นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รพ.ม.อ.

09 January 2012
Ico48
????????ความสุขแบบน้ำน้ำ
in ลิ้มรส...สิ่งที่อยู่ในใจ
By ป้าปุ๊ย
ทำตัวเหมือนน้ำ แล้วจะสุข...การดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข ต้องรู้จักปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม ผู้คน วัฒนธรรม ค่านิยม ฯลฯ หรือสภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งได้แก่ ฐานานุรูป หรือสถานะทางสังคมของตัวเองและครอบครัว ความรู้ ฯลฯ หลายคนเป็นทุกข์ หาความสุขไม่เจอ เพ...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1294
at: 09 January 2012 18:27
20 December 2011
Ico48
จะรับมือกับปัญหาได้อย่างไรค่ะ....ถ้าสมองเสื่อม
in ลิ้มรส...สิ่งที่อยู่ในใจ
By ป้าปุ๊ย
คำสอนที่สำคัญอย่างหนึ่งในพระไตรปิฎกคือคำสอนในเรื่องการปฏิบัติสมาธิ ซึ่งทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำเป็นหลักคือ การตามลมหายใจ หรือ “อานาปานสติ” ซึ่งจะทำให้เกิดสิ่งที่สำคัญตามมาคือ “สติ” โดยในพระไตรปิฎกได้บันทึกคำสอนเกี่ยวกับอานาปานสติไว้ดังนี้ “ภิกษุทั...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1260
at: 20 December 2011 13:03
16 December 2011
Ico48
ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
in ลิ้มรส...สิ่งที่อยู่ในใจ
By ป้าปุ๊ย
มีโอกาสอ่านบทความนี้มานานมาก แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจ ระยะหลังๆพบเจอผู้คนมากมาย หลากหลาย ผู้คนมากมายมีความรู้สึกถดถอย เศร้า หดหู่ขาดคุณค่า เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นและไม่น่าเชื่อว่าแค่ความรู้สึก จึงทำให้คนมากมายพร้อมที่จะทิ้งความเป็นตนเอง สร้างหน้ากากอันใหม่ ที่ขาดภูมิคุ้นกันพร้อมจะปิแตกได้ทุกครั้ง ...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1426
at: 16 December 2011 18:11
Ico48
ผ่อน...กล้ามเนื้อ
in ลิ้มรส...สิ่งที่อยู่ในใจ
By ป้าปุ๊ย
เทคนิคการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อลดความเครียด ความเครียดเป็นเรื่องของร่างกายและจิตใจที่เกิดการตื่นตัวเตรียมรับกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าพอใจหรือเป็นเรื่องที่หนักเกินกำลังทรัพยากรที่เรามีอยู่หรือเกินความสามารถของเราที่จะ แก้ไขได้ทำให้รู้สึกหนักใจ เป็นทุกข์และอา...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1484
at: 16 December 2011 18:00
26 November 2011
Ico48
กูว่าแล้ว!
in ลิ้มรส...สิ่งที่อยู่ในใจ
By ป้าปุ๊ย
หลวงพ่อชา เคยบอกว่า เวลาหยิบแก้วกินน้ำ ก็ให้คิดเอาไว้เลยว่าแก้วนี้แตกแล้ว เมื่อวันใดที่มันแตก เราก็จะรู้สึกขึ้นมาเองว่า กูว่าแล้วมันแตกแน่ เราก็จะไม่ทุกข์เพราะเตรียมใจไว้แล้ว ที่แท้คือเห็นความเป็นอนิจจัง จิตเลยไม่ยึดมั่นมาก ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่า ให้ตายก่อนตาย นั่นล่ะนิพพาน วันนี้มองดูร...
