นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

19 November 2009
Ico48
การประเมินงานต้องการการพัฒนา๒
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ตามที่ได้บันทึกการประเมินงานต้องการการพัฒนา ซึ่งเป็นการตีค่าของงาน บันทึกนี้จะใกล้ตัวเข้าไปอีก๑. สำรวจการทำงานของตนเอง ว่ามีเรื่องทำผิด ทำพลาด ทำช้า ซ้ำ ๆ เรื่องใดบ้าง โดยเฉพาะเรื่องเดิม ๆ ที่ทำประจำ ถ้าเป็นเรื่องทำครั้งแรก นานๆทำทีก็คงพออภัยให้ตัวเองได้ แต่งานประจำต้องรีบหาทางแก้ด้วยการสำรวจ วิเ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1337
at: 19 November 2009 20:00
Ico48
PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า)
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ตอนนี้ใน ม.อ. ใครไม่ทราบรับรู้ตื่นตัวเรื่อง PMQA คงบอกว่าต้องรีบตื่น ๆ ได้แล้ว จึงต้องบันทึก และอยากให้ช่วยกันหาคำตอบ พร้อมเหตุผลเพื่อจะได้นำไปสู่ตัวชี้วัดที่ถูกต้อง มิฉะนั้น จะวัดกันมากมาย แต่สุดท้ายก็เหมือนเดิม ซึ่งหมายความว่าแย่กว่าเดิม เหมือนเดินไปหลายรอบ แต่ค้นหาคุณภาพไม่เจอ มีการวัดโน่นวัดน...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 1717
at: 19 November 2009 19:12
18 November 2009
Ico48
การประเมินงานต้องการการพัฒนา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ในการทำงาน ทุกคนคงบอกว่ามาทำงานทุกวัน และคงอยากพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น แต่พอเจาะลึกลงไปว่าจะพัฒนาอะไร ทราบได้อย่างไรว่าคุ้มค่าในการจพัฒนา และจะพัฒนาอย่างไร ส่วนใหญ่มักจะติดและคิดไม่ออก เหตุที่เป็นเช่นนั้น เพราะขาดการสังเกตุจดจำข้อมูลในการทำงาน นำมาเป็นสถิติ แล้วนำมาวิเคราะห์ พูดเช่นนี้ หลายท่านคง...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1326
at: 18 November 2009 19:14
12 November 2009
Ico48
ม.อ. ได้รับการประเมินเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการจัดการศึกษามีคุณภาพดีมาก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง(พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓) ระดับอุดมศึกษาของ สมศ. ในจุลสารประชาคมประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับที่๑๑ ปีที่ ๗ (สิงหาคม ๒๕๕๒) มีสถาบันที่ได้รับการประเมินในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ที่อยู่ในกลุ่ม มหาวิทยาลัยวิจัย จำนวน ๒๓ แห่ง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยมีผลการจัดการศึกษาระดับดีมาก ๑๑ แห่ง ซึ่งหนึ...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1897
at: 12 November 2009 13:55
03 November 2009
Ico48
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๒: ขั้นตอนวิธีการ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ตามที่ได้บันทึกสติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ ตามhttp://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/14271 ไปแล้วนั้นขอขยายต่อ ในเรื่องขั้นตอนวิธีการตั้งเป้าหมายว่าทำอย่างไร ให้เพื่อเป็นแนวในการดำเนินการ โดยศึกษา๑. เป้าหมายและหน้าที่ขององค์กร รวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ๒. เป้าหมายและหน้าที่ของหน่วยงาน ค...
Flowers: 1 · Comments: 5 · Read: 3275
at: 03 November 2009 18:13
29 October 2009
Ico48
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ในชีวิตการทำงานของแต่ละคน ทำไมจึงมีความสำเร็จไม่เหมือนกัน หลายคนทำงานในสภาพแวดล้อมเดียวกัน หน้าที่เดียวกัน หากได้มองเข้าถึงพฤติกรรมการทำงานของแต่ละคนก็น่าจะพบว่าทำไมจึงมีความสำเร็จต่างกัน สิ่งที่ทำให้การทำงานสำเร็จคือการทำงานอย่างมีสติ คือ การรู้ตัว รู้กำลังทำอะไร เพื่ออะไร ความสำเร็จของงานคืออะไ...
Flowers: 0 · Comments: 10 · Read: 8179
at: 29 October 2009 12:46
Ico48
แจ้งข่าวชาว ม.อ.
