นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

05 November 2010
Ico48
ศิลปในการทำดี เก็บภาพมาสอนใจ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ช่วงนี้มีภัยน้ำท่วมมากมายหลายแห่งทั้งไทยและเทศ โดยเฉพาะประเทศไทย ที่มีกิจกรรมทำความดี ช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ ทุกครั้ง สิ่งที่เกิดขึ้นประจำ คือพฤติกรรมของทั้งผู้รับบริจาค และ ผู้ทำหน้าที่บริจาค ที่ทำให้บางท่านรู้สึกไม่สบายใจ เป็นทุกข์ ทั้ง ๆ ที่กิจกรรมการช่วยเหลือน่าจะเกิดแต่ความสุข ทั้งผู้รับ ผู้ใ...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1385
at: 05 November 2010 18:51
04 November 2010
Ico48
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 กับจิตอาสา ชาวทรัพยฯ ม.อ.
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
3-4 พย. 53 เราชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วยทั้ง อาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา ได้ร่วมกันจัดทำอาหารไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ ปี 53 ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบ ทั้งไข่สด และอื่น ๆ จาก CP เนื่องจากเห็นว่า ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีผู้ทำงานจำนวนมาก อาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1855
at: 04 November 2010 17:55
03 November 2010
Ico48
ความช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 ของ ม.อ.
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
หลายพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะในหาดใหญ่ สำหรับตัว ม.อ. โชคดีที่อยู่ในที่สูง ได้เป็นที่พึงของผู้เดือดร้อน และกำลังประสานกำลังกันในการดำเนินช่วยเหลือ ทั้งอาจารย์ บุคลากร ทุกฝ่าย และนักศึกษา รวมทั้งท่านอธิการบดีและผู้บริหารหลายท่าน และจัดตั้งเป็นจุดประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในการรับบริจาค ที่ ม.อ....
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1832
at: 03 November 2010 12:25
31 October 2010
Ico48
ทัศนคติของคนไทย ??
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ช่วงนี้มีน้ำท่วม สิ่งที่ตามมาด้วยคือการวางกระสอบทรายกันน้ำ และมีบางพื้นที่ที่การวางกระสอบทำให้มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำน้ำท่วม แต่พื้นที่อีกด้านน้ำไม่เข้าไปท่วม เมื่อเป็นเช่นนี้ คนที่ถูกน้ำท่วมจึงทำการรื้อกระสอบทราย โดยให้เหตุผลว่า บ้านเขาน้ำท่วม ทุกบ้านก็ต้องให้น้ำท่วมเหมือนกัน เรียกว่าเพื่อความเป็น...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1998
at: 31 October 2010 15:43
28 October 2010
Ico48
หามุมดี ๆ ของอาการอกหักมาใช้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
หลังจากเปิดใช้ facebook ทำให้ได้พบสังคมของลูกศิษย์ บางคนพร่ำบนถึงเรื่องอกหัก บอกให้พยายามลืม ก็บอกว่าลืมไม่ได้ ลืมไม่ลง มันติดตาตรึงใจจริง ๆ พอดีช่วงต้น ต.ค. เป็นช่วงสอบไล่ นักศึกษาหลายคนบ่นว่า อ่านหนังสือแล้วจำไม่ได้ จึงทำให้คิดว่า ทำไมคนอกหักถึงจำไม่ลืม แสดงว่ามีความจำเป็นเลิศ ที่น่าจะนำมาใช้ปร...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 1809
at: 28 October 2010 19:01
25 October 2010
Ico48
ประโยชน์ของการบันทึก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
บันทึกนี้ เกิดจากการอ่านบันทึก แรงบันดาลใจสู่การบันทึกเรื่องราว http://share.psu.ac.th/blog/ws-mouth/17562?page=1 ที่เมื่อแสดงความเห็นในบันทึกดังกล่าวแล้ว เห็นว่าน่าจะนำมาขยายความ ความรู้ ประสบการณ์มีไว้ใช้ จึงทรงคุณค่า การบันทึกไว้ จะเป็นการประมวลความคิดให้เป็นระบบ และย้อนกลับมาอ่านได้นำไปใช้ได้...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 5590
at: 25 October 2010 20:10
Ico48
การสอนให้ลูกศิษย์เรียนรู้เป็นและทำงานเป็น
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อสัปดาห์ก่อน นั่งทำงานและเปิดเว็บหน้า facebook ไว้ มีสัญญาณจากลูกศิษย์ที่กลับบ้านช่วงปิดเรียน ถามว่า อาหารหลัก 5 หมู่ ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร มีน้องมาถามเป็นการบ้าน แต่หาคำตอบไม่ได้จึงถามไปว่า แล้วหาคำตอบ จากไหน อย่างไร ก็ได้คำตอบว่าค้นจาก google โดยใช้คำค้นว่า main food จึงตอบให้เปลี่ยนคำค้นเ...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1742
