นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

26 April 2011
Ico48
อาจารย์ต้องติดปัญญาให้ศิษย์ มหาวิทยาลัยต้องติดปัญญาให้สังคมและชุมชน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ในสภาพที่วันนี้ ความรู้มีอยู่ทั่วและเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่า ใคร ที่ไหน เมื่อไร แต่ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน สังคม ชุมชน แม้แต้ระดับโลก ผันแปรปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลาที่เรียกว่าถึงมีความรู้ก็ยังไม่อาจรับมือได้ ทั้งภัยธรรมชาติ อย่างสึนามิที่ญี่ปุ่น น้ำท่วม ฝนแล้งในประเทศไทย และอื่น ๆ ในโล...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 2130
at: 26 April 2011 19:19
17 April 2011
Ico48
คนชาติไหน เก่งอย่างไร ด้วยค่านิยมอะไร
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
คนอเมริกันมักประกาศถึงการค้นพบเทคโนโลยี ทฤษฎีใหม่ ๆ คนรัสเซียมักอ้างว่าได้ค้นพบมานาแล้วขณะที่คนญี่ปุ่นกำลังผลิตของออกขายและคนไทยซื้อของมาใช้เรียบร้อยแล้วคนอเมริกัน เป็นชนชาติที่ชอบความท้าทาย ค้นหา ของใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ใช้งาน และเมื่อใช้แล้วได้ผล ก็อยากให้คนอื่นเอาไปใช้ด้วย เพื่อจะได้คุ้...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 2267
at: 17 April 2011 17:26
16 April 2011
Ico48
ตรวจสอบบทบาทความสำคัญของบุคลากรต่อองค์กร
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
สงกรานต์ปี 54 นี้ได้ผ่านไป หลายคนได้ทำบุญ ใส่บาตร เยียมญาติขอพร พบปะพ่อแม่พี่น้อง เพื่อนสนิท มิตร สหาย อ่มบุญ อิ่มสุข กันพร้อมหน้า พร้อมกับมาทำงานกันแล้ว ลองมาตรวจสอบบทบาทของตนต่อองค์กรกัน จะได้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมและมีค่าความสำคัญให้สมศักดิ์ศรี1. การตรวจสอบด้วยการตั้งคำถาม ซึ่งมีหลายคำถาม เช่น- ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2216
at: 16 April 2011 19:42
Ico48
เวลา คิดว่ามีมากจะเหลือน้อย คิดว่ามีน้อยจะเหลือมาก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
คนที่คิดว่ามีเวลามาก จะเหลือเวลาน้อย เพราะจะปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่ทำอะไร จึงเหลือเวลาน้อยในการทำงานอย่างเร่งรีบ เพราะถูกเวลาควบคุมให้ต้องทำงานในเวลาจำกัด ทำให้ได้งานคุณภาพไม่ดีเพราะไม่มีเวลาตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข คนที่คิดว่ามีเวลาน้อย จะเหลือเวลามาก เพราะจะเร่งรีบทำงาน จัดการบริหารเวลาให้มีค่า วา...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1604
at: 16 April 2011 16:34
12 April 2011
Ico48
เก่ง หรือ อวดเก่ง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
คนเก่ง คือผู้ที่ใช้ความรู้ สติปัญญาแก้ปัญหา ไฝ่เรียน ไฝ่รู้ พัฒนางาน พัฒนาตน พัฒนาทีมงาน และองค์กรสู่ความสำเร็จ เพิ่มมูลค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตลอดเวลา จึงมีค่าในการทำงาน คนอวดเก่ง มักใช้ความรู้ สติปัญญาสร้างปัญญา พูดจา แสดงอาการ ดูถูก เหยียดหยามผู้อื่น เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน แสดงความเห็นคัดค...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 3038
at: 12 April 2011 17:39
08 April 2011
Ico48
ความคิดแนวปฏิบัติดี ๆ กับสิ่งแวดล้อม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เช้านี้ 8 เม.ย.54 ได้รับฟังข่าวว่าประเทศจีนจำกัดการเพิ่มรถยนต์ในกรุงปักกิ่งที่มีเพิ่มของรถยนต์ในอัตราสูงมาก อันเกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดี ทำให้ผู้มีเงินจำนวนมากขึ้น อีกทั้งผลพวงของการจัดโอลิมปิคที่ทำให้ถนนหนทางดีขึ้น ดังนั้น ทางการจึงต้องจำกัดการเพิ่มจำนวนรถยนต์ด้วยการจำกัดจำนวนการจดทะเบี...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1675
at: 08 April 2011 19:09
31 March 2011
Ico48
คิดมาก คิดให้มาก ต่างกันอย่างไร
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
หลายคนในชีวิต คงผ่านการคิดมากมาแล้ว ว่าคืออะไร และได้ผลลัพท์อย่างไร ส่วนใหญ่เป็นไปในทางไม่ดี เพราะการคิดมากเป็นการคิดที่มักไม่ตรงกับความจริง คิดแทนคนอื่น คิดว่าคนอื่นคิดกับไม่ดี คนอื่นไม่เก่ง คนอื่นจะว่าเรา ดูถูกเรา เลยทำให้หวาดระแวง ทำให้อารมณ์ขุ่นมัว หลายคนแค่คนอื่นไม่ยิ้ม ไม่ทักทาย ก็คิดไปเองว...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1937
at: 31 March 2011 20:03
22 March 2011
Ico48
ผลสอบโอเน็ต"สุดหดหู่" เด็กไทยยิ่งเรียนยิ่งแย่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันนี้ 22 มี.ค. 54 อ่านข่าว ผลสอบโอเน็ต"สุดหดหู่" เด็กไทยยิ่งเรียนยิ่งแย่ (ไทยโพสต์) ซึ่งเมื่อมีการสอบนี้ทีไรก็พบผลเช่นนี้มาอย่างต่อเนื่อง ถามว่าเกิดอะไรขึ้น เด็กไทยด้อยคุณภาพจริงหรือ แล้วอะไรทำให้เป็นผลเช่นนี้ เด็กทำเอง หรือผู้ใหญ่ทำ แล้วใครต้องแก้ แก้หรือยัง แก้อย่างไร ประเทศไทยมีระบบ...