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ด้วยวันอังคารที่ ๓ พ.ย. ๕๒ จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ที่ศูนย์ประชุมฯ ที่ ม.อ. ซึ่งบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประมาณ ๕,๐๐๐ คน แบ่งพิธีเป็นสองช่วงทั้ง เช้าและบ่าย ทราบว่าใช้พื้นที่ใน ม.อ. เป็นจุดรับบัณฑิตเพื่อลำเลียงไปศูนย์ประชุมฯด้วยโดยจะมีพีซ้อมในวันอาทิตย์ที่ ...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 1370
at: 29 October 2009 08:42
26 October 2009
Ico48
Share คณะทรัพยฯ ขยับจากคณะลงสู่ภาควิชา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งคณะทรัพยฯ ที่มีคนเข้าร่วมวง share เพิ่มขึ้น จากการนำความรู้เรื่องการจัดการความรู้ที่นำไปพูดคุยในที่ประชุมคณบดี มาขยายความในคณะ ทำให้เกิดความตื่นตัวในภาควิชาสัตวศาสตร์ที่ รศ.ดร.ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ท่านใหม่ ต้องการนำไปขยายในภาควิชา จึงขอให้มีการจัดให้...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1532
at: 26 October 2009 17:30
08 October 2009
Ico48
ข้อคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ถึงแม้มีชื่อประเทศอังกฤษเป็นเจ้าของภาษา แต่เป็นภาษาที่มีการใช้สื่อสารกันระหว่างคนต่างชาติกันมากที่สุด ดังนั้น เวลามีการประเมินผลด้านความสามารถของคนโดยเฉพาะการศึกษาทุกครั้ง ส่วนใหญ่มักบอกว่ามีความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษไม่ดีพอ หรือภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเนื่องจากความสำคัญของภาษา...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 4232
at: 08 October 2009 18:15
07 October 2009
Ico48
การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ได้เข้าร่วมฟังการเสนอผลการประเมินด้วยวาจา การประเมินคุณภาพภายในปี ๕๑ ของ ม.อ. ในวันที่ ๖ ต.ค. ๕๒ มีข้อแนะนำหลาย ๆ อย่างที่ให้จัดเตรียมความพร้อม อำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน การจัดการสอนปรับพื้นฐาน การให้ทุนกับผู้มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ การบังคับให้ทำกิจกรรม ฯลฯ ทำให้มองถึงภาพการประเมินคุณภาพกับคุณภาพ...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 6806
at: 07 October 2009 17:51
01 October 2009
Ico48
การประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การประเมินคุณภาพภายในของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ คณะกรรมการ ซึ่งมีท่าน รศ. นพ. สุธรรม ปิ่นเจริญ เป็นประธาน มี ศ.ดร. ไพศาล เหล่าสุวรรณ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และมีกรรมการจากคณะต่าง ๆ ตาม http://share.psu.ac.th/blog/quality-1/13850คณะกรรมการได้ดำเนินการในวันที่ ๓๐ ก.ย.–๑ ต.ค....
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1770
at: 01 October 2009 18:45
27 September 2009
Ico48
อย่าปล่อยให้ความรู้ลอยนวล
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ได้ฟังเพลงของก็อต จักรพรรค์ เพลงชื่อ อย่าปล่อยให้เธอลอยนวล ทำให้มองเห็นภาพในการไม่นำความรู้มาใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางขึ้น ความรู้ก็ลอยนวลหายไป จากการสังเกตในองค์กรมีความรู้ที่ลอยนวลหายไปปีละจำนวนมากกลุ่มแรก เป็นความรู้ที่ทั้งบุคคลและองค์กรลงทุนทุกปี อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา คือ ความรู้จากการศึกษาต่...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 1569
at: 27 September 2009 10:45
24 September 2009
Ico48
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๒ การศึกษารายละเอียดของพร
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การตั้งเป้าหมายของชีวิตการทำงาน ว่า เมื่อเข้ามาทำงานแล้วจะเป็น ผู้ชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ หรือ ผศ. รศ. ศ. เท่านั้น จะไม่สามารถทำพรให้เป็นผลได้ รวมทั้งผู้อื่นก็ช่วยไม่ได้มีคำพูดที่มักเจอเสมอ ผู้บริหารต้องพัฒนาให้บุคลากรเป็นผู้ชำนาญการ และมีตำแหน่งทางวิชาการ เห็นบุคลากรเป็นแป้ง เป็นน้ำตาล...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1697
at: 24 September 2009 09:49
23 September 2009
Ico48
คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี ๒๕๕๑ เมื่อ ๒๒ ก.ย. ๕๒ สำเร็จลงด้วยความสง่า สวยงามของบัณฑิตที่เข้าพิธีทุกคน แต่ก่อนจะออกมาในภาพเช่นนั้น ได้มีการเตรียมการฝึกซ้อม ตั้งแต่การซ้อมย่อยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๓ กลุ่ม ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ก.ย. ทั้งวัน หลังการขึ้นทะเบียนผู้ที่จะเข้ารับ จนถึ...
