นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

13 May 2009
Ico48
เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ.
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
มหาวิทยาลัยไทยติดการจัดอันดับ ๒๐๐ ในเอเซีย ซึ่งมี ม.อ. ด้วย ดังในเว็บ http://hilight.kapook.com/view/36817ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชียครั้งนี้ เน้นที่มาตรวัดความยอดเยี่ยมที่สัมพันธ์กับภูมิภาค มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพเท่านั้น แต่ต้องมีงานวิจัยคุณภาพสูงด้วย...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1390
at: 13 May 2009 17:21
07 May 2009
Ico48
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการส่งเรื่อง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ในการทำงานมีหลายครั้งที่ต้องส่งเรื่องไปยังกรรมการ ซึ่งมีตำแหน่งบริหารบ้าง ไม่มีบ้าง หากไม่จัดระบบให้ดี จะทำให้เรื่องที่ส่งไปถึงผู้รับช้า หรือไปไม่ถึงผู้รับ เนื่องจากความไม่ชัดเจน โดยเฉพาะเป็นงานเฉพาะกิจ เช่น กรรมการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งจะมีประธานฝ่ายต่างๆ ที่ส่งเรื่องไปโดย เรียนประธานฝ่าย...... ทำให้...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2961
at: 07 May 2009 11:46
Ico48
ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันนี้ขอทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ และมองให้เห็นค่าและความสำคัญ คือเรื่องการเกษียนหนังสือ หากเป็นเจ้าหน้าที่มักเรียกว่า แทงหนังสือ หากเป็นผู้บริหารเรียกว่า เซ็นหนังสือ หรือเซ็นแฟ้ม ซึ่งสามารถแสดงค่าของคนทำงาน ค่าบริหารจัดการทั้ง คน เวลา ค่าใช้จ่าย วัสดุ และการดำเนินการ เรียกว่า ครบ 4M เลยเท่าท...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 5433
at: 07 May 2009 09:55
22 April 2009
Ico48
ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
พูดถึงการบริการ หรือการทำงาน สิ่งที่มักถูกพูดถึงคือ จิตบริการ และเมื่อพูดถึงคุณภาพของการบริการก็จะพูดถึง ความถูกต้อง ว่องไว ทันกาล มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสิ่งที่มักถูกลืมไป ทั้งการกำหนดตัวชี้วัดและการปฏิบัติคือ ความถูกใจ แล้วถามว่าจะวัดประเมินอย่างไร ก็เอาง่าย ๆ คือให้บริการด้วย ความยิ้มแย้มแจ่ม...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2004
at: 22 April 2009 17:05
20 April 2009
Ico48
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากฐานข้อมูล Sciencedirect ช่วงเมษายน ๒๕๕๒ นี้ มีบทความวิจัยของอาจารย์ชุติมา ตันติกิตติและคณะ เรื่องLipid oxidation in fish meal stored under different conditions on growth, feed efficiency and hepatopancreatic cells of black tiger shrimp (Penaeus monodon) Aquaculture, Volume 286, Issue 3-4, Page...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1546
at: 20 April 2009 15:25
11 April 2009
Ico48
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๕๒ ได้มีการหารือข้อท้วงติงจาก กพร. ว่า share ของ ม.อ. ยังไม่สื่อถึงการจัดการความรู้ ท่านที่ได้ร่วมใช้ ร่วมอ่าน บันทึก ก็คงเห็นเป็นจริง เพราะส่วนใหญ่เป็นการบันทึกเล่าเรื่อง และชมเชียร์กัน ยังมีบันทึกประสบการณ์ทำงาน พัฒนางานในหน้าที่ไม่มากนัก คือยังไม่ได้นำ tacit knowledge มาบั...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1600
at: 11 April 2009 18:07
Ico48
การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
