นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

29 November 2011
Ico48
ทำยังไง ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจึงจะดีขึ้น”
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 54 ได้ตั้งคำถามใน facebook ว่า “ทำยังไง ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจึงจะดีขึ้น” นี่คือ คำตอบ บังคับให้อ่านวันละหนึ่งย่อหน้า สอนแปลกันต่อหน้า อย่าให้ไปทำเป็นการบ้าน เพราะเกือบทั้งหมดจะไปใช้บริการแปลของอากู๋มาส่ง ต้องฟังให้มาก และกล้าพูดให้มากกว่านี้ ซึ่งอ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 2117
at: 29 November 2011 18:57
28 November 2011
Ico48
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 4. รักษามาตรฐานและภาพพจน์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การทำงานให้มีประสิทธิภาพ และการรักษามาตรฐานและภาพพจน์ นั้น ต้องคิดไว้เสมอในการทำงานทุกครั้ง ทุกชิ้น เพื่อใช้เตือนตัวเองว่า มีเรื่องอะไรค้างบ้าง หรือช้าจากส่วนไหน เช่น อาจช้าจากคนเดินหนังสือที่มีงานมากในบางครั้ง หรือลืมไป สามารถช่วยเตือน ช่วยบอก หรือแม้แต่นำเรื่องไปส่งแทน ให้“คิดไว้เสมอว่า...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 2204
at: 28 November 2011 19:57
27 November 2011
Ico48
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดข้อผิดพลาด
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การลดข้อผิดพลาดในการทำงาน ก็ต้องมีข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุ ข้อมูลก็ดูว่า ผิดพลาดจากส่วนไหน ไม่เข้าใจระเบียบ แนวปฏิบัติไม่ชัดเจน แล้วเป็นจากอะไร ส่วนไหน จะแก้ไขส่วนไหน อย่างไร ที่สำคัญอย่าโทษคนผิด ไม่มีความสามารถ เพราะนอกจากไม่แก้ปัญหาแล้วยังนำไปสู่ความไม่เป็นมิตร การแก้ &mid...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 2393
at: 27 November 2011 19:18
Ico48
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 2. ทำทันที
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การทำงานทันที นั้นคงเข้าใจง่ายในตัวเอง คือทำทันทีที่เรื่องเข้ามา ตามลำดับของงาน ยกเว้นมีเรื่องด่วน อย่าเก็บเรื่องไว้ จัดมีระบบการตรวจสอบในกรณีที่อาจเผลอลืม และให้ดียิ่งขึ้น หากทราบว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่ทำประจำ ต้องทำแน่ ๆ ให้การเตรียมการไว้ การติดตามทวงถามจากผู้ที่ต้องทำ ยิ่งเป็นการเร่งประสิท...
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 1817
at: 27 November 2011 19:04
26 November 2011
Ico48
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 1. ทัศนคติ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การทำงานทุกคนคงอยากทำงานให้มีประสิทธิภาพ คือ ทำให้งานเสร็จเร็ว เสร็จทันเวลา หรือเร็วกว่ากำหนด แต่พอปฏิบัติงานจริงส่วนใหญ่มักลืมเรื่องนี้ จึงต้องมีทัศนคติยึดมั่นในการทำงานให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายบริหารซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพราะเรื่องจะช้าหรือเร็วก็อยู่ที่ 2 ขั้...
Flowers: 9 · Comments: 0 · Read: 2171
at: 26 November 2011 20:01
25 November 2011
Ico48
มุมกลับ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ทุกสิ่งในโลกมีอย่างน้อย 2 ด้านขึ้นไปเสมอ เช่น บวก-ลบ มีมาก-มีน้อย ผู้ให้บริการ-ผู้รับบริการ การมองด้านเดียว ด้านผิด มักให้เกิดปัญหา เป็นทุกข์ ไม่เจริญก้าวหน้า และอาจนำไปสู่เสียชีวิตก็มี การมองมุมกลับ หรือมองตรงข้าม หรือมองหลาย ๆ มุม สามารถทำให้ดีขึ้น ไม่ตกอยู่ในความทุกข์ สามารถพัฒนาให้เจริญก้าว...