Flowers: 0 · Comments: 7 · Read: 1973
at: 22 March 2011 19:16
18 March 2011
Ico48
เรื่องเล่าดีๆ " จากญี่ปุ่น" ในวันแผ่นดินไหว
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ตามที่บันทึก บทเรียนที่น่ารักจากสินามิ ญี่ปุ่น 11 มี.ค.54 http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/18842วันนี้ได้รับ forward mail เรื่องเรื่องเล่าดีๆ " จากญี่ปุ่น" ในวันแผ่นดินไหว ที่แสดงให้เห็นการดูแล วัฒนธรรม จิตสำนึกของการอยู่ร่วมกัน ในยามประสบภัย ในยามทุกข์ยาก ที่ทุกคนต้องการกำลังใจซ...
Flowers: 0 · Comments: 7 · Read: 1964
at: 18 March 2011 12:26
15 March 2011
Ico48
บทเรียนที่น่ารักจากสินามิ ญี่ปุ่น 11 มี.ค.54
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
คงเห็นภาพข่าว ความรุนแรง ความเสียหาย จากภัยธรรมชาติแผ่นดินไหว สินามิลูกใหญ่สูง 10 เมตร ที่เข้าญี่ปุ่นเต็ม ๆ ที่เดียว ต่างจากสินามิที่อินโดนีเซียที่สร้างความเสียหายไปรอบทิศ ทั้งไทย อินเดีย ศรีลังกา และอื่น ๆ อีกมาย นอกจากความเสียหายมหึมา จากแผ่นดินไหว สินามิ แล้วยังโรงฟ้านิวเคลียร์อีก มันหนักหนาสา...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1699
at: 15 March 2011 19:43
Ico48
ระวัง..รังสีจากนิวเคลียร์ญี่ปุ่นมาไทย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ได้รับการแจ้งข่าว จึงบันทึกมาเป็นข้อมูล กันไว้ก่อน เพราะหากได้รับไม่มีทางแก้ข่าวจากบีบีซี จันทร์ 14 มีค 54 :รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกประกาศว่าเกิดการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีออกจากการระเบิดของอาคารโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ณ.เมืองฟูกุชิมาจึงขอประกาศเตือนทุกประเทศในภูมิภาคเอเซียนให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษหากมีฝนตกใ...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 2215
at: 15 March 2011 13:37
14 March 2011
Ico48
ช่วงนี้ ทำไมบันทึก share จึงช้า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การบันทึกในระบบ share.psu ในระยะช่วง 2-3 เดือนมานี้ ทำไมใช้เวลาการบันทึกค่อนข้างนาน ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกในบล็อก และบันทึกแสดงความเห็น ใครทราบช่วยบอก แก้ไขให้เหมือนเดิม หรือมันเหนื่อย หรือมันป่วย หรือมันแก่แล้ว หรือมัน ????????????????? ช่วยให้ข้าวมันกิน นำไปรักษา หรือเข้าฟิตเนส ฟิตร่างกาย ไม่ต้อ...
