นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

21 January 2012
Ico48
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 1. เรื่อง แนวทางการเขียนบันทึก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วัตถุประสงค์ของ share.psu เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเฉพาะความรู้ในหน้าที่ เทคนิคปฏิบัติงาน ที่ทุกคนมีความรู้ มิฉะนั้น คงไม่มีใครให้มาทำงาน เมื่อมีความรู้ก็ต้องแสดงว่ามี นั่นก็เป็นการบอกว่า ฉันมาทำงานด้วยความรู้ ความสามารถนะ มิฉะนั้นจะเสียหายแก่กรรมการคัดเลือกว่าเลือกใครมาทำงาน ...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 1697
at: 21 January 2012 19:17
20 January 2012
Ico48
ถูกใช้ทำงานคือโอกาสพัฒนาคน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ในสมัยก่อน เด็ก ๆ ลูกหลาน จะถูกผู้ใหญ่ พ่อ แม่ พี่ ๆ ใช้ให้ทำงานโน่น นี่ จึงทำให้สามารถทำงานเป็นมากมาย หลายอย่าง กล้าตัดสินใจ เพราะเคยทำ การถูกใช้ให้ทำงาน จะไม่มีเวลามาคิดว่า ทำได้ไหม ไม่เคยทำ ต้องมัวกลัวโน่น กลัวนี่ มีหน้าที่อย่างเดียวคือ ทำ เมื่อต้องทำ จึงทำได้ เกิดความมั่นใจ มีความรู้ ความ...
Flowers: 7 · Comments: 2 · Read: 1625
at: 20 January 2012 19:58
19 January 2012
Ico48
ใช้คำว่า การแข่งขันพัฒนาหน่วยงาน และงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การแข่งในระบบประกันคุณภาพ การพัฒนางาน พัฒนาองค์กร การพัฒนาทางธุรกิจ หมายถึงแข่งกันสร้างสินค้า บริการดี ๆ มีประโยชน์ให้ลูกค้ามีโอกาสเลือกใช้ ได้ประโยชน์ ความความต้องการ ที่เหมาะสมกับผู้ใช้ ตามรายอื่น ๆ ตาม http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/22060 ผู้มีอำนาจซื้อสูง สามารถเลือกใช้ของดี มีราคาส...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1285
at: 19 January 2012 08:39
18 January 2012
Ico48
ปัญหา อุปสรรค 2. อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่คือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสังคมไทย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
อุปสรรค เป็นตัวฝึกความอดทน ความแข็งแรง ความมุ่งมั่น พยายาม ฝึกระดับของอารมณ์ ท้าทายความสำเร็จ ที่ทุกคนทำได้ เมื่อพบอุปสรรค ความยาก ส่วนใหญ่มักมีความเครียด เพราะเกิดความยาก ยากเพราะไม่เคยทำ ยากเพราะไม่เคยเรียนรู้ แต่ได้ผ่านความอดทน ต่อสู้ มุ่งมั่น พยายาม จะทำให้เกิดความแข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1719
at: 18 January 2012 18:37
17 January 2012
Ico48
ปัญหา อุปสรรค 1.ประโยชน์ของปัญหา ต้องกล้าให้ถูกทาง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ปัญหา อุปสรรค เป็นธรรมชาติที่เกิดเป็นธรรมดา ให้เป็นเครื่องพัฒนา การปรับตัว ปรับอารมณ์ของสิ่งมีชีวิต ไม่ใช่ความเก่งของใคร แต่ใครผ่านไปได้คือเก่ง ปัญหา เป็นเครื่องพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา เพราะไม่มีใครที่ไม่มีปัญหา - ผู้ที่ประสบปัญหามามาก ๆ แล้วฟันฝ่า พัฒนา ต่อสู้ด้วยความพยายาม สติ ปัญญา ย...
Flowers: 7 · Comments: 2 · Read: 3527
at: 17 January 2012 19:01
16 January 2012
Ico48
โลกเปลี่ยนไว คนต้องปรับทัน ต้องเรียนสอนกันอย่างไร 2. ทำอย่างไร
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การสอนให้รู้ทำ รู้หา รู้ใช้ รู้คิด รู้ปรับ รู้แลกเปลี่ยน ส่วนนี้ต้อง ให้ผู้เรียนเป็นผู้เล่นผู้แสดงเอง ที่เรียกว่า active learning เป็นการเน้นกระบวนการเรียนรู้ ให้ทำ หา ใช้ คิด ทำรายงาน ตามสถานการณ์ต่าง ๆ การนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้สอนต้องออกแบบการสอนให้สอดคล้องกัน การให้งาน ประเมิน ต...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1532
at: 16 January 2012 17:47
15 January 2012
Ico48
โลกเปลี่ยนไว คนต้องปรับทัน ต้องเรียนสอนกันอย่างไร 1. ทำไม และท้าทาย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
โลกวันนี้ สิ่งต่าง ๆในโลกเปลี่ยนไปไวมาก ทั้งความรู้ เทคโนโลยี IT เครื่องจักรกล เศรษฐกิจ ธุรกิจ ค่าเงิน ค่าน้ำมัน รวมถึงสภาพดินฟ้าอากาศ ฤดูกาล เปลี่ยนไวจนไม่สามารถคาดการณ์ พยากรณ์ได้ ว่าเป็นฤดูกาลใด จะมีสภาพเป็นอย่างไร ผู้ที่อยู่ได้ดี ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว ผู้ที่ปรับตัวได้เร็ว ต้องมีทางเลือกที...
