นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

30 มีนาคม 2560
Ico48
เก่งอย่างมีคุณภาพ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนเก่งคือคนมีสิ่งดีมากกว่า ทำให้ดีมีค่ามากกว่า รู้จักทำประโยชน์สร้างค่า ซึ่งประกอบด้วย มีความรู้มาก มีความสามารถมาก มีความรู้หลากหลาย มีความสามารถทำงาน มีทักษะแก้ปัญหา มีความสามารถสร้างสรรค์พัฒนาให้ดีกว่า มีค่ากว่า มีความสามารถเฉพาะทาง เฉพาะด้านที่ดีเด่นเป็นประโยชน์ มีความสามารถการประสาน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 46
เมื่อ: 30 มีนาคม 2560 08:22
29 มีนาคม 2560
Ico48
ทางลัดพลัดการรู้จริง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทางลัดคือทางที่ไปถึงเป้าหมายได้เร็วกว่า แต่ทางลัดในการดำเนินชีวิตคือทางที่ไปถึงโดยไม่ต้องทำอะไรเอง เพราะมีคนทำให้ ทำแทน การเดินทางลัดหลายคนคิดว่าดี เพราะมีคนทำให้ แต่ในความเป็นจริงเป็นทางที่ไม่มีค่าในตน เพราะถึงที่หมายโดยไม่ต้องทำเอง ทำให้ทำอะไรเองไม่เป็น ขาดความอดทนพยายาม ขาดความสวยงา...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 73
เมื่อ: 29 มีนาคม 2560 07:37
28 มีนาคม 2560
Ico48
เกมส์กิจกรรมต้องนำมาใช้จริง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อ 25-26 มีค. 2560 ได้ร่วมเดินทางสัมมนาบุคคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560 นอกจากกิจกรรมการทำงาน การพัฒนางานแล้ว ผู้จัดยังจัดให้มีการเล่นเกมส์กิจกรรมเพื่อสร้างความสนิทสนม สนุกสนาน ความสามัคคี การรู้จักกันต่างกลุ่มต่างสายงานกัน นอกจากความสนุกสนาน ความพยายามในการเล่นเกมส์ สำหรับตนเอง ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 218
เมื่อ: 28 มีนาคม 2560 08:23
27 มีนาคม 2560
Ico48
มีดี ทำดี ทำไม่ดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
มีดี หมายถึงมีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ทำสิ่งต่าง ๆ หรืออะไรบางอย่างได้ดี ทำดี เป็นการนำสิ่งที่มีดีไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ใคร ๆ โดยเฉพาะกับหน้าที่ความรับผิดชอบให้ได้ดี และดียิ่งขึ้นเมื่อได้ทำความดี ได้ช่วยเหลือคนอื่น ทำไม่ดี เป็นการไม่ทำหน้าที่ที่รับผิดให้ดีให้เต็มที่ การทำให้ใคร ๆ เดื...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 84
เมื่อ: 27 มีนาคม 2560 09:10
26 มีนาคม 2560
Ico48
ทำอะไรให้หาค่าให้ตัวเอง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนมีกิจกรรมทำมากมาย ทั้งหน้าที่ การงาน การใช้ชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ เรียน อบรม สัมมนา ท่องเที่ยว กิน นอน ออกกำลังกาย ทำงาน ทำกิจกรรม ทำหน้าที่ ฯลฯ การทำให้ได้ดีเกิดค่าแก่ตน อย่ามัวสนุก มัวเบื่อหน่าย ต้องหาให้ได้ว่ามีส่วนใดสามารถนำไปทำให้เราได้ดี มีชีวิตที่ดีขึ้น มีความรู้ที่สามารถใช้ทำให...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 78
เมื่อ: 26 มีนาคม 2560 05:37
25 มีนาคม 2560
Ico48
การศึกษาให้เกิดค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษาให้เกิดค่า คือการศึกษาให้คนมีความสามารถในการทำหน้าที่ทำงานในสาขาอาชีพที่เรียน บางสาขาสามารถเรียนแล้วไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย แต่บางอาชีพบางสาขาต้องเป็นสาขาที่เรียนเท่านั้น เช่น สาขาการแพทย์ พยาบาล เภสัช วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ บัญชี และบางอาชีพใครเรียนอะไรมาก็ทำได้ เช่น การทำธ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 105
เมื่อ: 25 มีนาคม 2560 05:17
24 มีนาคม 2560
Ico48
ข้อคิดการขึ้นลงราคาน้ำมัน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ราคาน้ำมันขึ้นลงเป็นปกติ ตามสภาวะการตลาด วันหนึ่งได้ข้อมูลว่า พรุ่งนี้ราคาน้ำมันจะลดลงลิตรละ 30 สตางค์ น้ำมันในรถเหลือน้อย และกำลังจะผ่านปั้มน้ำมันในทางที่กำลังกลับบ้าน จึงคิดว่าจะแวะเติมวันนี้ หรือรอมาเติมวันพรุ่งนี้ที่ราคาลดลง ปกติเวลาเติมน้ำมันเต็มถังประมาณ 30 ลิตร คิดจากราคาลดลง 30 ส...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 79