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 1257
at: 26 November 2011 12:47
31 October 2011
Ico48
สมการแห่งความสำเร็จ
in ลิ้มรส...สิ่งที่อยู่ในใจ
By ป้าปุ๊ย
หัวหน้าป้าปุ๊ย คือพี่ภัคจิรา ส่งบทความที่อยู่คอลัมม์เล็กๆ ในหนังสือของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เมื่อลองอ่านดูแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจ และมองเห็นความเป็นจริง งานหลายอย่างที่เราทำไปแล้วประสบความสำเร็จหรือแม้แต่ล้มเหลวไม่เป็นท่า ล้วนแล้วมาจากสมการแห่งความสำเร็จทั้งสิ้น ความสำเร็จของชีวิต = ความสามารถ...
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 1373
at: 31 October 2011 16:56
10 October 2011
Ico48
ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่
in ลิ้มรส...สิ่งที่อยู่ในใจ
By ป้าปุ๊ย
ชีวิตที่วุ่นวาย..สับสน..อลหม่าน...ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ ติดติด ขัดขัดสรุปคือ ขัดใจตนเองไม่เป็นไปตามใจ(ตนเอง)ต้องการ....แต่มักไม่โทษตัวเอง ไพล่ไปโทษสิ่งต่างๆ ประหนึ่งว่า ตัวเรานั้นเป็นพระอาทิตย์ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาโคจรรอบตัวเรา สุดท้ายก็ไม่พ้นทุกข์ไปได้ หนังสือเล่มหนึ่งของ พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวส...
Flowers: 3 · Comments: 4 · Read: 1925
at: 10 October 2011 20:00
29 June 2010
Ico48
โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข 2553 (2)
in โอ้ละหนอ..ร.พ.ทันตกรรม
By แม่ตัวด้วง
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา ผู้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนจากแผนงานโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข รอบที่ 4 ได้มีโอกาสไปเล่าถึงโครงการของตัวเอง ให้ reviewers ฟัง ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมนี้ถึงแม้ว่าบางโครงการต้องกลับมาแก้ไขอีกหลายอย่าง ก็คุ้มมาก เพราะทุกคนที่เสนอโครงการ ได้มีโอกาสรับ...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1273
at: 29 June 2010 16:32
03 June 2010
Ico48
โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข 2553
in โอ้ละหนอ..ร.พ.ทันตกรรม
By แม่ตัวด้วง
นั่งอ่านบันทึกล่าสุดของโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข เขียนไว้ว่าจะมาบันทึก หลังจากมีการประชุมกรรมการทุกครั้ง จนมาถึงวันนี้ ไม่น่าเชื่อว่าผ่านไปเกือบ 1 ปี โรงเรียนทันตแพทย์ ม.อ. ไม่ได้สร้างสุขกันเลยหรือ..เปล่าเวลาผ่านไปเร็วจริงๆ แทบไม่ได้จับงานนี้เอาเลย ก็คงด้วยเหตุที่บ่นๆในบันทึกก่อนหน้า ทำให้ในวันที...
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 1529
at: 03 June 2010 19:49
09 April 2010
Ico48
ฝันกลางอากาศ 2
in โอ้ละหนอ..ร.พ.ทันตกรรม
By แม่ตัวด้วง