at: 25 October 2010 19:34
Ico48
งานวิจัยทางเกษตร การวิจัยเพื่อคนไทยและประเทศชาติ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อเดือน ก.ย. 53 คณะทรัพยฯ ได้เชิญทีมงานจากหอสมุดกลาง ม.เกษตรศาสตร์ มาอบรมการนำบทความวิจัยขึ้นเครือข่ายฐานข้อมูลการเกษตร เพื่อให้สามารถเผยแพร่บทความได้กว้างขวางขึ้น ซึ่งเป็นเครือข่ายของสภาคณบดี สาขาการเกษตร และกรม/กองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ ได้มอบหนังสือ พันธุ์พืชที่พัฒ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2035
at: 25 October 2010 18:58
19 October 2010
Ico48
การจัดการเรียนการสอน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อสัปดาห์ก่อน (วันที่ 14 ต.ค. 53) ได้สอบสัมภาษณ์คัดเลือกอาจารย์เข้าทำงานในคณะ ซึ่งผู้สมัครเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ และศึกษาต่อปริญญาโท เอกที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านการเกษตรในกรุงเทพฯ ได้ให้ข้อมูลว่า การจัดการเรียนการสอนของคณะมีเนื้อหาวิชาการที่เข้มข้นมาก ช่วยการศึก...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1569
at: 19 October 2010 09:00
11 October 2010
Ico48
การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ.
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
สมศ.ได้แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา สำหรับการประเมินคุณภาพรอบ 3เป็น 4 กลุ่ม โดยบอกว่า เพื่อให้สามารถมีความเป็นเลิศตามจุดเน้นตามศักยภาพของสถาบัน ที่มีความสวยงามต่างกัน กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชนและสถาบันที่เปิดเฉพาะทางระดับต่ำกว่าปริญญากลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี แบ่งเป็นข(1) เน้นการผลิตบัณฑิตระดั...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 2948
at: 11 October 2010 16:18
05 October 2010
Ico48
สถานการณ์ไทยในอนาคตเพื่อการเตรียมการจัดการศึกษาและวิจัย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อ 4 ต.ค.2553 ได้เข้าฟังการบรรยายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลความต้องการวิทยาศานตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภูมิภาคใต้ ซึ่งมีข้อมูลถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลสำหรับการปรับการจัดการศึกษาและการวิจัย จากการบรรยายของ ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1805
at: 05 October 2010 19:16
27 September 2010
Ico48
ไป Aceh อินโดนีเซีย จาก 1000 เป็น 100 จาก 100 เป็น 1,000,000
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อ 21-25 ก.ย.53 ได้มีโอกาสเดินทางไป Aceh อินโดนีเซีย เพื่อไปหารือว่า สามารถจัดอบรมอะไรให้ได้บ้าง ตามคำขอให้จัดอบรมด้านการเกษตร พบว่าหลาย ๆ ด้านยังเป็นพื้นที่ใหม่ โดยเฉพาะด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ แต่บางด้านก็มีสิ่งดี ๆ กว่าไทย ก่อนอื่น ขอบันทึกเรื่องที่จั่วหัวเรื่อง การแลกเงิน ต้องแลกสอง...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 2994
at: 27 September 2010 19:01
17 September 2010
Ico48
ความคืบหน้า ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 17 ก.ย. 53
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากข้อมูลล่าสุด การประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 มีตัวบ่งชี้จำนวน 20 ตัว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คื้อกลุ่มที่ 1 เป็นตัวบ่งชี้พื้นฐาน แบ่งเป็น 6 ด้าน คือ1.1 คุณภาพบัณฑิต (1) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ ภายใน 1 ปี(2) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)(3) จำนวนวิทยานิพนธ์ ...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 4721
at: 17 September 2010 12:23
Ico48
เตรียมตัวทำงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อ 16 ก.ย. 53 ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีกิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง Future Career โดยบริษัท CPF ที่ได้ติดต่อมหาวิทยาลัยมาเพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าสัมภาษณ์เข้าทำงานด้วย ซึ่งก็มีนักศึกษาจากหลาย ๆ คณะ ทั้ง ทรัพยากรธรรมขาติ วิศวะ วิทยา อุตสาหกรรมเกษตร วจก. ศิลปศาสต...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1823
at: 17 September 2010 11:08
13 September 2010
Ico48
ยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2553 13 ก.ย. 53
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันนี้เป็นที่ต้องแสดงความยินดี ชื่นชม อีกวันหนึ่งของคณะที่มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2553 มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 295 ท่าน เป็นปริญญาตรี 241 ท่าน ปริญญาโท 50 ท่าน และ ปริญญาเอก 4 ท่านและในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยยังได้อนุมัติ ปริญญาวิทยาศาสตรดุ...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1195
at: 13 September 2010 10:13
05 September 2010
Ico48
พระราชดำรัสเรื่องการผลิตบัณฑิต
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จำได้ว่า มีพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต การสร้างคนที่สำคัญที่สมควรนำไประมัดระวัง เนื่องในโอกาสใกลัวันพระราชทานปริญญาบัตรของ ม.อ. จึงขอนำมาบันทึกเตือนการปฏบิบัติตนของบัณฑิต ดังนี้มหาวิทยาลัย มุ่งจะสอนนักศึกษาให้เป็นคนเก่งเช่นในด้านวิชาการ ความคิดริเริ่ม ความกล้าหาญ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 2391
at: 05 September 2010 17:55
17 August 2010
Ico48
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 3 ปรับแนวทางเป็น white ocean แบบพอดี พอเพียง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ที่บันทึกไม่ได้ตั้งใจ บอกว่า คนไทยแย่ ความจริง คนไทยมีความเก่งไม่แพ้ใครในโลก จะเห็นได้จาก มีนักเรียนไทยได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการอยู่ตลอดเวลา และมากกว่าอีกหลายๆ ประเทศด้วยซ้ำไป แต่ผู้ได้รับรางวัล ต้องมีการเตรียมความพร้อม เข้าค่ายฝึกฝน ทั้งครูฝึกที่ดี วัสดุ อุปกรณ์ที่พร้อม นั่นหมายความว่า ห...
Flowers: 0 · Comments: 6 · Read: 1774
at: 17 August 2010 19:13
09 August 2010
Ico48
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 2 การจัดการและคุณภาพการศึกษา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ทีนี้เข้ามาถึง การจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษา เมื่อมีที่เรียนมากกว่าผู้เรียน ก็เกิดนวัตกรรมของการบริหารการศึกษา แบบยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือเรียกให้เท่ห์ ว่าเป็นแบบ blue ocean strategy ออกสโลแกนสร้างสรรค์ดึงดูดผู้เรียนทางธุรกิจต่าง ๆ เช่น เรียนง่าย จ่ายครบ จบเร็ว หรือจบแน่นอน เพื่อเป็นการดึงคนเ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1691
at: 09 August 2010 18:36
01 August 2010
Ico48
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? :1 สภาพการณ์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การศึกษามีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยการใช้ความชอบ ความถนัด พรสวรรค์ พรแสวงคนแต่ละคนมาใช้ประโยชน์รวมกันและช่วยเหลือกัน คนที่ร้องเพลงเก่ง ร้องเพลงดี ก็เป็นนักร้อง คนที่ทำอาหารเก่ง อาหารอร่อยก็ไปเป็นคนทำอาหารสำหรับการอุดมศึกษา ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1567
at: 01 August 2010 20:00
27 July 2010
Ico48
กับดัก การรวมศูนย์ กระจายศูนย์ one stop service
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การรวมศูนย์ (centralized) คือการจัดรวมบริการต่าง ๆ ไว้ที่จุด ๆ เดียว เช่น การจัดฝ่ายสนับสนุนไว้ที่ระดับคณะ ไม่มีในระดับภาควิชา กระจายศูนย์ (decentralized) การกระจายบริการไปยังหน่วยย่อย ๆ เช่น การจัดให้มีฝ่ายสนับสนุนอยู่ที่ภาควิชา One stop service คือ การบริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ การเกิดสภาพกับดัก ค...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1872
at: 27 July 2010 19:49