก share มีหลากหลาย มากมายรส คติพจน์ คำกลอน ผู้อ่านเขียน มีความรู้ มากมาย ให้มาเรียน มีความเพียร ที่ฝึก บันทึกกัน มีผู้บริหาร ผู้ดูแล อนุทิน ที่ให้ยินดี มอบดอกไม้ บันทึกนั่น ที่บันทึก ความเห็น ร่วมแบ่งปัน แต่ละวัน บันทึกใหม่ ได้เพิ่มพูน มีบันทึก จัดไว้ เป็นหมวดหมู่ มีความรู้ จากว...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1604
เมื่อ: 23 ธันวาคม 2554 09:43
22 ธันวาคม 2554
Ico48
ศักดิ์ศรี สักเสีย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ศักดิ์ศรี คือการทำอะไรให้เป็นไปตามระบบ ระบบเบียบ ประเพณี ให้รู้ความสำคัญ เป็นนักศึกษา ต้องมีศักดิ์ศรีของนักศึกษา เป็นพนักงาน ข้าราชการ อาจารย์ ผู้บริหาร ต้องมีศักดิ์ศรีของตำแหน่งนั้น ๆ ยังรวมถึงความเป็นจังหวัด ประเทศด้วย การทำให้มีศักดิ์ศรี ต้องปฏิบัติตน วางตัวให้เหมาะสม ตั้งแต่การแต่งกาย...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1880
เมื่อ: 22 ธันวาคม 2554 19:47
Ico48
อัตราการแข่งขันงานราชการของจีน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ประเทศจีน เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดของโลก คือ ประมาณ 1,300 ล้านคน จึงทำให้อัตราการแข่งขันในการทำอะไรสูงไปด้วย เมื่อสัปดาห์ก่อนฟังข่าวจากประเทศจีน เรื่องการรับสมัครคนเข้าทำงานราชการจำนวน 18,000 ตำแหน่ง มีผู้สมัคร 1,3000,000 คน คำนวณเองนะว่ามีอัตราการแข่งขันเท่าไร การสอบคัดเลือกมี 5 วิชา คือ ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1606
เมื่อ: 22 ธันวาคม 2554 18:48
21 ธันวาคม 2554
Ico48
อดออม ออมอด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คำว่า ออม คือการเก็บไว้บางส่วน ไม่ใช้ให้หมดไป ซึ่งเป็นความหมายในแง่ดี เช่น ออมเงิน และมีคำที่แสดงให้เห็นถึงความเสียสละบางส่วนเพื่ออนาคต คือ อดออม โดยเฉพาะชีวิตการทำงานในวัยช่วงแข็งแรง วัยทำงานก็ต้องอดออมไว้เผื่ออนาคต ต้องเก็บสะสมเงินไว้สร้างเนื้อสร้างตัว ไว้เผื่อวันใดเจ็บไข้ได้ป่วยสามารถนำส่วนที่...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2051
เมื่อ: 21 ธันวาคม 2554 19:18
20 ธันวาคม 2554
Ico48
การเรียนการสอนยุคสังคมฐานความรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
แหล่งความรู้ในปัจุบันแตกต่างและมีความพร้อมมาก ที่สมัยก่อน ความรู้อยู่ที่ผู้สอนเป็นหลัก ไม่ว่าจะศึกษามาและประสบการณ์ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา ในยุคสังคมฐานความรู้ (Knowledge Base Society ; KBS) มีความรู้มากมายและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ที่สำคัญคนรุ่นใหม่มีความสามารถเข้าถึงได้ดีกว่า โดยเฉพาะความรู้ที่เป็...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2032
เมื่อ: 20 ธันวาคม 2554 19:26
19 ธันวาคม 2554
Ico48
แด่คนสู้สู่ความฝัน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ไม่มีความรู้ สามารถใด ได้มาด้วย การรอ ขอใครช่วย แม้มีเงิน มากมาย ทรัพย์ร่ำรวย ใช่จะช่วย เพิ่มความรู้ สามารถเรา ต้องเรียนรู้ ต้องทำ ด้วยตนเอง เหมือนบรรเลง เป็นเพลงเพราะ จึงส่งผล หากมัวรอ ใครช่วย จะอับจน ไม่มีผล ต่อการสร้าง ปัญญา เรา มีความรู้ มากมาย ที่แสนยาก ทนลำบาก ฝึกฝน อดทนหนา ...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1562
เมื่อ: 19 ธันวาคม 2554 18:14
18 ธันวาคม 2554
Ico48
ของแถมที่ไม่อยากได้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