มีเรื่อง การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน ตามบันทึกความเห็นที่ ๙ และ ๑๐ ในบันทึกhttp://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/12012?page=1ที่นำมาบันทึก คิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดี ของการจัดการความรู้ ที่เอาประสบการณ์ทำงานมาเล่า ที่เรียกว่า นำความรู้จากตัวคนมาบันทึก และมีการต่อเติมความรู้ รวมทั้...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1767
at: 11 April 2009 16:11
09 April 2009
Ico48
หยิบมาแชร์ การทำงานให้มีความสุข
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ข้อคิดดีดี ในการทำงานให้มีความสุขและความสำเร็จลองคลิกอ่านhttp://women.kapook.com/work00042/เพียงทำให้เป็นธรรมชาติ และรับในความจริง
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2269
at: 09 April 2009 17:37
08 April 2009
Ico48
ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากได้บันทึกเรื่องการทำงานให้เกิดสุขและเก่งขึ้น ด้วยการเปลี่ยนวิธีคิด ยกระดับจิตใจ แต่อาจมีบางคนที่ยังติดอยู่ว่า จะยกระดับจิตได้อย่างไร คงต้องมาดูว่า ทำไมจิตจึงตก ยกไม่ขึ้น ๑. อาจเกิดจากไม่ได้วางเป้าหมาย ความสำเร็จ อนาคตของการทำงาน จึงรู้สึกว่า งานที่ทำเป็นภาระ คงต้องถามตัวเอง อย่างจริง ๆ ว่า อยา...
Flowers: 0 · Comments: 6 · Read: 2646
at: 08 April 2009 19:40
03 April 2009
Ico48
นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ได้ตั้งคำถามตัวเองและค้นหามาตลอดว่า คำเหล่านี้มีความหมายต่างกันอย่างไร หากตอบว่า นักเรียนคือคนที่เรียนในโรงเรียน นักศึกษาคือคนที่เรียนในวิชาที่สูงขึ้น ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ระดับอุดมศึกษา บัณฑิตศึกษาคือการศึกษาหลังปริญญาตรี ปริญญาโท เอก คือหลักสูตรระดับปริญญาโท เอก ตามลำดับ ก็ยังไม่สามารถบอกถึงก...
Flowers: 0 · Comments: 6 · Read: 14005
at: 03 April 2009 19:15
Ico48
การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ได้พบและทำงานกับหลาย ๆ คน มักได้ยินบ่นว่า ทำงานไม่ทัน งานมาก คนมารับบริการคนนั้นไม่ดี คนนี้แย่ ไม่รู้เรื่องอะไรบ้างเลย (แต่ที่เห็นสภาพแย่จริง ๆ คือคนบ่น) เมื่อถามว่า แล้วเมื่องานมาก หาทางทำอย่างไรให้เร็วขึ้น คำตอบที่ได้ คือ ปรับไม่ได้หรอก ต้องตรวจละเอียด อย่างโน้น อย่างนี้ แสดงว่า ทำอย่างไร ก็ยั...
Flowers: 0 · Comments: 21 · Read: 5807
at: 03 April 2009 16:11
25 March 2009
Ico48
NPP ชำนาญการกับการบริหาร
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อวานที่คณะทรัพฯ ได้มีการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนระบบให้คณะเป็นผู้พิจารณาเองว่าต้องการความชำนาญการอะไร มาใช้งานอะไร ที่ต่างไปจากเดิมที่มีการกำหนดกรอบตำแหน่งและนำผลงานมาประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง ที่บางครั้งไม่ทราบชำนาญอะไร เป็นแล้วก็ไม่ได้อะไรแก่องค์กร ยกเว้นผู้ได้รับการแ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1702
at: 25 March 2009 15:53
Ico48
ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๕๒ ได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหนึ่งในกรุงเทพฯ เล่าถึงลูกศิษย์มาหลอกยืมกล้องราคาเป็นแสน อ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าเอาไปทำการบ้านตามที่อาจารย์สั่ง (เข้าใจว่าคงปลอมลายเซ็นอาจารย์มาด้วย) ยังไม่พอ สองสัปดาห์ต่อมา มายืมไปอีก คราวนี้เอากล้องตัวที...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2526
at: 25 March 2009 13:38
16 March 2009
Ico48
ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร)
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ได้อ่านเมลของคุณพรทิพย์ ซึ่งทำงานอยู่กับ Fulbright ที่ไปแคลิฟฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา บอกว่าจากผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจ ทำให้ต้องเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนจาก ๒๐ คน และต้องใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการจัดการเรียนเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา ทำให้รู้ว่า ในอเมริกา ห้องเรียนสำหรับเด็กเล็กนั้น ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 2760