Flowers: 1 · Comments: 9 · Read: 2405
at: 14 March 2011 19:36
Ico48
การประเมินเลื่อนขั้นระบบแท่ง ต้องส่งเสริมระบบผู้ทำดี กระตุ้นผู้ที่ยังมีภาระงานน้อย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ช่วงนี้เป็นช่วงการประเมินเลื่อนขั้นตามระบบแท่งครั้งแรกของสถาบันอุดมศึกษาที่ยังเป็นข้าราชการ ซึ่งเปลี่ยนจาก ครึ่งขั้น หนึ่งขึ้น เป็นระบบขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ 0-6% ในรอบครึ่งปี แต่มีกรอบเงินเพียง 3% ของฐานเงินเดือน จึงยากที่จะมีผู้ได้เลื่อนขั้น 5-6% การเกณฑ์สิ่งที่ต้องพิจารณาให้ดี คือต้องไม่ทำให้ระบบ...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1772
at: 14 March 2011 19:15
08 March 2011
Ico48
ความเป็นมหาวิทยาลัยกับบทบาทการจัดการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
คำว่า มหาวิทยาลัย หมายถึง ที่อยู่ของความรู้ที่ยิ่งใหญ่ มากมาย ความรู้ที่ว่านี้ อาจอยู่ที่บุคลากร คืออาจารย์ ที่เรียนรู้จนถึงระดับสูงสุด คือ ปริญญาเอก มีประสบการการค้นคว้าหาความรู้ สร้างผลงาน จนได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ. ซึ่งสมัยก่อน ความรู้ส่วนใหญ่อยู่ที่ตัวผู้สอนปัจจุบัน ความรู้ ไม่ได้อย...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1397
at: 08 March 2011 19:49
01 March 2011
Ico48
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 3. การประเมินการเลื่อนขั้นตามระบบแท่ง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากตอนที่ 1 http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/18721 และที่ 2 http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/18722มาตอนที่ 3 เป็นการดำเนินการสำหรับรอบเดือน เม.ย. 54 เป็นต้นไป ก็ไม่มีขั้นเงินเดือนอีกแล้ว แต่จะเลื่อนเป็น % ตามผล ปริมาณ และพฤติกรรม คุณภาพการทำงาน ที่เทียบกับมาตรฐานตำแหน่ง เทียบกับบุคล...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 3293
at: 01 March 2011 18:25
27 Febuary 2011
Ico48
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 2. อัตราเงินเดือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
อีกเรื่อง คือการแจ้งคำสั่งการปรับเงินเดือน ต้องแจ้งเป็นเฉพาะรายบุคคลเท่านั้น เพราะข้อมูลเงินเดือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย ไม่สามารถให้ผู้อื่นดูได้ เป็นสาเหตุไม่สามารถแจ้งเป็นบัญชีปรับตามคำสั่งแจกจ่ายออกไปได้ เนื่องจากในบัญชีที่มีรายชื่อบุคคลอื่นอยู่ด้วย จึงแจ้งให้ทราบเฉพาะผู้ที่ต้องรับผิดชอบง...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2324
at: 27 Febuary 2011 16:42
Ico48
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 1. การดูตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของแต่ละคน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ด้วยมหาวิทยาลัย ได้จัดทำคำสั่งการปรับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่งของ กพอ. แล้ว ซึ่งทำให้ขณะนี้ไม่มี ระดับซีแล้ว และแต่ละท่านสามารถได้ดู ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 53 ได้ ในระบบ MIS-DSS ของมหาวิทยาลัย โดยเข้าไปในระบบ MIS-DSS ของบุคลากรแล้ว ให้ดูที่ หัวข้อ สำหรับผู้ใช้งานคลิก...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 4977
at: 27 Febuary 2011 16:32
22 Febuary 2011
Ico48
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 4:วัยทารก-วัยเด็ก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากบันทึก การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 1 ความแตกต่างตามธรรมชาติhttp://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/179372: ธรรมชาติของมนุษย์กับจัดการการศึกษา http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/179683: ผลการจัดการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/18655 ม...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1577
at: 22 Febuary 2011 08:28
18 Febuary 2011
Ico48
วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2553
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันนี้ นอกจากเป็นวันมาฆะบูชา หลายคนไปตักบาตร ทำบุญกันในช่วงเช้า คงได้รับบุญ อย่างมีสุข สดชื่น กันไปแล้ว และวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2553 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เอ้า ไม่ได้พิมพ์ พ.ศ. ผิด เพราะปีการศึกษา 2553 เริ่มจาก มิ.ย. 53 จะสิ้นสุด พ.ค. 54 ซึ่งจะรวมภาคฤดูร้อน นี...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1485
at: 18 Febuary 2011 17:00
Ico48
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 3: ผลการจัดการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ได้บันทึก การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) ไป 2 ตอน http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/17937 และ http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/17968 ซึ่งค้างไว้นาน วันนี้ขอบันทึกต่อการศึกษาแบบหมาหางด้วน หมายถึงการจัดการศึกษา ให้การศึกษาแบบไม่เข้าใจธรรมชาติ จึงผิดทิศผิดทาง ผิดเป้าหมาย ไม่...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1604
at: 18 Febuary 2011 15:49