สมัยก่อนการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ต้องเดินทางโดยรถไฟ สิ่งที่พบประจำเป็นของแถมไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือ ถึงเวลาหลังกำหนดเสมอ บางครั้ง บางเที่ยวก็แถมกันเป็นชั่วโมง เพราะรถไฟไทยเป็นรางเดี๋ยวจึงต้องคอยสับหลีกกับรถไฟขบวนที่วิ่งสวนทางกัน รวมถึงขบวนรถลำเลียงสินค้า เป็นของแถมฟรีที่ผู้รับไม่อยากได้...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1689
เมื่อ: 18 ธันวาคม 2554 17:38
17 ธันวาคม 2554
Ico48
Check through
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คำว่า check through หมายถึง การเช็คตั๋วเครื่องขึ้นเครื่องบินจากต้นทางถึงปลายทางครั้งเดียว ในกรณีที่มีการเดินทางต่อเครื่องบินมากกว่าหนึ่งต่อ เช่น การเดินทางไปเชียงรายจากหาดใหญ่ก็จะต้องขึ้นเครื่องไปลงที่กรุงเทพฯ แล้วขึ้นจากกรุงเทพฯไปเชียงราย การ check through ก็จะออกบัตรขึ้นเครื่องครั้งเดียวที่หาดใ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2796
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2554 18:04
Ico48
ถ่วงน้ำหนักบนเครื่องบิน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อคืนวันที่ 16 ธ.ค. 54 ได้เดินทางโดยสารเครื่องบิน นกแอร์ จากสุวรรณภูมิกลับหาดใหญ่ ก่อนเครื่องออกก็ได้รับการแถมให้ใช้สนามบินสุวรรณภูมินานขึ้นประมาณ 30 นาที ที่เรียกว่า เครื่องล่าช้า หรือ delay จากเวลาออกเดิม 19.15 น. เป็น 19.50 น. เมื่อออกประตูขึ้นรถไปขึ้นเครื่องไปนั่งตามที่นั่งที่กำหนด (แสดงว...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1964
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2554 17:05
Ico48
ทางพัฒนาตนคนชำนาญการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
มองอดีต ย้อนไป ให้ได้ว่า ที่ผ่านมา สำเร็จ อะไรบ้าง เพื่อจะได้ กำหนด เป็นเส้นทาง ส่องสว่าง เพื่อก้าว เดินต่อไป มองหาดู สิ่งใด ไม่สำเร็จ ดูสาเหตุ เป็นเพราะ เหตุไฉน จะได้ใช้ ปรับปรุง กันต่อไป หรือไม่ใช่ เส้นทาง ถนัดเรา จะได้ปรับ ได้เปลี่ยน หมุนเวียนใหม่ สิ่งทำได้ คือจุดเด่น ที่เด่นยิ่ง จะไ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1528
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2554 15:53
14 ธันวาคม 2554
Ico48
ชวนพัฒนากับ share.psu
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนเกิดมาหาใช่ไร้สามารถ เพียงแต่ขาดการพิเคราะห์ให้เหมาะสม อย่ามัวคิดนั่งฝันไปลมลม หมั่นสะสมทักษะพยายาม พิเคราะห์ตน วิเคราะห์งาน ประสานกิจ ปรับชีวิต ปรับเป้าหมาย ให้เหมาะสม กำหนดแผน วางขั้นตอน ให้กลืนกลม เป็นดั่งพรม เดินผ่าน สราญใจ หมั่นเรียนรู้ หมั่นตามติด หมั่นคิดปรับ หมั่นขยับ ขยาย ...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 1918
เมื่อ: 14 ธันวาคม 2554 19:37
13 ธันวาคม 2554
Ico48
อย่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
อย่าเป็นทุกข์กับอดีตที่ขื่นข่ม อย่าระทมกับความไม่สมหวัง อย่าท้อแท้กับชีวิตอนิจจัง อย่าหยุดยั้งความหวังที่ยาวไกล อย่ามัวพึ่งความช่วยเหลือจากคนอื่น อย่ามัวฝืนความจริงที่เลี่ยงไม่ได้ อย่าปล่อยให้โอกาสผ่านเลยไป อย่าท้อใจกับอุปสรรคที่พึงมี อย่ามัวคิดมัวพูดจงเริ่มทำ อย่าถลำกับอบายที่บัดสี อย่...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1458
เมื่อ: 13 ธันวาคม 2554 21:42