นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

25 กรกฎาคม 2560
Ico48
ภูมิคุ้มกัน(อย่าให้)บกพร่อง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คน สิ่งมีชีวิตที่อยู่ดีต้องมีภูมิไว้คุ้มกันต่อสู้กับสิ่งไม่ดี ทั้งเชื้อโรค ความไม่แน่นอน และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ภูมิแรกคือภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย ที่ต้องทำให้ร่างกายแข็งแรง ดูแลการกินการนอน ให้มีสุขภาพดี หมั่นออกกำลังกายให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ ฝึกทนแดดทนฝนบ้างเพื่อให้ร่างก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 22
เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2560 09:43
24 กรกฎาคม 2560
Ico48
คิดให้ออก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
บ่อยครั้งในบางคนที่คิดอะไร ทำอะไรก็ติดคิดไม่ออก ติดปัญหาเดิม ทำแบบเดิม ๆ การคิดไม่ออกเพราะมัวแต่คิดแบบเดิม ในความรู้ความสามารถประสบการณ์เดิมจึงติดคิดไม่ออก การจะคิดให้ออก หรือคนที่มีประสบการณ์การคิด ต้องมีความรู้มาก มีประสบการณ์ที่หลากหลาย พบเห็นอะไรมามากจึงมีทางออกให้เลือกมาก และต้องฝึก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 38
เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2560 08:54
23 กรกฎาคม 2560
Ico48
การศึกษาเพื่อพัฒนาคน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนต้องการการเรียนรู้เพื่อชีวิตที่ต้องเรียนด้วยการทำจริง ไม่ใช่แค่ทำกิจกรรม สมัยก่อน ไม่มีการสอนให้เรียนรู้ แต่ต้องเรียนรู้ด้วยการทำงานจริง ด้วยการช่วยทำงาน รับจ้างทำงาน ก็ถูกให้ทำ บอกให้ทำ ค่อยทำไปทีอย่าง จนทำเป็นมากขึ้น นั่นคือการเรียนรู้ด้วยการทำจริง ที่หลายคนประสบความสำเ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 46
เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2560 09:32
22 กรกฎาคม 2560
Ico48
จงอยู่อย่างเข้าใจให้สุขร่วมกัน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ได้รับข้อความจากกลุ่มไลน์ ที่อ่านแล้วทำให้การอยู่กันอย่างดีมีสุข ต้องเข้าใจ ไม่ใช่เอาแต่ใจ โดยเฉพาะกับพ่อแม่ คนใกล้ชิดที่ดูแลเรา ที่ต้องหมั่นคิดดี ๆ ทำดีให้กันและกันอย่างเห็นใจและเข้าใจ เรื่องปลาทูไหม้..ยังอ่านได้ตลอดๆ ชอบเรื่องนี้มาก อ่านบ่อยๆ เตือนตัวเอง "แม่ของผมเป็นคนทำอาหารที่บ้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 46
เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2560 09:14
21 กรกฎาคม 2560
Ico48
อยากเป็น อยากไป อยากได้ อยากมี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนมีความอยากหลายอย่าง ทั้งอยากเป็น อยากไป อยากได้ อยากมี อยากเป็น คือการมีตำแหน่ง มีอาชีพ มีหน้าที่ เช่น อยากเป็นนักเรียน นักศึกษา นักร้อง นักแสดง นักกีฬา วิศวกร หมอ แพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย เจ้าของร้าน นักธุรกิจ คนขายของ ครู อาจารย์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักการเมือง รัฐมนตรี...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 51
เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2560 08:46
20 กรกฎาคม 2560
Ico48
การอ่านให้จำได้ดี 2
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ขั้นต่อไปเป็นการอ่านให้ได้สาระเชิงลึก อ่านให้เข้าใจในเนื้อหา เมื่อรู้จักกรอบ องค์ประกอบและจุดเน้นของหนังสือแล้ว จึงอ่านหนังสือเพื่อให้ได้สาระ ประโยชน์ตามนั้น และถามตัวเองว่าได้หรือยัง ที่ทำให้เกิดผล ทำให้เข้าใจ ทำให้จำได้ง่ายได้ดีขึ้น และทำเครื่องหมายหรือจดสาระหลักที่สำคัญไว้ใช้ทบทวนท่องจำ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 51
เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2560 08:29
19 กรกฎาคม 2560
Ico48
 การอ่านให้จำได้ดี 1
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การอ่านให้จำได้และได้ผลดี ต้องมีหลักในการอ่าน ไม่ใช่อ่านไปเรื่อย ๆ ที่ทำให้สับสน หาค่า หาสาระไม่ได้ เหมือนการรบที่ไม่มียุทธศาสตร์ การเล่นกีฬาที่ไม่มีแผน ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร ต้องส่งลูกส่งต่อให้ใครทางไหน ต้องหลบบหลีกอย่างไร เล่นเต็มที่เหนื่อยแทบตายก็ยากที่จะชนะ แต่หากมีระบบมีแผนที่ดี จะช่วยให้เห...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 48
เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2560 08:34
18 กรกฎาคม 2560
Ico48
เพิ่มค่าซื้อ พรบ.รถยนต์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อวานได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. เพราะใกล้เวลาต้องต่อทะเบียนรถยนต์ประจำปี ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. มีบริการให้บริการแก่สมาชิก สมัยก่อนมีการให้คูปองเติมน้ำมันที่ปั้มสหกรณ์ฯ 50 บาท ปัจจุบันทางสหกรณ์ให้คูปองไปซื้อทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 50 บาทแทน การซื้อทุนเรือนหุ้นเพิ่มทำ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 42
เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2560 09:51
17 กรกฎาคม 2560
Ico48
ระดับการเรียนรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ระดับการเรียนรู้ในที่นี้ไม่ใช่ระดับปริญญา แต่เป็นระดับความสามารถในการเรียนรู้ ประกอบด้วย มีความรู้ มีความสามารถ คิดเป็นทำเป็น ระดับมีความรู้คือท่องจำได้ มีความรู้มากมาย บางคนถึงขั้นได้เกียรตินิยม แต่ยังไม่มีความสามารถคือมีความรู้ให้ตอบ ให้บอก ให้บรรยายได้อย่างดี แต่ทำจริงไม่ได้เพราะไม่เคย...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 66
เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2560 09:10
16 กรกฎาคม 2560
Ico48
ถูกแพงไม่ใช่ที่ราคา ขึ้นกับค่าการใช้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ของแพงถูกไม่ได้ขึ้นกับราคา แต่ขึ้นกับการใช้ให้เกิดค่าและคุ้มค่า ของถูกหากใช้ได้ไม่คุ้มค่าก็แพง ของแพงหากใช้ให้เกิดค่ามากกว่าก็ถูก ของยิ่งแพงยิ่งต้องใช้ให้เกิดค่าและคุ้มค่า อย่างการศึกษาที่มีค่าเรียนแพง ต้องหาทางใช้ให้เกิดค่า ไม่ว่าห้องสมุด อุปกรณ์ ครู อาจารย์ สนามกีฬา ฯลฯ จำไว...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 55
เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2560 08:58
15 กรกฎาคม 2560
Ico48
รับผิดชอบคือความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
รับผิดชอบคือการทำหน้าที่ ทำสิ่งที่ต้องทำ เมื่อทำจริง ทำได้ ทำดี ทำเต็มที่ย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จ รับผิดชอบในการเรียนการศึกษา คือการทำหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียน หาความรู้ เรียนรู้ ฝึกการคิด การทำ สังเกต ศึกษา ทำตาม ลองทำ ทำให้ดีขึ้น การศึกษาเรียนรู้ ไม่ใช่แค่ทำให้รู้ แต่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมค...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 78
เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2560 09:53
14 กรกฎาคม 2560
Ico48
ค่าใช้จ่าย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนทุกวันต้องมีการใช้จ่ายซื้อข้าวของต่าง ๆ ซึ่งกว่าจะเป็นของเหล่านั้นต้องมีค่าใช้จ่ายมากมาย ค่าใช้จ่าย นอกจากต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้แล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นอีกมาก เช่นการซื้อข้าวทานหนึ่งจาน นอกจากวัตถุอาหารที่นำมาใช้ปรุงแล้ว ยังมีค่าเครื่องปรุงต่าง ๆ ทั้งน้ำมัน น้ำปลา เครื่องปรุงรสต่าง ๆ ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 83
เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2560 08:24
13 กรกฎาคม 2560
Ico48
การพัฒนาค่าตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนมีค่าที่มีและใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์และเกิดค่าแก่ใคร ๆ ในหน้าที่ตนและอื่น ๆ จึงต้องพัฒนาตนให้สามารถทำได้ดีตามนั้น การพัฒนาตนให้ได้ดีต้อง 1. ให้ได้ตามมาตรฐาน ในการเรียนการทำอะไรต้องทำให้ได้ตามมาตรฐานของสาขาวิชาอาชีพที่เรียน ที่ทำ 2. ให้ได้ไม่แพ้คนอื่น คือต้องทำได้ในสิ่งพื...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 79
เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2560 07:25
12 กรกฎาคม 2560
Ico48
