นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บริหารภาคโยธา

25 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
การสัมนาภาควิชา 2553
ใน หัวหน้าภาคโยธา
โดย ธนิต เฉลิมยานนท์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดให้มีการสัมนาเรื่อง "การเพิ่มความสามารถการสอบ กว ของนักศึกษาโยธา" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะสอบ กว. ให้ผ่านมากขึ้น สถานที่ :เกนติ้งและคาเมรอน เวลา : 19-21 มีนาคม 2553
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1190
เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2553 10:05