นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

06 Febuary 2011
Ico48
การให้กับการพัฒนาตนพัฒนางาน 1. ให้ใจ ให้เวลา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ทุกคนเกิดมามีหน้าที่ต้องพัฒนาตนเพื่อพัฒนางานตามหน้าที่ ตั้งแต่ทารกที่คลอดออกมา ก็ต้องพัฒนาตั้งการร้อง การกิน การจำ การจับ การคว่ำ การคืบ การคลาน การพูด การนั่ง การเดิน การวิ่ง จนกระทั่งเป็นเด็กทำให้สามารถทำลักษณะอาการเหล่านี้ได้ แม้แต่เด็กพิการก็ยังพยายามพัฒนาตนตามความสามารถและร่างกายตน และสิ่งเห...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1848
at: 06 Febuary 2011 19:35
24 January 2011
Ico48
Leadership ความเป็นผู้นำที่ต้องมีในทุกคน ทุกอาชีพ ทุกตำแหน่ง จึงทำให้องค์กรพัฒนา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ผู้นำ leadership เป็นคำที่ถูกใช้พูดถึงตลอดเวลา แต่อาจมีความเข้าใจที่ต่างกัน หลายคนคิดว่า ไม่ได้เป็นหัวหน้า ประธาน ผู้บังคับบัญชา ก็ไม่จำเป็นต้องมีความเป็นผู้นำ เพราะเป็นหน้าที่ของผู้มีตำแหน่งต่าง ๆ เหล่านั้น ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดความเป็นผู้นำ หมายถึง มีความรู้เรื่องต่าง ๆ ที่ทันสมัย ทั้งสถานการณ์...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 2099
at: 24 January 2011 19:23
12 January 2011
Ico48
สำนักงานใหม่ของกองทะเบียนและประมวลผล
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อ 11 ม.ค.54 ได้ไปร่วมงานทำบุญเพื่อระลึกถึงคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ผู้อุทิศที่ดินเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ได้พบกับชาวทะเบียนกลาง ที่ปัจจุบันเป็นกองทะเบียนและประมวลผล ทราบว่าเพิ่งได้ย้ายสำนักงานเดิมจากใต้ตึกฟักทอง มายังอาคารทรัพยากรการเรียนรู้ LRC ที่สูงตระหง่านกลางมหาวิทยาลัย จึง...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 2013
at: 12 January 2011 17:57
08 January 2011
Ico48
การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบแท่ง 2. รายละเอียดการปฏิบัติ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากหลักเกณฑ์ที่ให้ใช้ทั้ง ผลการปฏิบัติราชการ + พฤติกรรม ในการประเมิน การเลื่อนขั้นที่ละเอียดเป็น % นั้น ทำให้ต้องมีความละเอียดมากขึ้นในการดำเนินการ 1. เริ่มจากผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ ต้องดูตั้งแต่ข้อตกลงที่ทำและเปรียบเท่าในเชิงปริมาณในตำแหน่งใกล้เคียงกัน ที่ต้องทั้งเชิงปริมาณ + ผลสัมฤทธิ์ เ...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 2106
at: 08 January 2011 19:30
Ico48
การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบแท่ง 1 หลักเกณฑ์ตามประกาศ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
หลังจากที่ระบบแท่งของสถาบันอุดมศึกษา ออกมาเรียบร้อยแล้ว กพอ. ก็ได้ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่ง กจ. ม.อ. ได้นำขึ้นเว็บ http://basd.mua.go.th/upload/File/Nueng2/R003.pdfและหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงิน ดังเว็บhttp://basd.mua.go.th/upload/File/Nueng2/R004.pdfที่ทุกท่า...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 3798
at: 08 January 2011 19:25
Ico48
โบนัสผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2552 ของ ม.อ.
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การประชุมคณบดี/ คบม. เดือน มค.54 ได้เห็นชอบวิธีการจัดสรรเงินโบนัสของผลปฏิบัติราชการของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้รับ 3,658,391 บาท ที่ได้รับลดลงจากปีก่อน ๆ ไม่ใช่เพราะผลการดำเนินการลดลง แต่รัฐจัดเท่านี้ และไม่ไห้แบ่งเท่า ๆ กัน ต้องเสนอวิธีการผ่านที่ประชุมของกรรมการบริหารหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1486
at: 08 January 2011 16:30
07 January 2011
Ico48
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๓
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จาก ๑ http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/18220?page=1 ๒ http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/18228มาต่อ ๓๓. ลดค่าและกีดกันความเป็นไทยในคู่มือประกันคุณภาพทั้ง สกอ. สมศ. ระบุเน้นมาตรฐานความเป็นไทย ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย แต่ตัวชี้วัดการเผยแพร่ผลงานวิชาการ การใช้งานของชุมชน มีค่าเพียงเศษเสี้ยว ...