เมื่อ: 24 มีนาคม 2560 08:20
23 มีนาคม 2560
Ico48
ทำมือให้เป็นเครื่องสแกน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การสแกนเอกสารเป็นทางหนึ่งเพิ่มความสะดวกสบายในการจัดทำเอกสารให้เป็นไฟล์ดิจิทัล เพื่อนำไปทำสำเนาเพิ่ม พกพาสะดวก สามารถนำไปศึกษาเพิ่มเติมได้ทุกที่ตลอดเวลา การทำงานในสำนักงานที่มีการทำสำเนาเอกสาร ต้องใช้เครื่องถ่ายเอกสารทำการสแกนเอกสาร โดยเฉพาะมีหน้า สองหน้า ต้องไปที่เครื่องเพื่อดำเนินการ ทำให...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 102
เมื่อ: 23 มีนาคม 2560 08:20
22 มีนาคม 2560
Ico48
Management by looking around
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การบริหารจัดการให้เกิดค่าประสบความก้าวหน้าความสำเร็จ ต้องมอง ต้องคิด ต้องทำ ต้องติดตาม รอบด้าน ไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ไปวัน ๆ ซึ่งการมอง การทำรอบด้านประกอบด้วย Look around mission and function คือการมองภารกิจและหน้าที่ ตามกฎหมาย ตามโครงสร้าง เพื่อให้เห็นหน้าที่ว่าต้องทำอะไรอย่างไร Look around ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 137
เมื่อ: 22 มีนาคม 2560 08:52
21 มีนาคม 2560
Ico48
กิจกรรม กิจการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
กิจกรรมคือสิ่งที่ทำให้เกิดการทำ ทำเสร็จก็เสร็จกันไปเป็นเรื่อง ๆ ครั้ง ๆ ไปไม่ได้นำไปใช้ให้เป็นระบบ กิจการคือการทำให้เกิดค่าคนค่างาน ความสามารถต่าง ๆ การแก้ปัญหา พัฒนางาน จึงทำให้เกิดค่า เพิ่มค่าการทำงาน ที่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง น่าเสียดายที่การศึกษา อบรม ทำกิจกรรมต่าง ๆ มักทำเป็นแบบ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 68
เมื่อ: 21 มีนาคม 2560 10:03
20 มีนาคม 2560
Ico48
ถึงเป้าหมายจริงจึงได้ดีมีค่าจริง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เป้าหมายคือสิ่งที่ทุกคนต้องการ แต่จะเกิดขึ้นได้ต้องลงมือทำอย่างจริง ๆ และตั้งใจ และอย่าผิดเป้าหมาย เป้าหมายการเรียน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพื่อทำงาน ใช้ชีวิตให้ดีมีความเจริญ หลายคนเข้าใจผิดคิดแค่เรียนให้ผ่านรายวิชาจบปริญญา ได้คะแนนดี ๆ ไม่เอาเพื่อนเพราะกลัวจะได้ดีกว่า แต่เมื่อจบการ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 88
เมื่อ: 20 มีนาคม 2560 08:42
19 มีนาคม 2560
Ico48
ทำให้เป็นของเรา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำให้เป็นของเราเป็นการทำให้สิ่งนั้นสามารถสร้างค่าให้เรา การทำให้เป็นของเรา ต้องทำให้คิดถึงผลได้และผลเสีย หรือผลไม่ได้ คนส่วนใหญ่มักทำแบบคิดแต่ผลได้ ไม่คิดถึงผลเสีย เช่น การเรียนที่เอาคะแนน ทำงานให้ผ่าน ถึงแม้ได้คะแนน สอบผ่าน ได้ปริญญา แต่หากไม่มีความสามารถนำไปใช้ทำงาน ใช้งานได้จริง ทั้ง...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 125
เมื่อ: 19 มีนาคม 2560 09:19
18 มีนาคม 2560
Ico48
ค่าของ trust
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
Trust หมายถึงการไว้วางใจ ความเชื่อใจ การไว้วางใจคือการทำให้ได้สิ่งนั้นตามที่หวังที่ตั้งใจ จึงได้รับความเชื่อใจ ที่ใคร ๆ ก็อยากได้ การทำให้เป็นที่ไว้วางใจต้องเริ่มที่ตัวเองในการทำหน้าที่ของตน เรียนให้ได้ผล ไม่ใช่แค่เรียนให้สำเร็จ แต่ต้องเรียนให้มีความสามารถทำให้เกิดผลได้จริงจึงวางใจได้ ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 139
เมื่อ: 18 มีนาคม 2560 10:46
17 มีนาคม 2560
Ico48