Flowers: 8 · Comments: 1 · Read: 1472
at: 25 November 2011 19:04
24 November 2011
Ico48
การทำงาน : ทักษะการทำงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้างและผู้ประกอบการ หรือผู้ใช้บัณฑิต มักพบเสมอว่า บัณฑิตขาดทักษะการทำงาน และจากการสังเกตก็เป็นจริง รวมถึงผู้ทำงานหลายคน โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม ส่วนการทำงานเฉพาะตัวส่วนใหญ่สามารถทำได้ แต่ยังขาดการทำงานเชิงระบบ ดังบันทึก http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/21306 ก...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 2875
at: 24 November 2011 18:34
23 November 2011
Ico48
การทำงาน : หัวหน้างาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การทำงานในทุกหน่วยงาน นอกจากคนทำงาน ก็ต้องมีหัวหน้างาน ไม่ว่าจะเรียกอะไร หัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน ฯลฯ เมื่อเป็นหัวหน้าก็มีหน้าที่เพิ่มขึ้น หลายคนตอนเป็นคนทำงานก็เรียกร้องว่า หัวหน้าต้องทำโน่น ทำนี่ แต่พอได้รับให้เป็นหัวหน้ากลับไปไม่ถูก ไม่รู้หน้าที่ว่าต้องทำอะไร หรือเกรงใจเพื่อนร่วมงานเกินไป จนถึ...
Flowers: 9 · Comments: 4 · Read: 2352
at: 23 November 2011 18:12
22 November 2011
Ico48
การทำงาน : เริ่มทำงานเพื่อความก้าวหน้า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ค่าของคน คือการทำงาน คนที่ไม่ทำงานย่อมไม่มีค่า โดยเฉพาะคนที่บอกว่าไปทำงาน คนมีหน้าที่ต้องทำงานแล้วไม่ทำ เรียกว่าเป็น คนโกง คือ รับตำแหน่ง รับเงินแต่ไม่ทำงาน และยังเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี ไม่มีศีลธรรม จรรยาบรรณ ทำให้สังคมเสื่อม งาน คือหน้าที่ของคน แต่ละคนมีหน้าที่การงานต่างกัน แม้แต่ตำแหน่ง หน้าที่เ...
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 2245
at: 22 November 2011 18:11
21 November 2011
Ico48
Competitive cooperation หมายถึง การร่วมมือกันพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Competition แปลตรง ๆ คือ การแข่งขัน ที่คนไทย มักแปลว่า เป็นการต่อสู้กัน เอาชนะคะคานกัน ซึ่งเป็นความหมายเชิงลบ ในความหมายของสากล ใช้การแข่งขันเป็นการพัฒนา อย่างการแข่งขันกีฬา เมื่อคู่แข่งขันมีฝีมือ ก็ทำให้อีกฝ่ายต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ดังนั้น ต่างฝ่ายต่างพัฒนา แต่หากไม่มีคู่แข่งที่เก่ง ๆ ก็ทำให้อ...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 3821
at: 21 November 2011 18:16
20 November 2011
Ico48
การสื่อสาร 2. การนำสู่ความสำเร็จ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ ที่นำไปสู่ความสำเร็จและไม่สำเร็จ หรือแค่เสร็จ ความสำเร็จของการสื่อสารทั้ง ผู้สื่อ และผู้รับต้องร่วมมือกัน ผู้สื่อเป็นผู้มีหน้าที่สื่อ คงต้องพยายามจัดบรรยากาศ สร้างบรรยากาศ จัดสื่อ ดูแลบุคลิก กิริยาท่าทาง พูดคำจาให้เหมาะสม ผู้รับก็ต้องให้ความร่วมมือ ตั้งใจ ช่วยกระตุ้น...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1708
at: 20 November 2011 16:42
19 November 2011
Ico48
การสื่อสาร 1. เป้าหมายและความสำคัญ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงาน ในการดำรงชีวิต วันหนึ่งมีผู้เขียนใน facebook ว่า ปวดท้อง ก็มีเพื่อนตอบไปว่า ให้รีบเข้าห้องน้ำ หรือบางคนก็อาจบอกให้ไปหาหมอ หรือ ทานยาโน่นนี้ สุดท้ายผู้เขียนคำว่า ปวดท้อง บอกว่า หิวข้าว นี่คือการสื่อสาร เพียงคำเดียวก็มีความหมายไปหลายอย่าง หลายทาง และไปคน...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1828
at: 19 November 2011 17:54
Ico48
ค่าควรคิด หรือคิดมากไปไม่มีค่า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ทุกคนกินอาหารทุกวัน มักคิดถึงอาหารที่อร่อย คิดบ้างไหมว่า คุณค่าอาหารไม่ได้อยู่ที่ความอร่อย แต่อยู่ที่สารอาหาร และกินอาหารอร่อยทำให้กินได้มากจนสร้างปัญหาแก่ผู้กินได้ คุณค่าคนไม่ได้อยู่ที่เรียนดีมีความรู้ แต่อยู่ที่สามารถนำความรู้มาใช้สร้างค่า เป็นประโยชน์แก่ตนเองและคนอื่น  ค่าของมหาวิทยาลั...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1752