ตอนนี้มีความทุกข์ อยู่อย่างหนึ่งคือปัญหาไหล่ติด และเกิดกับแขนขวา ด้านที่ถนัดเสียด้วยทำให้ทำงานไม่คล่องแคล่ว ปวดไหล่จนรำคาญ อาการก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆวันที่ไปประชุมโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข ระหว่างที่นั่งเครื่องบินกลับหาดใหญ่ ได้บ่นให้น้องที่ไปด้วยฟัง พอดีน้องเขาเรียนแพทย์แผนไทยมา น้องเขาแนะนำว่า ...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1047
at: 09 April 2010 22:52
Ico48
ฝันกลางอากาศ 1
in โอ้ละหนอ..ร.พ.ทันตกรรม
By แม่ตัวด้วง
เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา ได้เข้าไปร่วมประชุมกับคณะกรรมการแผนงานโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข ที่ กทม.ประเด็นที่พูดคุยกันเป็นเรื่องของการประเมินผล และ km ก็ไปร่วมแบบจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูก เพราะค่อนข้างจะห่างหายกับกิจกรรมสร้างสุขในทันตะไปนานพอดู การไปในครั้งนี้ไปในฐานะของกรรมการที่รับผิดชอบเรื่อง km ทำให...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1058
at: 09 April 2010 22:07
01 April 2010
Ico48
กินต้านแก่(ตอนที่ 2) ต้องมาให้เร็วเดียวจะแก่เสียก่อน
in เรื่อง..กิน..ใครว่าเรื่องเล็ก
By ป้าปุ๊ย
ในตอนที่แล้ว ป้าปุ๊ยพูดถึง สาเหตุของความแก่ที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกิน ตอนนี้ก็จะลงรายละเอียดไปอีกหน่อยว่าจะกินอะไร กินแบบไหนจึงจะช่วยต้านแก่ได้สารพฤกษเคมี เป็นสารเคมีที่มีอยู่เฉพาะในพืชเท่านั้นและที่สำคัญมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และเมื่อคนกินผักผลไม้จะช่วยให้เซลล์ทำงานไดเปกติ และป้องกันมะเร็งโดยยั...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 439
at: 01 April 2010 14:38
Ico48
กินต้านแก่(ตอนที่ 1 )
in เรื่อง..กิน..ใครว่าเรื่องเล็ก
By ป้าปุ๊ย
ปี เสือวิ่ง...อย่างเร็ว เมษายน อีกแล้ว แล้วนึกขึ้นมาว่าจะสิ้นปีอีกแล้ว นั้นแปลว่าคนเราจะแก่ขึ้นไปอีกปีหนึ่ง ความแก่ของคนเราไม่ได้หมายถึงจะหน้าตาที่ดูแก่ขึ้น เหี่ยวย่นลงไปแต่เป็นความเสื่อมของร่างกายโดยเฉพาะความเสื่อมในระดับเซลล์ ริ้วรอยบนผิวหนังที่เริ่มปรากฏ และความเสี่ยงของโรคที่มากับวัย ไม่ว่าจะ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 388
at: 01 April 2010 14:33
Ico48
อาหารแสลง...ห้ามกินเมื่อป่วย
in เรื่อง..กิน..ใครว่าเรื่องเล็ก
By ป้าปุ๊ย
คงเคยได้ยินเวลาเราไม่สบาย คุณยายคุณย่าหรือคุณแม่บอกว่าห้ามรับประทานโน่นห้ามรับประทานนี่ เพราะว่ามันเป็นของแสลง ของแสลง ก็คือบรรดาอาหารที่ไม่ถูกกับโรคทั้งหลายแหล่ แต่บางทีก็ทำให้เรางงเหมือนกันว่าเกี่ยวกันยังไง แต่ของอย่างนี้ อย่าลบหลู่ เพราะขึ้นชื่อว่าภูมิปัญญาชาวบ้านแล้ว แต่เมื่ออ่านแล้วต้องหา...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 484
at: 01 April 2010 14:24
16 November 2009
Ico48
สะกดจิต..รอบรู้เรื่องโฟเลท
in เรื่อง..กิน..ใครว่าเรื่องเล็ก
By ป้าปุ๊ย
สะกดจิต.....รอบรู้เรื่องโฟเลทQ : อะไรคือ โฟเลท A : โฟเลทหรือกรดโฟลิค หรือโฟลาซิน ซึ่งเป็นวิตามินบีชนิดหนึ่งที่ละลายในน้ำได้ มีความไวต่อแสง บางส่วนอาจถูกทำลายในการปรุงอาหารQ : โฟเลทมีความสำคัญอย่างไรA : โฟเลทมีความสำคัญในการสร้างDNAและRNAซึ่งเป็นสารพันธุกรรมที่ควบคุมการสร้างโปรตีน ที่คอยกำหนดการเ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 944