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 1759
at: 15 January 2012 18:23
Ico48
แด่คนหน้าบูดด้วยความรัก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
มีใครไหม ที่ชอบ คนหน้าบูด อีกยังพูด ไม่เพราะ ปากเลาะร้าย แถมบริการ แบบคน ไม่มีใจ จะมีใคร เขาชอบ วานตอบมา หากไม่มี ควรหา ทางปรับเปลี่ยน หมั่นฝึกเพียร ยิ้มไว้ ให้กันหนา แค่ยิ้มให้ ก็ได้ ยิ้มตอบมา ยิ้มเถิดหนา ความชรา จะชะลอ การพูดเพราะ ก็ใช่ พูดคำหวาน แต่ต้องการ ความจริงใจ จริงจริงหนอ...
Flowers: 6 · Comments: 3 · Read: 3060
at: 15 January 2012 12:32
13 January 2012
Ico48
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 4. เพื่อการแข่งขัน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เป้าหมายของการทำประกันคุณภาพ 1.เพื่อประเมินตนเอง http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/22030 2. เพื่อให้รางวัล http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/22040 3.เพื่อให้เห็นภาพสะท้อนการทำงานของตน http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/22048 4.เพื่อให้แข่งขันได้ คำว่า การแข่งขัน ได้ยินกันบ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 2154
at: 13 January 2012 17:27
12 January 2012
Ico48
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 3.เป็นภาพสะท้อนการทำงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เป้าหมายของการทำประกันคุณภาพ 1.เพื่อประเมินตนเอง http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/22030 2. เพื่อให้รางวัล http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/22040 3.เพื่อให้เห็นภาพสะท้อนการทำงานของตน 4.เพื่อให้แข่งขันได้ การสะท้อนภาพการทำงาน ส่วนนี้เป็นอีกส่วนที่สำคัญในระบบประกันคุณภาพ ที่ไม่ห...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1952
at: 12 January 2012 17:15
11 January 2012
Ico48
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 2.เพื่อรางวัล
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เป้าหมายของการทำประกันคุณภาพ 1.เพื่อประเมินตนเอง http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/22030 2. เพื่อให้รางวัล 3.เพื่อให้เห็นภาพสะท้อนการทำงานของตน 4.เพื่อให้แข่งขันได้ รางวัลเป็นกำลังใจทำงานที่สำคัญ ที่นำไปสู่ความสำเร็จได้ เพราะแม้แต่การฝึกสัตว์ทำให้อะไรได้สำเร็จ แสดงได้ ต้องให้รางวัลทุ...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 2081
at: 11 January 2012 17:42
10 January 2012
Ico48
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 1. ประเมินตนเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เป้าหมายของการทำประกันคุณภาพ ประกอบด้วย เพื่อประเมินตนเอง เพื่อให้รางวัล เพื่อให้เห็นภาพสะท้อนการทำงานของตน เพื่อให้แข่งขันได้ การประเมินตนเอง หากเป็นเฉพาะบุคคล คงมีการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ แต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นระบบ โดยเฉพาะในระดับหน่วยงาน/องค์กร หากไม่ทำเป็นระบบยิ่งตรวจได้ยาก การประเมินที่...
Flowers: 5 · Comments: 3 · Read: 2034
at: 10 January 2012 18:17
09 January 2012
Ico48
คนที่เจริญก้าวหน้า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
คนเราทุกคนเกิดมาเหมือนกันในการเกิดเป็นมนุษย์ แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็มีความเจริญและก้าวหน้าแตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติของตนเอง การเจริญก้าวหน้า เป็นการเทียบจากเวลาที่ผ่านไปกับภาระหน้าที่ที่มี เป็นเด็กพัฒนาการเร็ว คือการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งที่เร็วกว่าเด็กในรุ่นเดียวกัน เรียนเร็ว ก้าวหน้าในการเรี...