Flowers: 0 · Comments: 10 · Read: 2433
at: 23 September 2009 09:52
22 September 2009
Ico48
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๑ เริ่มให้พรตนเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ทุกท่าน พอเรียนจบมา แล้วก็หางานทำ พอพบใครก็มักจะได้รับคำอวยพรให้ทำงานให้เจริญก้าวหน้าแต่มีบางคน ถามว่าทำไมบัณฑิตที่จบ ไม่สอนให้ประกอบอาชีพอิสระ แต่คนที่ถามส่วนใหญ่ ๙๙% มีอาชีพรับราชการ หรือไม่ก็ทำงานบริษัทของคนอื่น สงสัยว่าทำไมไม่ถามตัวเองบ้าง คงเป็นพวก คุณนะทำสูงที่ฉันไม่ต้องทำ ที่มีพวกพลอยจนมาก...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 2550
at: 22 September 2009 19:34
Ico48
คณะทรัพยากรธรรมชาติและสีประจำสีเขียวก้านมะลิ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคณะแรกในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ตั้งชื่อนี้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จากที่ว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ในภาคใต้ของไทย สมควรที่จะมีการจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตร โดยสภาพภูมิประเทศและทรัพยากรในพื้นที่ที่มีความเป็นเฉพาะที่มีภูเขาจนถึงทะเลทั้งสองฝั่ง มีพืชพรรณธรรมชาติที่แ...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 1886
at: 22 September 2009 19:04
Ico48
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ตามที่พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระประชวร จึงขอถวายพระพรให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
Flowers: 0 · Comments: 29 · Read: 2615
at: 22 September 2009 11:18
17 September 2009
Ico48
ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากการไปประเมินคุณภาพหน่วยงานต่าง ๆ ได้พบ มีคนทำงานอย่างมุ่งมั่น เข้มแข็ง บริการดี มีคำชม แต่พอถามว่ามีอะไรเป็นจุดเด่นของหน่วยงาน เป็นผลงาน เป็นนวัตกรรม เป็นการปฏิบัติที่ดี กลับหาไม่ได้ จึงเรียกว่า มีเฉพาะผู้ชำนาญงาน คือทำงานเก่งในหน้าที่ แต่ไม่มีผู้ชำนาญการแล้ว ชำนาญการ ต่างจาก ชำนาญงาน อย่างไร ...
Flowers: 0 · Comments: 11 · Read: 3793
at: 17 September 2009 20:05
16 September 2009
Ico48
สิ่งดี ๆ กับการประกันคุณภาพ กบศ.
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ปีนี้ ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นทีมประเมินคุณภาพกองบริการการศึกษา ร่วมกับกรรมการสามท่าน คือ ผศ.วันทนา ไกรฤกษ์ ผศ.รัสมี จิวสุวรรณ คุณกุลศรี พึ่งพันธ์ โดยมีคุณพรพิตรา อุ่นภิรมย์ ทำหน้าที่เลขานุการ ทีมงานทุกท่านทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ทั้งศึกษางานที่ได้แบ่งกันรับผิดชอบล่วงหน้าก่อนเข้าประเมิน และร...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1448
at: 16 September 2009 20:03
15 September 2009
Ico48
ไปร่วมงานศพในทางศาสนาคริสต์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (๘ ก.ย.๕๒) มีโอกาสไปร่วมงานศพทางศาสนาคริสต์ ในพิธีการก็คล้าย ๆ ทางศาสนาพุทธ การแต่งกายของผู้ไปร่วมงาน ก็เป็นชุดขาว ดำพอไปถึงงานซึ่งจัดที่โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ที่เรียกว่า คริสตจักรมีการนำเงินร่วมทำบุญ (ไม่แน่ใจว่าเรียกว่า ร่วมทำบุญหรือไม่) เจ้าภาพมีการจัดอาหารให้ทานเช่นเดียวกั...
Flowers: 1 · Comments: 5 · Read: 22577
at: 15 September 2009 19:30