นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

29 October 2009
Ico48
แจ้งข่าวชาว ม.อ.
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ด้วยวันอังคารที่ ๓ พ.ย. ๕๒ จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ที่ศูนย์ประชุมฯ ที่ ม.อ. ซึ่งบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประมาณ ๕,๐๐๐ คน แบ่งพิธีเป็นสองช่วงทั้ง เช้าและบ่าย ทราบว่าใช้พื้นที่ใน ม.อ. เป็นจุดรับบัณฑิตเพื่อลำเลียงไปศูนย์ประชุมฯด้วยโดยจะมีพีซ้อมในวันอาทิตย์ที่ ...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 1344
at: 29 October 2009 08:42
26 October 2009
Ico48
Share คณะทรัพยฯ ขยับจากคณะลงสู่ภาควิชา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งคณะทรัพยฯ ที่มีคนเข้าร่วมวง share เพิ่มขึ้น จากการนำความรู้เรื่องการจัดการความรู้ที่นำไปพูดคุยในที่ประชุมคณบดี มาขยายความในคณะ ทำให้เกิดความตื่นตัวในภาควิชาสัตวศาสตร์ที่ รศ.ดร.ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ท่านใหม่ ต้องการนำไปขยายในภาควิชา จึงขอให้มีการจัดให้...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1516
at: 26 October 2009 17:30
08 October 2009
Ico48
ข้อคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ถึงแม้มีชื่อประเทศอังกฤษเป็นเจ้าของภาษา แต่เป็นภาษาที่มีการใช้สื่อสารกันระหว่างคนต่างชาติกันมากที่สุด ดังนั้น เวลามีการประเมินผลด้านความสามารถของคนโดยเฉพาะการศึกษาทุกครั้ง ส่วนใหญ่มักบอกว่ามีความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษไม่ดีพอ หรือภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเนื่องจากความสำคัญของภาษา...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 4208
at: 08 October 2009 18:15
07 October 2009
Ico48
การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ได้เข้าร่วมฟังการเสนอผลการประเมินด้วยวาจา การประเมินคุณภาพภายในปี ๕๑ ของ ม.อ. ในวันที่ ๖ ต.ค. ๕๒ มีข้อแนะนำหลาย ๆ อย่างที่ให้จัดเตรียมความพร้อม อำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน การจัดการสอนปรับพื้นฐาน การให้ทุนกับผู้มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ การบังคับให้ทำกิจกรรม ฯลฯ ทำให้มองถึงภาพการประเมินคุณภาพกับคุณภาพ...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 6763
at: 07 October 2009 17:51
01 October 2009
Ico48
การประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การประเมินคุณภาพภายในของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ คณะกรรมการ ซึ่งมีท่าน รศ. นพ. สุธรรม ปิ่นเจริญ เป็นประธาน มี ศ.ดร. ไพศาล เหล่าสุวรรณ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และมีกรรมการจากคณะต่าง ๆ ตาม http://share.psu.ac.th/blog/quality-1/13850คณะกรรมการได้ดำเนินการในวันที่ ๓๐ ก.ย.–๑ ต.ค....
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1746
at: 01 October 2009 18:45
27 September 2009
Ico48
อย่าปล่อยให้ความรู้ลอยนวล
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ได้ฟังเพลงของก็อต จักรพรรค์ เพลงชื่อ อย่าปล่อยให้เธอลอยนวล ทำให้มองเห็นภาพในการไม่นำความรู้มาใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางขึ้น ความรู้ก็ลอยนวลหายไป จากการสังเกตในองค์กรมีความรู้ที่ลอยนวลหายไปปีละจำนวนมากกลุ่มแรก เป็นความรู้ที่ทั้งบุคคลและองค์กรลงทุนทุกปี อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา คือ ความรู้จากการศึกษาต่...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 1554
at: 27 September 2009 10:45
24 September 2009
Ico48
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๒ การศึกษารายละเอียดของพร
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การตั้งเป้าหมายของชีวิตการทำงาน ว่า เมื่อเข้ามาทำงานแล้วจะเป็น ผู้ชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ หรือ ผศ. รศ. ศ. เท่านั้น จะไม่สามารถทำพรให้เป็นผลได้ รวมทั้งผู้อื่นก็ช่วยไม่ได้มีคำพูดที่มักเจอเสมอ ผู้บริหารต้องพัฒนาให้บุคลากรเป็นผู้ชำนาญการ และมีตำแหน่งทางวิชาการ เห็นบุคลากรเป็นแป้ง เป็นน้ำตาล...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1676
at: 24 September 2009 09:49
23 September 2009
Ico48
คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี ๒๕๕๑ เมื่อ ๒๒ ก.ย. ๕๒ สำเร็จลงด้วยความสง่า สวยงามของบัณฑิตที่เข้าพิธีทุกคน แต่ก่อนจะออกมาในภาพเช่นนั้น ได้มีการเตรียมการฝึกซ้อม ตั้งแต่การซ้อมย่อยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๓ กลุ่ม ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ก.ย. ทั้งวัน หลังการขึ้นทะเบียนผู้ที่จะเข้ารับ จนถึ...