at: 19 November 2011 16:47
18 November 2011
Ico48
วิจัยสถาบัน 2. การพัฒนาความสามารถบุคคล
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การทำวิจัย ไม่ว่าจะ วิจัยวิชาการ วิจัยสถาบัน เป้าหมายคือ การพัฒนาความสามารถ และความรู้ของคน ด้วยการ ค้นคว้าความรู้ ทั้งทางทฤษฎี ปฎิบัติจากงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว กระบวนการวิเคราะห์งานในองค์กรในการทำวิจัยสถาบัน ซึ่งต้องการทั้ง ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ทั้งเนื้อหาความรู้ ประเด็นของคุณค่างาน ห...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1947
at: 18 November 2011 18:17
Ico48
วิจัยสถาบัน 1. ความหมาย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วิจัยสถาบัน เป็นคำสองคำ คือ วิจัย และ สถาบัน การทำวิจัย เป็นการพัฒนาความรู้ในเนื้อหา สาระ ทฤษฎี ทันสมัย เพื่อพัฒนางาน ทั้งงานเชิงลึกด้านวิชาการ และการพัฒนางาน กระบวนการทำงาน ใช้งาน ที่มีการผสมผสานทางทฤษฎี เทคโนโลยี เพื่อการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลดีขึ้น งานวิจัยต้องมีความแม่นยำ เชื่อ...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1765
at: 18 November 2011 18:05
Ico48
ข้อชี้แนะการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อ 17 พ.ย. 54 ได้มีการประชุม ค.บ.ม. ม.อ. ที่วิทยาเขตภูเก็ต และมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของ ม.อ. ที่วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยจึงได้เชิญคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมาให้ข้อมูล/ตอบข้อซักถาม มีประเด็นที่นำมาเพื่อการผลิตผลงานวิชาการ และกระบวนการพิจารณา ดังนี้ ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1835
at: 18 November 2011 17:44
16 November 2011
Ico48
การเรียนการสอน: ความหมายและผลกระทบ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การเรียนรู้ไม่ใช่ รับรู้ ท่องจำแล้วนำไปสอบ ได้คะแนนแล้วเลิกกัน ไม่กี่วันก็กลับไปไม่รู้เหมือนเดิม ไม่ใช่แค่จำแบบดูหนังดูละคร ที่แค่ซาบซึ้งกินใจนำไปเล่าสู่กันฟังได้ แต่ต้องเข้าใจ ต้องนำไปใช้งานได้จริง ๆ อย่างมั่นใจ อย่างเป็นประโยชน์ ไม่ใช่แค่คุยโวโอ้อวด แสดงว่าเป็นผู้รู้แต่ต้องมั่นใจในการนำไปปฏ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1559
at: 16 November 2011 14:37
15 November 2011
Ico48
การเรียนการสอน:หน้าที่ผู้สอน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ครู ผู้สอน ผู้พัฒนาผู้เรียน เป็นแบบอย่าง ปูพื้นฐานชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม อาจารย์ นอกจากสอน พัฒนาผู้เรียน ตามบทบาทของความเป็นครู ยังต้องพัฒนาทักษะความสามารถให้พร้อมสำหรับการทำงานในแต่ละสาขาอาชีพของหลักสูตร ครู อาจารย์ จึงไม่ใช่แค่สอนหนังสือ บอกความรู้ เอาความรู้ที่เรียนมา อ่านมาไปไปบอกเล่...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1879
at: 15 November 2011 22:59
14 November 2011
Ico48
การเรียนรู้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การเรียนรู้ ไม่ใช่ รับรู้ ท่องจำแล้วนำไปสอบ ได้คะแนนแล้วเลิกกัน ไม่กี่วันก็กลับไปไม่รู้เหมือนเดิม ไม่ใช่แค่จำแบบดูหนังดูละคร ที่แค่ซาบซึ้งกินใจนำไปเล่าสู่กันฟังได้ แต่ต้องเข้าใจ ต้องนำไปใช้งานได้จริง ๆ อย่างมั่นใจ อย่างเป็นประโยชน์ ไม่ใช่แค่คุยโวโอ้อวด แสดงว่าเป็นผู้รู้ แต่ต้องมั่นใจในการนำ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1429
at: 14 November 2011 18:58
Ico48
บทบาทครู อาจารย์ ที่คาดหวัง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ครู ผู้สอน ผู้พัฒนาผู้เรียน เป็นแบบอย่าง ปูพื้นฐานชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม อาจารย์ นอกจากสอน พัฒนาผู้เรียน ตามบทบาทของความเป็นครู ยังต้องพัฒนาทักษะความสามารถให้พร้อมสำหรับการทำงานในแต่ละสาขาอาชีพของหลักสูตรครู อาจารย์ จึงไม่ใช่แค่สอนหนังสือ บอกความรู้ เอาความรู้ที่เรียนมา อ่านมาไปบอกเล่าใ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 2049
at: 14 November 2011 18:46