รูปแบบชีวิต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การใช้ชีวิตของคนมีหลายรูปแบบ บางคนใช้ชีวิตแบบรื่นรมย์ บางคนใช้ชีวิตที่ดี และบางคนใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย ชีวิตรื่นรมย์ เป็นชีวิตที่ดีตามอารณ์ กินของดี ใช้ของดี มีราคาสูงกว่าความจำเป็นจริง ที่เรียกว่า ไฮโซ เป็นการใช้ชีวิตสนุกแต่ไม่มีสาระ ไม่มีเป้าหมาย ไม่มีคุณค่า จนมักเกิดปัญหาเพราะมีค่าใช...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 180
เมื่อ: 17 มีนาคม 2560 10:27
16 มีนาคม 2560
Ico48
อยู่ดีต้องทำ 4 look
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
Look คือการคิดพิจารณาอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อปรับตัวเตรียมตนให้อยู่ดี ประกอบด้วย Look back คือการมองย้อนอดีตว่ามีประสบการณ์ที่ดี ไม่ดี ที่ผ่านมา ประสบการณ์ที่ดีให้นำมาใช้ สิ่งไม่ดีให้ระวังอย่านำมาใช้ การมองอดีตเพื่อรู้ตัวและปรับตัวให้พอดี Look around เป็นการมองความเป็นจริงในปัจจุบั...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 136
เมื่อ: 16 มีนาคม 2560 08:36
15 มีนาคม 2560
Ico48
เสน่ห์ที่คนอยากทำงานด้วย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
บุคลิกภาพ พฤติกรรม ความประพฤติ การแสดงความสามารถ การสร้างสรรค์ สร้างค่า พัฒนาไม่หยุดยั้ง เป็นเสน่ห์ของคนที่ใคร ๆ ก็อยากทำงานด้วย คนมีเสน่ห์ต้องมีบุคลิกภาพที่ดี ให้เกียรติตนเอง ให้เกียรติคนอื่น ให้เกียรติสถานที่ ให้เกียรติหน้าที่ตน ทั้งการแต่งกาย การพูดจาให้เหมาะสมกับกาลเทศะ และต้องมีความมั...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 118
เมื่อ: 15 มีนาคม 2560 09:16
14 มีนาคม 2560
Ico48
การใช้เวลาการเรียนรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือระดับมหาวิทยาลัยที่เรียนแบบใช้ระบบคิดหน่วยกิต ใน 1 หน่วยกิตที่คิดเป็นชั่วโมงบรรยาย เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือเป็นปฏิบัติการ ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่ในการใช้เวลาเรียน ยังต้องใช้เวลา ศึกษาด้วยตนเองและทบทวนอีก 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สำหรับการบรรยาย 1 ห...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 154
เมื่อ: 14 มีนาคม 2560 10:06
13 มีนาคม 2560
Ico48
ความสำเร็จต้องทำอย่างบริสุทธิ์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
บริสุทธิ์คือไม่มีอะไรมาเจือปน ในการทำความฝันจึงต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ มุ่งมั่น ไม่ติดคำพูด คำตำหนิ เยอะเย้ย ถากถางของใคร ความบริสุทธิ์ในการทำเป็นความมุ่งมั่นหลงไหลในความฝันของตน แต่ต้องอยู่ในกรอบมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม ไม่ทำความเสียหาย สร้างความเดือดร้อนให้ใครและอะไร อย่างกรณี สต...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 143
เมื่อ: 13 มีนาคม 2560 08:57
12 มีนาคม 2560
Ico48
ระดมสมอง ระดมกำลัง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในการทำแผนการพัฒนางาน ส่วนใหญ่มักทำโดยการระดมสมองด้วยการที่ฝ่ายบริหาร ฝ่ายแผน จัดทำร่างแผนแล้วนำไปให้บุคลากรให้ความคิดเห็น นำไปสรุปเป็นของหน่วยงาน/องค์กร จึงมักเป็นแผนของฝ่ายบริหาร บุคลากรอาจทำ หรือไม่ทำตามแผนเพราะคิดว่าเป็นแผนของฝ่ายบริหารทำให้แผนทำได้ไม่มากเพราะมีผู้รับผิดชอบทำตามแผนบางส่วน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 130
เมื่อ: 12 มีนาคม 2560 10:44
11 มีนาคม 2560
Ico48
ตั้งใจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความสำเร็จคือสิ่งที่ทุกคนอยากได้ อยากมี แต่ไม่สำเร็จสักทีเพราะตั้งใจไม่มากพอ หรือตั้งใจไม่เป็น ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ความสำเร็จที่ต้องการคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีเส้นทางวิธีทำสู่ความสำเร็จอะไร อย่างไรบ้าง ทั้งการเรียน การทำงาน และการดำรงชีวิต อย่างการเรียน ต้องฟัง ต้องเรีย...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 117
เมื่อ: 11 มีนาคม 2560 10:24