นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

22 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนเกิดมามีอำนาจตามหน้าที่ตน เป็นลูกมีอำนาจให้พ่อแม่ ผู้ปกครองดูแลเลี้ยงดูเมื่อเกิด เป็นนักเรียน นักศึกษา มีอำนาจใช้ของตามข้อกำหนด ระเบียบ การปฏิบัติ เป็นคนทำงานมีอำนาจตามที่กฏหมาย หน่วยงาน องค์กร บริษัทกำหนด เป็นประชาชนมีอำนาจตามกฎหมาย กติกาสังคม ชุมชนกำหนด จะเห็นว่า ทุกคนมีอำนา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 33
เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2560 09:01
21 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
ค่าของเป้าหมายความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
มีการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด สหรัฐอเมริกา พบว่า นักศึกษาที่มีการตั้งเป้าหมายในชีวิตและการทำต่าง ๆ ประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าคนไม่ตั้งเป้าหมาย 2 เท่า ส่วนนักศึกษาที่มีการตั้งเป้าหมาย มีแผนและวิธีการทำสู่เป้าหมายของชีวิต ประสบความสำเร็จมากกว่าคนไม่ตั้งเป้าหมายถึง 10 เท่า การที่มีเป้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 55
เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2560 08:29
20 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
ทำให้มี ทำเมื่อมี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทำให้มี ทำเมื่อมีสองการทำ ทำให้คนมีค่า ความเจริญก้าวหน้าต่างกัน ทำให้มีเป็นการทำด้วยความพยายาม ค้นคว้า หาทางทำให้ได้ให้มีสิ่งที่ต้องการ ทำเมื่อมีเป็นการทำด้วยการรอคอย ไม่พยายามทำให้ได้ จนขี้เกียจทำด้วยข้ออ้างว่าไม่มี ยกตัวอย่างการเขียน share.psu ที่ตั้งใจเขียน แม้ไม่มีเรื่องให้เขียนก...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 70
เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2560 08:43
19 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
เพิ่มค่าด้วยทางเลือกที่สาม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนมีค่าที่ใช้ความสามารถทำงานสร้างค่างานให้ใคร และแต่ละคนมีความสามารถที่ดีต่างกัน ปัญหามักเกิดจากที่แต่ละคนต่างคนต่างดีในมุมมองของตัวเอง และมักไปขัดแย้งกับคนอื่นที่คิดที่ทำไม่ดีเหมือนของตน ทำให้ความดีความเก่งของแต่ละคนมีค่าน้อยลง เพื่อให้สามารถของแต่ละคนได้เต็มที่ และเพิ่มค่าเป็นทวีค...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 73
เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2560 09:35
18 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
ทุกคนมีทางเลือก แต่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกสิ่ง ทุกการกระทำ มีทั้งดีและไม่ดี แต่หลายคนเลือกไม่ทำ หรือเลือกทำสิ่งไม่ดี จึงไม่ได้ผลที่ดี อย่างการเรียน บางวิชาที่ยากกับบางคน แทนที่จะเลือกพยายามเรียนให้ได้ แต่กลับเลือกไม่เรียน อ้างว่าวิชายาก ตนไม่เก่ง คนสอนไม่ดี ที่ไม่ใช่ทางเลือกที่ทำให้ได้ดี แต่ต้องคิดหาทางเลือกที่ดีและทำให้ได้ด...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 55
เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2560 10:03
17 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
ทบทวนเรื่องรักหลังวาเลนไทน์ 2560
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันวาเลนไหน์ 2560 ผันผ่านไปอีกปี ความรักเป็นสิ่งที่ดี รักดี ๆ มีหลากหลายแบบ ทั้งรักใหม่ รักเก่า รักนาน รักเพื่อน ทุกรักมีความห่วงใยจากพ่อแม่ ครอบครัว เพื่อนฝูง และสังคมที่อยากให้มีรัก ใช้ความรักที่ดีมีผลดีกับทุกคน ฝากข้อคิดของความรักที่ดี ๆ รักใหม่ต้องให้เหมือนเบียร์ ยิ่งเชียร์ยิ่งสดยิ่งสดชื...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 95
เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2560 09:04
16 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
ระบบงานสร้างค่างาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
งานทุกงานต้องมีความเชื่อมโยงกันเป็นระบบ หากมีจุดใดจุดหนึ่งบกพร่อง ขัดข้อง ขัดแย้ง งานย่อมสะดุด ค่างานย่อมลดลง เมื่องานสะดุด คุณภาพงานย่อมเกิดปัญหา กระทบลูกค้า ผู้รับบริการ กระทบรายได้ กระทบผลงาน ผลการประเมิน ที่ทำให้ค่าขององค์กรลดลง และส่งผลต่อทุกคนในองค์กร ในทางตรงข้ามที่ทุกอย่างทำเป...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 97
เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2560 09:37
15 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
ประสิทธิภาพการบริหารธุรการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
งานธุรการคือการดำเนินเรื่องในองค์กร ตั้งแต่รับเรื่องจนออนุมัติให้ดำเนินการได้ ซึ่งมีผลมากในการทำธุรกรรม ยกตัวอย่างการดำเนินเรื่องในคณะในมหาวิทยาลัยที่เรื่องจะเริ่มจากธุรการภาควิชา หัวหน้าภาค หน่วยงานในสำนักงานเลขานุการคณะ ผู้บริหาร แล้วส่งกลับภาควิชาดำเนินงาน หากแต่ละขั้นตอนใช้เวลาหนึ่งวัน ก็...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 108
เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2560 09:28
14 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
สื่อสารให้งานสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การสื่อสารคือการแจ้งการบอกให้รับรู้รับทราบเข้าใจจนนำไปสู่การลงมือทำ ผู้บริหารนอกจากต้องการความสำเร็จในการบริหารองค์กรให้เจริญตามที่ตั้งเป้าไว้ ยังเป็นผู้ประสานรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โอกาสจากการประชุม ส่งผ่านจากหน่วยงานต่าง ๆ และเห็นโอกาสการนำมาใช้พัฒนาองค์กร จึงต้องสื่อสารไปยังคนในองค์กรเพื่อ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 87
เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2560 09:44
13 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
ผู้นำ นำอะไร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ผู้นำในที่นี้คือผู้บริหารองค์กร จึงมีหน้าที่ทำองค์กรให้ดีขึ้น ผู้นำจะนำคนอื่นได้ ต้องมีไรดีกว่าคนอื่น ความรู้ ความสามารถ ความทันสมัย ที่ทำให้คนอื่นเชื่อถือ แสดงว่า ผู้นำต้องมีประสบการณ์ พัฒนาตนเอง มีผลการทำงานเพื่อองค์กร ต้องทำให้องค์กรดีขึ้น ไม่ใช่ดีแค่ตนเอง และเมื่อมาทำหน้าที่เป็นผู้น...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 106
เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2560 13:38
12 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
ก้าวเดินตามธรรมชาติ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ธรรมชาติทุกคนเกิดมาเหมือนกัน ที่ทุกความเก่งความสามารถเกิดจากการเรียนรู้ฝึกฝน ทุกความสามารถที่เรียนรู้ตามธรรมชาติคือการลงมือทำโดยไม่ต้องคิดว่า ง่าย ยาก สำเร็จ ไม่สำเร็จ อย่างทุกคนที่เดินได้ วิ่งได้ ผ่านการล้มไม่รู้กี่ครั้ง แต่ไม่มีความคิดยอมแพ้ ล้มแล้วลุก เดินใหม่ ในที่สุดก็เดินได้ วิ่งไ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 103
เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2560 09:29
11 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ได้รับการติดต่อให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินผลงานเพื่อพิจารณาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อดูผลงานที่ให้ประเมินแล้ว ไม่ตรงกับงานประสบการณ์ของตนเอง จึงไม่รับเป็นผู้อ่านพิจารณาผลงานดังกล่าว ถามว่า หากจะอ่านจริงก็อ่านได้ แต่เกรงจะมีปัญหากับผู้ขอตำแหน่ง ถ้าพิจารณาผ่าน อาจทำให้เจ้าข...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 113
เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2560 09:10
10 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
กลยุทธ์การประเมินตนเอง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำทุกอย่างให้รู้ว่าก้าวหน้า และพัฒนาได้ต่อเนื่องต้องมีการประเมินการทำของตนเอง แนวทางที่ใช้ในการประเมินควรใช้แนวของการทำแผนกลยุทธ์เพื่อให้มีมุมมองให้รอบด้านทุกประเด็น คือ ข้อดีและผลดี ข้อด้อยหรือจุดบกพร่อง โอกาสการพัฒนาทำให้ดีขึ้น และปัญหาอุปสรรคข้อควรระมัดระวัง ซึ่งการประเมินตามแผนกล...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 115
เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2560 09:30
09 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
ตั้งสติในการเรียน 2
