นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

27 พฤษภาคม 2560
Ico48
รักอนาคต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การรักอะไร คือการอยากได้อยากทำสิ่งนั้นให้ดี ๆ การรักอนาคตจึงเป็นการอยากมีอยากทำอนาคตตนให้ดี ๆ การทำอะไรให้ดี ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน อยากมีอนาคตที่ดีต้องตั้งเป้าหมายว่า ต้องการมีอะไรบ้าง อย่างไร เพื่อใช้วางแผน จัดทำ ฝึกฝน ดำเนินการ วางได้เร็ว ทำได้เร็ว ย่อมได้เร็ว และมีเวลาปรับข้อผิดพลา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 17
เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2560 09:24
26 พฤษภาคม 2560
Ico48
Lifelong learning
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตลอดเวลา ทั้งธรรมชาติ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี คนที่อยู่ดีได้ต้องปรับตามให้เท่าทัน และอยู่นิ่งไม่ได้ การคิดแบบเดิม ใช้ความรู้เดิม จึงปรับตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลง จึงอยู่ยากและอยู่แบบทุกข์ยาก การปรับตัวให้ทัน ต้องรู้เท่าทัน รู้ให้ทัน ด้วยการเรียนรู้ตลอดเ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 46
เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2560 09:29
25 พฤษภาคม 2560
Ico48
การศึกษาต้องสร้างปัญญา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษาคือการเรียนรู้ หาความรู้ สร้างความสามารถ เพื่อให้สร้างทำงานทำหน้าที่ สร้างค่า เกิดประโยชน์แก่ตนและใคร ๆ ยิ่งสมัยนี้ ต้องทำงานสร้างค่าแลกเปลี่ยนกัน เพราะไม่มีใครสามารถทำทุกอย่างในการดำรงชีวิตด้วยตนเองได้ จึงต้องใช้ความสามารถสร้างประโยชน์ให้ค่าเป็นค่าตอบแทนเพื่อนำไปหาสิ่งต่าง ๆ มาใช...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 50
เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2560 08:59
24 พฤษภาคม 2560
Ico48
ไม่ว่าดีหรือเสีย ต้องใช้ให้ดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกอย่าง ทุกคน มีดี มีเสียทั้งนั้น อยู่ที่ใครจะใช้ด้านใด ใช้อย่างไรให้ดี หรือไม่ดี การใช้ให้ดี ต้องมองหาแต่แง่ดี มองด้านดี และใช้ด้านดี แค่คิดก็เป็นทางที่ดี ทางสว่าง และลงมือทำก็จะได้แต่ดี ส่วนคนใช้ด้านเสีย คิดแต่ด้านเสีย แค่คิดก็ท้อแท้ หากลงมือทำผลได้ย่อมไม่ดี คนคิดใช้ด้านดี แม้แต่ด้า...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 72
เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2560 08:01
23 พฤษภาคม 2560
Ico48
การเกษตรยุค 4.0 ต้องเน้นการจัดการการตลาด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การตลาดเป็นการจัดการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งคุณภาพและปริมาณ คือทำ supply ให้ตรงกับ demand การเกษตรธรรมชาติที่อาศัยการผลิตตามธรรมชาติ มักทำให้มีผลผลิตมากกว่าความต้องการ สิ่งที่ตามมาคือราคาตกต่ำเพราะของมีมาก แข่งกันขาย อยากขายให้ได้เงินมากจึงเพิ่มปริมาณการผลิต จึงยิ่งทำให้มีผล...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 119
เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2560 08:30
22 พฤษภาคม 2560
Ico48
ค่าการสอบการประเมินผล
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การประเมินเป็นการติดตามผลว่าที่ทำดี ไม่ดี มีอะไรที่ดีกว่า มีอะไรต้องปรับปรุงให้เกิดผลที่ดี การประเมินจึงไม่ใช่ผลสุดท้าย แต่เป็นการตรวจสอบติดตามผลเพื่อให้การนำไปใช้จริง ทำจริงให้ได้ดี เช่นเดียวกับการสอบเป็นการตรวจผลการเรียนว่า ได้ผลเป็นอย่างไร มีอะไรบกพร่องเพื่อนำไปปรับแก้ให้สามารถนำไปใช...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 82
เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2560 08:20
21 พฤษภาคม 2560
Ico48
ตารางเรียน ตารางเรียนรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ตารางเรียน คือกำหนดเวลาการทำกิจกรรมการเรียนว่าต้องทำอะไร เมื่อไป เมื่อถึงกำหนดเวลาก็ไปเรียนไปทำตามตารางที่กำหนด ส่วนตารางเรียนรู้ ไม่ใช่แค่กำหนดเวลาทำกิจกรรม แต่เป็นกระบวนการกำหนดเวลาทำให้ได้ความรู้ของการเรียน จึงไม่ใช่แค่ไปเรียนไปทำกิจกรรมการเรียน แต่ต้องกำหนดเวลาเพื่อทำให้ได้ความรู้จริงซ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 91
เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2560 09:05
20 พฤษภาคม 2560
Ico48
ยุคดิจิทัลต้องความซื่อสัตย์และจริงใจ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การค้ายุคดิจิทัล ที่ผู้ซื้อไม่มีโอกาสเห็นสินค้าจริง นอกจากภาพ การบรรยายสรรพคุณ หากผู้ขาย ผู้ผลิตไม่ซื่อสัตย์ ไม่จริงใจ ขายสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพตามที่แสดง ก็คงไม่มีใครกล้าซื้อ ซึ่งยังเป็นปัญหากับคนไทย และยังเกิดขึ้นกับตนเองที่ไปซื้อขนมไทยในงาน ของหวานกับเบเกอรี ที่ได้ของที่เป็นของเก่าปนมากับข...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 113
เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2560 09:33
19 พฤษภาคม 2560
Ico48
บริหารเวลาให้เป็นจึงเห็นค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนจำนวนมากจะทำอะไร มักติดว่าไม่มีเวลา และที่สำคัญกว่าคือผลงาน ผลได้ก็ไม่คอยมี ไม่ค่อยได้ ที่ดูเหมือนยุ่งตลอดเวลา แต่งานออกมาไม่ดี หลายคนมาทำงานก็ออกไปทานอาหารเช้า ติดพูดคุย กว่าจะได้ทำงานก็สาย ขยับไปอีกหน่อยก็ออกไปทานอาหารกลางวัน กลับเข้าทำงานก็บ่ายมาก ต้องเข้าห้องน้ำชำระล้างแต่งองค์ทรงเครื่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 97
เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2560 07:46
18 พฤษภาคม 2560
Ico48
วางแผนไม่ใช่บันทึกกำหนดการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วางแผนคือการกำหนดเป้าหมาย องค์ประกอบ ประเด็น เวลาการทำงาน ส่วนบันทึกกำหนดการเป็นจดสิ่งที่ต้องทำตามเวลาที่กำหนด การทำงานให้สำเร็จต้องมีการวางแผน ในตอนยังทำงานประจำ ทำงานบริหาร ต้องมีการวางแผนงานแต่ละชิ้นเสมอ ทั้งงานประจำเช่นการจัดทำงบประมาณ การพิจารณาความดีความชอบ การจัดการเรียนการสอน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 112
เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2560 08:18
17 พฤษภาคม 2560
Ico48
ค่างานวิจัยอยู่ที่เคล็ดวิชา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เคล็ดวิชาคือประสบการณ์ที่แผงอยู่ให้สามารถนำไปใช้งานได้ดีจริง งานวิจัยทุกงานเป็นสิ่งที่ดี มีคุณค่า แต่ที่นำไปใช้ไม่ได้ผลเพราะขาดเคล็ดวิชา เคล็ดวิชาในการทำวิจัยมี 2 ส่วน ส่วนแรกคือส่วนที่คิดจากงานที่ใช้จริง ที่นักวิจัยส่วนใหญ่ของไทยขาด เพราะทำงานวิจัยด้วยการทำจากตำรา เอกสาร ไม่ได้มาจากงานที่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 116
เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2560 08:32
16 พฤษภาคม 2560
Ico48
สร้างโอกาสต้องพร้อมกว่า สร้างค่าได้มากกว่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
โอกาสมีอยู่ตลอดเวลา แต่อาจมีจำนวนจำกัด เช่น ตำแหน่งงานดี ๆ ค่าจ้างสูง ๆ การทำอาชีพดี ๆ คนที่มีโอกาสคือคนที่มีความพร้อมในการสอบคัดเลือกที่ต้องมีทั้งความรู้ที่ดี มีทักษะการนำเสนอที่ดี มีความพร้อมด้านการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และมีบุคลิกภาพการแสดงออกที่ดี จึงมีโอกาสถูกคัดเลือก ดังน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 120
เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2560 08:35
15 พฤษภาคม 2560
Ico48
ใช้ชีวิตให้เหมือนร้องเพลง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การร้องเพลงเป็นการสื่อความหมายของเนื้อเพลงและอารมณ์สู่ผู้ฟังให้เชื่อตามและต้องมีความไพเราะ ที่สำคัญเพลงที่ร้องไม่ดีไม่เพราะสามารถร้องใหม่ได้ เช่นเดียวกับชีวิตที่ไม่ดีสามารถเริ่มใหม่ได้ตลอดเวลา แต่ต้องปรับปรุงปรับแก้สิ่งที่บกพร่อง และหมั่นฝึกฝน ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีเพื่อร้องเพลงให้ดีขึ้นเส...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 154
เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2560 08:26
14 พฤษภาคม 2560
Ico48