at: 16 November 2009 14:43
02 November 2009
Ico48
เมนูเสี่ยงโรค
in เรื่อง..กิน..ใครว่าเรื่องเล็ก
By ป้าปุ๊ย
ป้าปุ๊ยไปเจอหนังสือมาเล่มหนึ่ง มีเนื้อหาน่าสนใจดี เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกิน เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามาก แต่พออ่านแล้วมีความรู้สึกว่า แหม! คงไม่ต้องกินอะไรกันพอดี แต่นึกอีกทีก็ดีเหมือนกันเราจะได้รู้จักระวังตัวไส้กรอกไส้กรอกนอกจากมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์แล้วยังมีส่วนผสมที่เป็นวัสดุสังเคราะห์รวมด้วย ได้แ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 496
at: 02 November 2009 16:32
29 October 2009
Ico48
วิตามินD
in เรื่อง..กิน..ใครว่าเรื่องเล็ก
By ป้าปุ๊ย
ได้อ่านงานวิจัยหลายฉบับที่เขียน บอกถึงคุณความดีของวิตามิน ตัวหนึ่งคือวิตามิน ดี ซึ่งก็ดีสมชื่อ สามารถช่วยเราในการดูแลป้องกันภาวะเสื่อมต่างๆของร่างกายในหลานส่วน เราลองมาดูกันนะค่ะว่ามีอะไรกันบ้าง การกินวิตามิน D ให้มากพอมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตันกำเริบ (heart attack) หัวใจวาย เส...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 317
at: 29 October 2009 13:49
Ico48
รับทรัพย์..รับโชค 3 ชั้น
in เรื่อง..กิน..ใครว่าเรื่องเล็ก
By ป้าปุ๊ย
ผ่านพ้นมาอีกปีสำหรับเทศกาลกินเจ ของบ้านเราซึ่งจากสถิตของหลายสำนัก ลงความเห็นว่าปัจจุบันคนไทยนิยมกินเจกันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ไม่ได้ทำโพลหรอกค่ะ) แต่ดูจากยอดการสั่งอาหารเจ ที่งานโภชนาการจัดจำหน่าย จากปีก่อนๆปีนี้บุคลากรคณะแพทย์ สั่งอาหารเจของเราร่วม 200 ที่ต่อวัน ซึ่งเราจ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 207
at: 29 October 2009 13:24
04 August 2009
Ico48
เมนู..ริมรั้วต้านหวัด 2009
in เรื่อง..กิน..ใครว่าเรื่องเล็ก
By ป้าปุ๊ย
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ ณ วันนี้ เวลานี้คุณต้องรู้จัก โรคไข้หวัด2009 ( H1 N1 ) ก็โรคน้องใหม่ที่สร้างซื่อเสียงมาเป็นอับดับ 1 ของโลก ณ ตอนนี้ ทำลายชีวิตผู้คนนับร้อยนับพันคน หากใครที่มีภูมิต้านทานต่ำ มีโรคแทรกซ้อน ก็จะได้รับเชื้อได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เราต้องสูญเสียคนที่เรารักในช่วงเวลาที่รวดเร็...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 518
at: 04 August 2009 15:46
Ico48
ผลไม้ขั้นเทพ!
in เรื่อง..กิน..ใครว่าเรื่องเล็ก
By ป้าปุ๊ย
เหมือนเช่นเคย..ต้องแก้ตัวไปว่าที่หายหน้าหายตาไปนานเพราะงานหมักดองมากและเน็ตที่บ้านเจ๊ง เป็นคำแก้ตัวที่แย่จริงๆค่ะ แต่ก็ต้องใช้แฮะๆๆได้ดูข่าวดาราบ้าง ช่วงนี้ดาราหน้าตาดีๆ ต้องใช้ทำว่าหล่อขั้นเทพ ไม่แน่ใจว่าแปลว่าอย่างไร ตามหลักภาษาไทย แต่ตามความรู้สึกหมายความว่าต้องหล่อหรือหน้าตาดีเหนือมนุษย์เดินด...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 628
at: 04 August 2009 15:33