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การตั้งสติในการเรียน 1 เป็นการตั้งเป้าเพื่อผลการเรียนให้เกิดผลดี มีความสามารถจริง นอกจากนี้ยังต้องตั้งสติในการพิจารณาตนว่าเหมาะสมกับการทำอะไร มีความชอบ ความสามารถพิเศษอะไร และนำไปประกอบอาชีพอะไร ดังนั้น นอกจากความชอบของตัวเอง ยังต้องดูว่าสาขาที่เรียนมีโอกาสทำงานอะไรได้บ้าง ในตำแหน่งงานอ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 111
เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2560 08:55
08 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
ตั้งสติในการเรียน 1
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
สติคือการรู้ตัว รู้ว่ากำลังทำอะไร เพื่ออะไร การตั้งสติในการเรียน คือการตั้งเป้าหมายในการเรียน ให้รู้ตัวว่า กำลังเรียนอะไรเพื่ออะไร เพื่อให้มีสมาธิ ทำสมาธิในการทำให้ไปสู่เป้าหมาย ไม่คิดออกนอกลู่นอกทาง ให้สมาธิไปอยู่กับสิ่งอื่น ทำให้การเรียนไม่ได้ผล การเรียนการศึกษาเป็นการศึกษาหาความรู้ พัฒ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 127
เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2560 09:11
07 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
เรียนนำ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
นำ หมายถึง การอยู่ข้างหน้า การทำก่อน การเรียนนำ คือ การเรียนล่วงหน้า เรียนก่อน ยิ่งเรียนมากเท่าไรก็ยิ่งนำไกลเท่านั้น สมัยนี้แหล่งความรู้มีมากมาย ทั้งเก่า ทั้งใหม่ ทั้งทันสมัย ทันเวลา รวมถึงการเข้าถึงที่สามารถทำให้นำมาใช้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้น อยู่ที่ใครจะใช้เรียนนำหรือไม่ การเรียนนำทำได้...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 118
เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2560 08:57
06 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
การศึกษาปลายปิด การศึกษาปลายเปิด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษาปลายปิดคือการศึกษาที่สอนให้จำ สอนให้ทำตาม และวัดผลจากการสอบการจำ เช่น ข้อสอบที่มีตัวเลือก ข้อสอบถูกผิด เป็นต้น ส่วนการศึกษาปลายเปิดเป็นการศึกษาให้ค้นคว้า คิดพิจารณา ตั้งคำถาม สร้างค่าว่ามีอะไร ทำอะไรได้ดีกว่า ที่เป็นการศึกษาและคิดสร้างงานที่ต้องตอบให้ได้ว่า ทำให้ได้ดีกว่าอย่างไร แ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 103
เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2560 07:15
05 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
ตั้งใจทำงานดีแต่ไม่ก้าวหน้าสักที
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เป็นความรู้สึกที่หลายคนถามหาว่า ตั้งใจทำงานเต็มที่ แต่ทำไมไม่ก้าวหน้าเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่งเป็นการเปลี่ยนระดับความสามารถในการทำงานทำหน้าที่ที่ทำให้เลื่อนกรอบการขึ้นเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทน เช่นจากอาจารย์ เป็น ผศ. เป็น รศ. เป็น ศ. หรือ จากเจ้าหน้าที่นักวิชาการ เป็น ผู้ชำนาญการ ผู้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 125
เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2560 09:16
04 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
เรียนหนักทำไมไม่ได้ดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
หลายคนคงมีความรู้สึกตามหัวข้อบันทึกว่า ได้เรียน ได้พยายามอย่างมาก ทุ่มเทเต็มที่แต่ยังไม่ได้ดีสักที หรือดูคนอื่นสบาย ๆ แต่ก็ได้ดี หลายคนไปเรียนตามปกติ หรือไม่ตั้งใจเรียน แต่ทุ่มเทดูหนังสืออย่างหนัก บางทีดูจนไม่หลับไม่นอนก่อนสอบ แต่ทำข้อสอบไม่ได้ดี นึกคิดอะไรไม่ออกเมื่อเข้าห้องสอบ เขียนบ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 126
เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2560 11:32
03 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
ยุคของเจ้าหน้าที่บุคคลสู่ HRM
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เจ้าหน้าที่บุคคลในการทำงานยุคแรก ๆ ทำหน้าที่ด้านธุรการเอกสารธุรการด้านบุคคล เจ้าหน้าที่บุคคล ต่อมามีการเพิ่มงานในการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนา เอาใจบุคลากร ให้ความพาไปดูงาน ไม่สนใจว่าจะนำมาใช้งานเพิ่มค่าได้หรือไม่ เป็นการเอาใจ ตามใจบุคลากรด้วยมีการสำรวจความต้องการการฝึกอบรม อบรมเสร็จก็ไม่มีการนำ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 106
เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2560 08:46