ศึกษาเพื่อพัฒนาตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษาคือการหาความรู้ พัฒนาความสามารถ จากไม่รู้ให้มีความรู้ จากทำไม่ได้ให้ทำได้จึงเรียกว่ามีความสามารถ ในการศึกษาพัฒนาตนให้ได้ดีต้องทำอย่างมีเป้าหมาย คือต้องรู้ว่าต้องเรียนรู้หาความรู้เรื่องอะไรบ้าง และพัฒนาความสามารถอะไรบ้าง เบื้องตนคือต้องสร้างเครื่องมือในการเรียนรู้ คือต้องอ่านออ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 145
เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2560 09:12
13 พฤษภาคม 2560
Ico48
หาความรู้ให้ถูกต้อง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ปัจจุบันสามารถหาความรู้ได้ง่ายโดยผ่านระบบออนไลน์ผ่านกูเกิ้ล ยูทูบ หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ตามคำค้น ซึ่งมีแหล่งความรู้ ข้อมูลมากมาย แต่ปัญหาคือ ความรู้ ข้อมูลนั้น เป็นจริง ใช้ได้จริงหรือไม่ จึงต้องมีการตรวจสอบ พิสูจน์ การตรวจสอบ ทำได้ด้วยการดูว่า แหล่งข้อมูลความรู้นั้นเชื่อถือได้หรือไม่ ต...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 111
เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2560 09:16
12 พฤษภาคม 2560
Ico48
ท่องเที่ยวแบบกำไร/ขาดทุน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ท่องเที่ยวคือการไปต่างถิ่น ต่างที่ เพื่อความสนุกเพลิดเพลินในที่ที่อยากไป การท่องเที่ยวไม่ว่าที่ใด ที่เก่า ที่ใหม่ เวลาใด ย่อมมีสิ่งใหม่ ๆ ให้สนุกให้เรียนรู้ หลายคนท่องเที่ยวเพื่อความสนุก ได้รับรู้ ได้ประสบการณ์ บางคนนอกจากสนุกแล้ว ยังศึกษาได้ความรู้มาปรับใช้ เพิ่มค่าให้ตนเองแบบนี้เรี...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 115
เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2560 09:09
11 พฤษภาคม 2560
Ico48
Passive knowledge and active knowledge
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
Passive knowledge คือความรู้อยู่ในหนังสือ ตำรา สื่อต่าง ๆ รวมถึงที่ท่องจำได้ Active knowledge คือความรู้ที่ใช้ในการทำสร้างค่าได้จริง Passive knowledge เหมือนตำราทำอาหาร หรือการท่องจำท่าว่ายน้ำ ถึงท่องได้จำได้ ตอบคำถามได้ ก็ยังไม่มีอาหารทาน ยังว่ายน้ำจริงไม่ได้ จึงเป็นความรู้ที่ใช้งานให้เป็น...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 121
เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2560 08:25
10 พฤษภาคม 2560
Ico48
มุ่งมั่น เรียนรู้ คือสูตรความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนที่ประสบความสำเร็จต้องมีนิสัย พฤติกรรม 2 อย่างนี้ คือต้องมุ่งมั่น และมีการเรียนรู้ มุ่งมั่นคือการตั้งใจทำสิ่งที่ต้องการแบบสนุกสนาน แบบกัดติดหรือกัดไม่ปล่อย ส่วนการเรียนรู้ คือสนุกท้าทายกับการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ที่ต้องทั้งศึกษา ทั้งทำ ทำให้ดี ดีกว่า ดีขึ้นตลอดเวลา การเรียนรู้ ต...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 111
เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2560 08:38
09 พฤษภาคม 2560
Ico48
ตรวจความเต็มที่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เต็มที่คือทำสุดกำลัง แต่หลายคนยังไม่ได้ดี ในขณะที่บางคนทำแบบสบาย ๆ และได้ดี ดังนั้น การตรวจความเต็มที่ไม่ใช่ดูที่พฤติกรรมการกระทำ ต้องดูที่ผลการกระทำ คนจำนวนมากทุ่มเทเรียนเต็มที่ แต่ผลการเรียนออกมาไม่ดี เพราะทำเต็มที่เฉพาะการดูหนังสือก่อนสอบอย่างเอาเป็นเอาตาย แต่ไม่ตั้งใจเข้าเรียน ไม่ฝ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 108
เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2560 14:02
08 พฤษภาคม 2560
Ico48
เตรียมตัวให้ดีมีชัยแน่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คงเคยได้ยินว่า การเตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง แต่หลายคนก็ไม่ได้เตรียมตัวในการทำอะไรให้ดี ผลจึงยังไม่ได้ดี และยังทำให้มีปัญหาทำงานไม่ทัน รีบร้อน ตกหล่น การเตรียมตัวที่ดี ไม่ใช่เตรียมทำงานทำหน้าที่ แต่เป็นการศึกษาเตรียมการทั้งกระบวนการ ตั้งเป้าหมาย ดูวัตถุประสงค์ กระบวนการ งานที่ต้องทำ แล...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 136
เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2560 08:23