Flowers: 10 · Comments: 0 · Read: 2194
at: 09 January 2012 18:57
08 January 2012
Ico48
มองตัวเองบ้าง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
กลอนพัฒนาตน ของท่านพุทธทาส ให้มองที่ตัวเอง แก้ที่ตัวเอง และระวังการใช้ความดีของตัวเอง เห็นเขามี เลวบ้าง ช่างหัวเขา มองตัวเรา มีเลวบ้าง อย่างเขาไหม จะนินทา ฤษยา เขาทำไม รีบแก้ไข ชั่วของเรา ให้เบาบาง มองเขาชั่ว มันมาชั่ว ที่ตัวเรา ชั่วของเขา เพิ่มให้เรา ไม่รู้สร่าง มองแต่ดี ชั่วของเรา ค่อ...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 2176
at: 08 January 2012 19:44
07 January 2012
Ico48
บทเรียนของเปเล่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
พูดถึงเปเล่ แฟนฟุตบอลคงรู้จักนักเตะผู้ยิ่งใหญ่ชาวบราซิล ผู้มีพรสวรรค์ในการเล่นฟุตบอลได้อ่านหนังสือ พบว่า เมื่อตอนเด็กมีคั้งหนึ่งที่ เปเล่ ได้ร่วมแข่งขันฟุตบอล ได้ใช้พลังชั้นเชิงเล่นอย่างเต็มที่ จนจบการแข่งขัน ด้วยความเหนื่อยอ่อนล้า จึงได้ขอซิการ์จากเพื่อมาสูบอย่างชื่นใจ หายเพลีย แต่เมื่อพ่อเปเล่เ...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 2121
at: 07 January 2012 19:05
06 January 2012
Ico48
Interactive learning วิธีสอนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ข่าวจาก VOA (Voice of America) หรือ เสียงจากอเมริกา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นการเรียนมากกว่าการสอน ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนตามยุคสังคมฐานความรู้ ที่แหล่งความรู้มีมากมายและเข้าหาง่าย ไม่ใช่จากตัวผู้สอน จึงต้องจัดกระบวนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนเอง คล้ายกับ การกินอาหารต้องกินเองจึงรู้รสชาติอา...
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 4613
at: 06 January 2012 18:20
05 January 2012
Ico48
กขค 3 บวก พัฒนาพาสุข
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันนี้ ขอแชร์ ข้อบวกของ 3 อักษรไทย ก ข ค ตัวละ 3 คำ เพื่อเป็นแนวปฏิบัตินำไปสู่การทำงานให้ก้าวหน้า พัฒนา และมีความสุข สามัคคีในที่ทำงาน คนทำงาน ให้สุข และพัฒนา ต้องติดตรา ก ข ค เป็นข้อบวก ได้ทั้งสุข ทั้งงาน ได้ทั้งพวก หากคิดบวก กขค ตามสัญญา หนึ่งนั้นหนา กระตือรือร้น ผลประสิทธิ์ กัลยาณมิต...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1684
at: 05 January 2012 18:18
04 January 2012
Ico48
ตามทันเวลา? และค่าของเวลา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
และแล้วเวลาก็ผ่านไปอีกปี ลองตรวจดูทีว่า ตามเวลาทันหรือไม่ ด้วยการเปรียบตามอายุ ช่วงเวลาในความก้าวหน้าด้านต่าง ๆ ตามอายุ ตรวจดูกับคนที่อายุเดียวกัน ว่าไปถึงไหนกันแล้ว ทั้งความรู้ ความสามารถ อาชีพ การงาน ครอบครัว ฐานะทางการงาน การเงิน ตำแหน่งหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ดูว่าเรียนอยู่ชั้นไ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1640
at: 04 January 2012 19:26
03 January 2012
Ico48
การรับพรให้ได้พร
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ปีใหม่เป็นเทศกาลหนึ่งที่มีการให้พรกันมากมาย ในชีวิตคนเราคงผ่านการได้รับพรมามากเช่นกัน แล้วพรที่ได้รับเป็นจริงบ้างไหม สักเท่าไร พรมีพรที่ให้กันโดยไม่ได้ขอ เช่นในเทศกาลปีใหม่ วันเกิด หรือแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ กับพรที่ขอเช่น ทำบุญ ไหว้พระ หรือพบผู้หลัก ผู้ใหญ่ ก็ขอพรกัน พรคงไม่ได้ง่ายเพียงออก...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 2029
at: 03 January 2012 18:43
02 January 2012
Ico48
บรอคโคลี ชลอความแก่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
มีรายงานวิชาการจากประเทศอังกฤษ ว่า นักวิจัยได้พัฒนาพันธุ์บรอคโคลี ที่มีสารช่วยลดอัตราการเป็นโรคหัวใจ ต้านมะเร็ง และชลอความแก่ โดยใช้เวลาวิจัยนับสิบปี จนได้พันธุ์ Beneforté 'super broccoli' วางจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตในอังกฤษ เมื่อเดือนตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยบรอคโคลีพันธุ์นี้มีสาร glucor...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 2263
at: 02 January 2012 19:55