Flowers: 0 · Comments: 10 · Read: 2408
at: 23 September 2009 09:52
22 September 2009
Ico48
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๑ เริ่มให้พรตนเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ทุกท่าน พอเรียนจบมา แล้วก็หางานทำ พอพบใครก็มักจะได้รับคำอวยพรให้ทำงานให้เจริญก้าวหน้าแต่มีบางคน ถามว่าทำไมบัณฑิตที่จบ ไม่สอนให้ประกอบอาชีพอิสระ แต่คนที่ถามส่วนใหญ่ ๙๙% มีอาชีพรับราชการ หรือไม่ก็ทำงานบริษัทของคนอื่น สงสัยว่าทำไมไม่ถามตัวเองบ้าง คงเป็นพวก คุณนะทำสูงที่ฉันไม่ต้องทำ ที่มีพวกพลอยจนมาก...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 2528
at: 22 September 2009 19:34
Ico48
คณะทรัพยากรธรรมชาติและสีประจำสีเขียวก้านมะลิ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคณะแรกในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ตั้งชื่อนี้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จากที่ว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ในภาคใต้ของไทย สมควรที่จะมีการจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตร โดยสภาพภูมิประเทศและทรัพยากรในพื้นที่ที่มีความเป็นเฉพาะที่มีภูเขาจนถึงทะเลทั้งสองฝั่ง มีพืชพรรณธรรมชาติที่แ...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 1867
at: 22 September 2009 19:04
Ico48
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ตามที่พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระประชวร จึงขอถวายพระพรให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
Flowers: 0 · Comments: 29 · Read: 2591
at: 22 September 2009 11:18
17 September 2009
Ico48
ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากการไปประเมินคุณภาพหน่วยงานต่าง ๆ ได้พบ มีคนทำงานอย่างมุ่งมั่น เข้มแข็ง บริการดี มีคำชม แต่พอถามว่ามีอะไรเป็นจุดเด่นของหน่วยงาน เป็นผลงาน เป็นนวัตกรรม เป็นการปฏิบัติที่ดี กลับหาไม่ได้ จึงเรียกว่า มีเฉพาะผู้ชำนาญงาน คือทำงานเก่งในหน้าที่ แต่ไม่มีผู้ชำนาญการแล้ว ชำนาญการ ต่างจาก ชำนาญงาน อย่างไร ...
Flowers: 0 · Comments: 11 · Read: 3756
at: 17 September 2009 20:05
16 September 2009
Ico48
สิ่งดี ๆ กับการประกันคุณภาพ กบศ.
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ปีนี้ ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นทีมประเมินคุณภาพกองบริการการศึกษา ร่วมกับกรรมการสามท่าน คือ ผศ.วันทนา ไกรฤกษ์ ผศ.รัสมี จิวสุวรรณ คุณกุลศรี พึ่งพันธ์ โดยมีคุณพรพิตรา อุ่นภิรมย์ ทำหน้าที่เลขานุการ ทีมงานทุกท่านทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ทั้งศึกษางานที่ได้แบ่งกันรับผิดชอบล่วงหน้าก่อนเข้าประเมิน และร...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1424
at: 16 September 2009 20:03
15 September 2009
Ico48
ไปร่วมงานศพในทางศาสนาคริสต์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (๘ ก.ย.๕๒) มีโอกาสไปร่วมงานศพทางศาสนาคริสต์ ในพิธีการก็คล้าย ๆ ทางศาสนาพุทธ การแต่งกายของผู้ไปร่วมงาน ก็เป็นชุดขาว ดำพอไปถึงงานซึ่งจัดที่โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ที่เรียกว่า คริสตจักรมีการนำเงินร่วมทำบุญ (ไม่แน่ใจว่าเรียกว่า ร่วมทำบุญหรือไม่) เจ้าภาพมีการจัดอาหารให้ทานเช่นเดียวกั...