at: 16 March 2009 11:37
Ico48
หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
คงทราบกันว่า เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๕๒ ที่ผ่านมา ม.อ. ได้จัดให้มีการมอบเครื่องราชฯ และเหรียญเชิดชูเกียรติ และรางวัลแก่บุคลากรดีเด่น ทุกปี โดยปีนี้มีบุคลากรของคณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการระดับ ๑-๕ ดีเด่น คือคุณวรภัทร ไผ่แก้ว ผู้ทำงานอะไร ก็มุ่งมั่น ตั้งใจจริงใจ ใส่ใจ เรียนรู้ ศึก...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 3241
at: 16 March 2009 09:24
11 March 2009
Ico48
ความ(ไม่)คืบหน้าของการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ตามที่ได้ทราบว่าระบบข้าราชการพลเรือน หรือ กพ. ได้ปรับเปลี่ยนจากระบบ ซี เป็นระบบ แท่ง ไปแล้ว สำหรับข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่มีคณะกรรมการเดิมว่า กม. ปัจจุบันปรับเป็น กกอ. (ไม่แน่ใจว่าปรับแล้วดีขึ้นอย่างไร โดยเฉพาะการศึกษาไทย เพราะการปรับอะไร ก็มีเป้าหมายให้ดีกว่าเดิม) ขณะนี้ทาง สกอ.ได้มี ส....
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 2137
at: 11 March 2009 13:11
15 Febuary 2009
Ico48
นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ.
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เป็นที่ทราบกันว่า สกอ. ได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาต้องมีการปรับปรุงทุกรอบ ๕ ปี เมื่อปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา หากไม่ปรับตามกำหนดก็ถือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรดังกล่าว ไม่สามารถกู้เงินเรียนได้ และมหาวิทยาลัยยังถูกกำหนดว่า หลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐานอีกด้วย ซึ่งปัจจุบัน ก็ย...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 1938
at: 15 Febuary 2009 18:34
Ico48
การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ.
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางศาสนาและประเพณี มหาวิทยาลัยโดยท่านอธิการบดีและทีมบริหารจึงได้กำหนดนโยบายการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม เข้าที่ประชุมคณบดีเมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๒๕๕๒ เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ได้ พร้อมกำหนดให้งดการสอบในวันพิธีกรรมทาง...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2013
at: 15 Febuary 2009 17:19
08 Febuary 2009
Ico48
ข้อคิดสะกิดไทย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะอาหารเลี้ยงพลโลกจำนวนมาก จึงทำให้มีการตั้งเป้าหมายเป็นครัวโลก ซึ่งดูดีที่ช่วยการทำตัวที่มุ่งที่จะผลิตสินค้าและอาหารเพื่อส่งออก แต่ลืมดูแลตนเองและคนไทย ที่มีการใช้ทรัพยากร แรงงานผลิตเพื่อเน้นการส่งออก จนทำให้คนไทยไม่สามารถเข้าถึงอาหารดี ๆ...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 2013
at: 08 Febuary 2009 12:32
Ico48
ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ตามที่คณะได้ร่วมมือทำวิจัยเรื่องยางพารากับนักวิชาการของ CIRAD จนได้มีการลงนามทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายไทยประกอบด้วย ม.สงขลานครินทร์ ม.เกษตรศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร กับ CIRAD ของฝรั่งเศสไปเมื่อ พค. ๕๑ ที่เรียกว่า HRPP (Havea Research Platform in Partnership) ซึ่งเป็นเครือข่ายการทำงานเรื่องยางพาราร่วมก...
Flowers: 0 · Comments: 6 · Read: 2022
at: 08 Febuary 2009 12:08