Flowers: 0 · Comments: 14 · Read: 1904
at: 07 January 2011 19:12
04 January 2011
Ico48
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๒
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จาก ๑ http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/18220?page=1 มาต่อ ๒๑. หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบสิ่งเหล่านี้ คือความจริงที่พบ ทราบ โดยไม่ต้องประเมิน แต่ระบบที่สร้างขึ้นมาเป็นการสร้างตามทฤษฎี จึงเห็นให้มี input process output PDCA จะทำกิจกรรมต้องสำรวจ ต้องประชุม ต้องมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ต้องมีแผน...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1616
at: 04 January 2011 17:58
03 January 2011
Ico48
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๑
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ช่วงนี้ใกล้ถึงรอบการประเมินคุณภาพรอบสามของ สมศ. จึงมีกฎเกณฑ์ กระบวน ตัวบ่งชี้ ต่าง ๆ ออกมา จากการติดตามศึกษา พบว่ายังแต่หลงทฤษฎี หลงระบบ พัฒนาแต่กระบวนการประกันคุณภาพ ไม่ได้พัฒนาที่คุณภาพการศึกษา บิดเบือนทิศทาง และลดค่าความเป็นไทยการประเมินคุณภาพสองรอบที่ผ่านมาของ สมศ. ไม่มีการศึกษาสาเหตุที่การศึ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 2585
at: 03 January 2011 19:34
01 January 2011
Ico48
สว้สดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ได้เวลาตรวจประเมิน PDCA
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
และแล้วปี ๒๕๕๓ ก็ผ่านไป กับการผจญบททดสอบที่มีทั้ง สะดวก สนุก ทุกข์ยาก เป็นบทเรียนที่มีค่า อยู่ที่ว่าใครจะจำ จด เป็นบทเรียนเพื่อใช้สู้ชีวิตให้ผจญทุกข์น้อยลง เหมือนการปีนเขาที่รู้ว่า จุดใด รื่น จุดใดราบเรียบ ที่เมื่อผ่านพบใหม่คงไม่สะดุดล้มเจ็บอีก และเมื่อเวลาผ่านไป จุดเดิม ปัญญาเดิม อุปสรรคเดิม ย่อ...
Flowers: 0 · Comments: 8 · Read: 1818
at: 01 January 2011 16:36
07 December 2010
Ico48
ผลการประเมินตามตามตัวบ่งชี้ กับ สภาพจริง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 53 ได้ไปฟังข้อมูลถึง ความสามารถการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ทำให้มาคิดถึงความเป็นจริง ว่าประเทศที่ได้รับการประเมินว่า มีความสามารถการแข่งขันอันดับต้น ๆ ใน 10 อันดับแรก เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ไอซ์แลนด์ ลักซัมเบิร์ก เดนมาร์ก และเมื่อเทียบกับประเทศที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 4 ประเ...
Flowers: 0 · Comments: 6 · Read: 1914
at: 07 December 2010 20:08
Ico48
ข้าราชการดีเด่น
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ทุกปี มีการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ปีนี้ก็เช่นเดียวกัน แต่เปลี่ยนจากระบบ ซ๊ เป็นระบบแท่ง และมีการแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใกล้เคียงกันต่างกันเล็กน้อยตามการจัดกลุ่มของระบบแท่ง และกลุ่มลูกจ้างประจำ ๑ กลุ่ม รวมเป็น ๓ กลุ่ม โดยมีเป้าหมายเพื่อ“มุ่งส่งเสริม และยกย่องข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ประพฤติ ปฏิบ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 3714
at: 07 December 2010 19:46
06 December 2010
Ico48
เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เนื่องในวันพ่อ 5 ธันวาคม 2553ในฐานะคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการจัดตั้งเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของไทยให้คุ้มค่า ยั่งยืน เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่คนไทย จึงขอน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่ เรื่อง เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด มาบันทึกให้พวกเราชาวทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันดำเนิ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 3462
at: 06 December 2010 11:23
03 December 2010
Ico48
ระบบแท่งของ ส.ก.อ. คลอดแล้ว