Flowers: 1 · Comments: 5 · Read: 22409
at: 15 September 2009 19:30
Ico48
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.อ. ปีการศึกษา ๒๕๕๑
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ปีการศึกษา ๒๕๕๑ม.อ. มีผู้สำเร็จการศึกษาที่จะรับเข้าพระราชทานปริญญาบัตรในปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๒๒ และ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย จำนวน ๗,๔๗๙ คน เป็นระดับ ป.ตรี ๖,๔๙๐ คน ป.โท ๙๔๐ คน และ ป.เอก ๔๙ คนสำหรับคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีผู้สำเร็จการศึกษา ๓๑๑ คน เป็นระด...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1528
at: 15 September 2009 18:02
14 September 2009
Ico48
๒๔ +๑ คณะในสภาคณบดีสาขาการเกษตร
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ในคณะที่จัดการเรียนการสอนสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร มีการรวมกลุ่มกันเพื่อพบปะ ปรึกษาหารือ ขับเคลื่อนงาน เช่นเดียวกับสาขาอื่น ๆ โดยเรียกว่า สภาคณบดีสาขาการเกษตร ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกแล้ว ๒๔ คณะ + ๑ คณะที่ได้เห็นชอบให้เป็นสมาชิก แต่จะเริ่มในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ หรือเดือนตุลาคม ๕๒ นี้ คือ คณะสัตวศาสตร์แ...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 1709
at: 14 September 2009 19:36
Ico48
เรื่องบัณฑิตศึกษาที่ต้องช่วยกันรักษาภาพพจน์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
บัณฑิตวิทยาลัย ได้แจ้งการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ พบเรื่องที่ต้องช่วยกันระวังของความผิดพลาดหลายเรื่อง - ชื่อกรรมการผิด กรรมการก็ไม่ได้เอะใจ นักศึกษาเอาไปให้เซ็นชื่อก็เซ็น เพราะไม่คิดว่าจะผิด อาจดีใจว่าลูกศิษย์จบเสียที ที่แน่ ๆ คือนักศึกษามักนำมาให้เซ็นตอนด่วน ๆ เช่น กำลังจะไปสอน ไปประชุม ไปราชการ ฯลฯ ห...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1329
at: 14 September 2009 18:50
13 August 2009
Ico48
ม.อ.ทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๒ ที่ประชุมมีมติทูลเกล้าถวายปริญญากิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์) แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ นับว่าเป็นเกียรติแก่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และชาวเกษตรกรที่พระองค์ทรงใส่พระทัยในการเกษต...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1637
at: 13 August 2009 08:51
16 July 2009
Ico48
หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ช่วงนี้ คงทราบกันดีว่ามีการระบาดของโรคหวัด ๒๐๐๙ น่ากลัวหรือไม่ก็อย่างที่เป็นข่าวกันอยู่ วันนี้ (๑๖ ก.ค. ๕๒) ได้มีการเชิญหารือของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เท่าที่ฟังจากหมอทุกคนมีสิทธิ์เป็นเหมือนกับการเป็นหวัดทั่ว ๆ ไป เพียงแต่เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ส่วนใหญ่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน ที่สำคัญ คือทุ...
Flowers: 0 · Comments: 9 · Read: 1757
at: 16 July 2009 19:48
14 June 2009
Ico48
การทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ช่วงนี้เป็นช่วงเตรียมการประเมินคุณภาพภายในของปีการศึกษา ๒๕๕๑ (ผลการดำเนินงานช่วง มิ.ย. ๕๑- สิ้น พ.ค. ๕๒) ซึ่งปีนี้ มหาวิทยาลัยขอให้ช่วยกันประเมินให้เสร็จภายในสองเดือนหลังสิ้นปีการศึกษา คือภาย ก.ค. ๕๒ เพราะต้องการให้ประเมินคณะ/หน่วยงานให้เสร็จก่อนการประเมินระดับมหาวิทยาลัย จากการทำหน้าที่ผู้ประเม...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1875
at: 14 June 2009 17:08