นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจกรรมนักศึกษา

10 มีนาคม 2553
Ico48
ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่านสายตรงคณบดีในวันนี้ ผมขอเรียนให้ทุกท่านทราบถึงสิ่งที่เราชาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ควรภาคภูมิใจและยินดีในผลงานของวิศวฯ ม.อ. ของเราครับ คือ เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการในระดับสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2738
เมื่อ: 10 มีนาคม 2553 18:56
24 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
การประเมินผลงานวิชาการและการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่านสายตรงคณบดีในวันนี้ผมขอพูดถึงเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นกับคณะวิศวฯของเราในช่วงเดือน มกราคม และกุมภาพันธ์ นี้ครับ ทั้งนี้ เพื่อสื่อสารให้ประชมวิศวฯ ม.อ. ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และผมเองก็จะขอ ใช้เวทีนี้ในสื่อสารข่าวคราวต่างๆ ของคณะวิศวฯ ไปยังศิษย์เก่าของวิศวฯ ม.อ....
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2361
เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2553 10:11
16 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
สายตรงคณบดี "การบริหารแบบมีส่วนร่วม"
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน บุคลากร วิศวฯ ทุกท่าน ในสายตรงคณบดีในวันนี้ ผมขอนำเรียนประชาคมวิศวฯ เพื่อทราบความคืบหน้าใน “การบริหารแบบมีส่วนร่วม” ในหลายประเด็นที่ทีมบริหารคณะฯ กำลังดำเนินการ เพื่อประชาคมวิศวฯ จะได้ให้ข้อคิดข้อเสนอแนะต่างแก่ทีมบริหารได้ดังนี้ครับข้อเสนอแนะจากที่กระผมและทีมบริหารบางส่วน ได้ไปพ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1809
เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2553 09:00
10 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
วิศวฯ ม.อ. รับสมัครงาน
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
รับสมัครงาน ผมเขียน blog นี้ โดยใช้ คำว่า “รับสมัครงาน” เพราะต้องการให้เป็น คำหลัก ที่ทุกคนสามารถสืบค้นผ่าน google ได้ง่าย และต้องการสื่อไปยังบุคคลทั่วไปที่เข้าถึง blog นี้ ให้ทราบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำลังรับสมัครอาจารย์ ผู้ที่มีวุฒปริญญาเอก ในสาขาต่างๆ รวม ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2021
เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2553 12:06