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันนี้เป็นวันศุกร์ และใกล้วันปีใหม่ 2554 จึงขอแจ้งข่าวดีที่พวกเราชาวข้าราชการในมหาวิทยาลัยรอคอย นั่นคือเงินเดือนระบบแท่งของ กพอ.ได้ประกาศเป็นราชกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว (แต่ก็ช้ากว่า ก.พ. เป็นปี) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งเป็นเอกสารอิเลคทรอนิคส์ไปยังคณะ/หน่วยงานแล้ว โดยสรุป1. ข้าราชการทุกระดับทุกคนได้ปรั...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1973
at: 03 December 2010 18:46
01 December 2010
Ico48
การเกษตรไทย ทำไมจึงตกต่ำ ควรทำอย่างไร
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ประเทศไทย มีธรรมชาติ ภูมิประเทศ สภาพอากาศ และสภาพแวดล้อมที่ดีมาก ๆ ต่อการเกษตร จึงทำให้มีผลผลิตมากที่ทำให้เกิดความมั่นคงของอาหารและสามารถส่งออกเป็นสินค้าอย่างต่อเนื่องตลอดมา และด้วยวัฒนธรรมความมุ่งมั่นของเกษตรกร จนทำให้คนไทยไม่เห็นความสำคัญ ทำให้เกษตรกรเป็นภาคที่จน ทั้งที่ทำงานหนัก เสี่ยงทั้งในกา...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 2419
at: 01 December 2010 18:22
29 November 2010
Ico48
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 2: ธรรมชาติของมนุษย์กับจัดการการศึกษา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
คำว่า ธรรม ท่านพุทธทาสเน้นย้ำเสมอ คือธรรมชาติธรรมชาติ ที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ที่เกิดมาพึ่งพาอาศัยกันและกัน พึ่งพาอาศัยธรรมชาติ ความจริง มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ยังมีสิทธิที่ยังมีสิทธ์เลือกได้ ต่างจากสัตว์สังคมอย่างผึ้ง ปลวก ที่ถูกกำหนดบทบาทและหน้าที่มาตั้งแต่เกิดจนตาย ให้เป็น ผึ้งงาน นางพญา ผึ้งต...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1835
at: 29 November 2010 18:49
28 November 2010
Ico48
เก่งตน เก่งคน เก่งงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ทุกคนเกิดมาคงอยากเป็นคนเก่ง แต่อย่างไรจึงเรียกว่าเก่ง คงมีความหมายแตกต่างกัน ความเก่งที่น่าจะมีประโยชน์ คงต้องเก่งตน เก่งคน และเก่งงาน จึงเรียกว่าคนเก่งได้เก่งตน หมายถึงการเอาชนะตนเอง ที่จัดได้ว่าสำคัญที่สุด เพราะเป็นการควบคุมตนเองให้ไปสู่เก่งคน และเก่งงาน เก่งตน เป็นการควบคุมตนเอง ให้มีความแข็งแ...
Flowers: 0 · Comments: 7 · Read: 23874
at: 28 November 2010 19:29
27 November 2010
Ico48
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 1: ความแตกต่างตามธรรมชาติ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เคยได้ยินคำเทศนาของพระพุทธทาส ว่าการศึกษาไทย เป็นการจัดการศึกษาแบบหมาหางด้วน ที่ไม่มีหางในการกำกับทิศทาง จึงทำให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพต่ำลง งานหนักก็ไม่เอา งานเบาก็ทำไม่เป็น ดีแต่อวดรู้อวดเก่ง อยากเป็นเหมือนคนอื่น (นานาชาติ ทั้ง ๆที่ยังไงก็เป็นไทย และให้เป็นต่างชาติกินขนมปังแทนข้าวทุกวันก็ไม...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1354
at: 27 November 2010 19:25
26 November 2010
Ico48
ลูกค้าคือพระเจ้า การทำงานมุ่งเน้นเป้าหมาย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ลูกค้าคือพระเจ้า หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ขายของต้องเอาอกเอาใจลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะจู้จี้ขี้บ่น ดีเลิศประเสริฐศรี มีพฤติกรรมอย่างไร ก็ไม่มีปัญหา ขออย่างเดียวให้ซื้อของ ทำกำไรให้ผู้ประกอบร้านค้าเป็นใช้ได้ รวมทั้งต้องให้แวะเวียนกลับมาเป็นลูกค้าเสมอและเป็นประจำ นั่นคือเป้าหมายคือ คนซื้อจะเป็นอย่างไรก็ตา...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 7522
at: 26 November 2010 19:49
15 November 2010
Ico48
การผลิตการเกษตรในอนาคต : ปัจจัยการผลิตและสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ปัญหาโลกร้อน และการผลิตการเกษตรที่ต้องปรับเปลี่ยนไป
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
- จากการเกษตรที่อาศัยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติในอดีต สู่การเกษตรที่ใช้สารเคมี ทั้งปุ๋ย สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช โรค แมลง และวัชพืช ที่ขาดการจัดการที่พอดี เหมาะสม จนทำให้เกิดการเสื่อมโทรมของสภาพดิน สภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาทั้งการเกษตรและมาตรฐานความเป็นอยู่ มีผลตกค้างที่ส่งผลเสียแก่ปัจจัยการผลิตและ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2335
at: 15 November 2010 18:47