ดูดี มีดี มีค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนอยากดูดี มีดี และมีค่า แต่คนส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีตามนั้น ดูดีหมายถึง รูปร่าง หน้าตา การแต่งกาย การพูดจา กิริยา มารยาท การประพฤติปฏิบัติตน ที่เห็นจากภายนอกและการกระทำ มีดี นอกจากดีจากภายนอก ต้องดีจากความรู้ ความสามารถ ความดี ความเก่ง มีค่าคือการนำสิ่งมีดีมาใช้ทำให้เป็นประโยชน์จึงเ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 87
เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2560 08:49
11 กรกฎาคม 2560
Ico48
การหลอกใคร ผู้เสียหายคือตนเอง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การหลอกคือการไม่ทำและทำไม่ได้ตามที่พูด ที่บอก ที่ตกลง สัญญากัน ปัญหาเบื้องต้นคือไม่มีใครเชื่อ ลองคิดว่าหากมีใครมาหลอกแล้วรู้สึกไม่ดีอย่างไร นั่นคือผลเสียของการไม่ทำตามที่บอกจริง หรืออย่างเด็กเลี้ยงแกะที่ไม่มีใครเชื่อแม้เกิดปัญหาจริงจึงสร้างความเสียหายแก่ฝูงแกะของตน ความเสียหายต่อมาของ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 79
เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2560 08:20
10 กรกฎาคม 2560
Ico48
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
หลังการเกษียณอายุราชการ บทบาทหน้าที่การทำงานได้หยุดลง ไม่ต้องรับผิดชอบงานในหน้าที่ เพราะมีผู้รับผิดชอบในหน้าที่นั้นแล้ว และได้รับเชิญให้ทำหน้าที่กรรมการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ การทำหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีบทบาทหน้าที่ต่างไปจากการทำงานประจำ ที่สำคัญคือไม่ต้องทำงานเอง มีหน้าที่ให้คำแนะนำชี้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 86
เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2560 09:10
09 กรกฎาคม 2560
Ico48
ชื่อเสียง ชื่อเสีย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนมีชื่อให้คนเรียก มีหน้าที่การงาน อาชีพให้รู้ว่าทำอะไรในการเลี้ยงชีพ บางคนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักว่า มีดี มีความสามารถทำอะไรได้ ที่ใคร ๆ อยากได้ อยากใช้ อยากรู้จัก อยากเป็นเพื่อน บางคนมีชื่อทางที่เสีย ทำงานสะเพร่า ผิดพลาดบ่อย ไม่รับผิดชอบ ไม่ใส่ใจในหน้าที่ หนีงาน ทำงายสาย งานไม่เสร...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 86
เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2560 09:03
08 กรกฎาคม 2560
Ico48
คิดเล็กแต่ไปให้ใหญ่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คิดเล็กหมายถึงคิดจากตัวเอง คิดถึงความถนัดของตัวเอง ความชอบ ความสามารถของตัวเอง ว่ามีอะไร มีมากน้อยเพียงใด ที่สำคัญคือความมุ่งมั่นตั้งใจทำจริง ทำได้จริง ความพยายาม ความอดทน และกระบวนการทำสู่ความสำเร็จ ไปให้ใหญ่หมายถึงคิดถึงการสร้างค่า ใช้ประโยชน์ โดยไม่คิดแค่ตนเองแต่ให้คิดใหญ่คิดใช้ประโ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 99
เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2560 09:24
07 กรกฎาคม 2560
Ico48
ประเมินค่าเรียนด้วยตนเอง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเล่าเรียนศึกษามีค่าใช้จ่ายมากมาย ทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าดูแลรุ่นน้อง ค่าสังสรรค์ ฯลฯ หากไปเรียนต่างประเทศยังมีค่านักศึกษาต่างชาติ หลายคนบ่นว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียนแพง เมื่อมีค่าใช้จ่ายมากมาย และรัฐบาลมีเงินให้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 101
เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2560 08:48
06 กรกฎาคม 2560
Ico48
Observer vs Participant in education
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
Observer คือผู้สังเกต ผู้เห็น ผู้รับรู้ แต่ไมได้ลงมือทำ จึงทำไม่ได้ ไม่มีความชำนาญ เป็นเพียงได้เห็น ได้รู้เท่านั้น Participant คือผู้ร่วมลงมือทำ จึงทำได้ มีผลได้เสีย ในการศึกษา อบรม ดูงานต่าง ๆ จึงเป็นเพียง observer อย่างดีก็ได้ทำกิจกรรมที่มีการจัดให้ จึงเป็นเพียงผู้เห็น ผู้ฟัง ผู้รู้ ไ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 92
เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2560 09:38