นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจกรรมนักศึกษา

18 สิงหาคม 2553
Ico48
ศูนย์เรียนรู้เชิงวิศวกรรมสู่ชุมชน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่านตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกำหนดการที่จะเปิด ศูนย์เรียนรู้เชิงวิศวกรรมสู่ชุมชน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2553 นั้น ผมขอถือโอกาสนี้เล่าเรื่อง ศูนย์เรียนรู้เชิงวิศวกรรมสู่ชุมชน เพื่อให้ประชาคม วิศวฯ ประชาคม ม.อ. และ ชุมชน สังคม ได้รับทราบโดยมีดังรายละเอียดดังนี้ครับ การจัดตั้งศู...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1619
เมื่อ: 18 สิงหาคม 2553 17:19
15 สิงหาคม 2553
Ico48
วิศวฯ ม.อ.วิชาการ 2553 กิจกรรมการประกวดและการแข่งขัน
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
วิศวฯ ม.อ. วิชาการ 2553 ตอนที่ 2 : กิจกรรมการประกวด/แข่งขันเรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน วิศวฯ ม.อ. วิชาการ 2553 นอกจากจะเป็นโอกาสที่คณะวิศวฯ ของเรา จะได้แสดงผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยี…ถิ่นใต้ในยุคหน้า” ให้กับชุมชนและสังคมในภาคใต้ได้รับทราบแล้ว วิศวฯ ม.อ. วิชาก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1831
เมื่อ: 15 สิงหาคม 2553 21:44
Ico48
วิศวฯ ม.อ. วิชาการ 2553 "เทคโนโลยี...ถิ่นใต้ในยุคหน้า"
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่านสายตรงคณบดี ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 2 นี้ ผมขอสื่อสารกับบุคลากรวิศวฯ ในเรื่อง กิจกรรม ม.อ. วิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2553 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 17-18 สิงหาคม 2553 ครับ ในสายตรงคณบดี ครั้งนี้ ผมจะพูดถึงรายละเอียดของการจัดงาน ม.อ. วิชาการ ของคณะวิศวก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2001
เมื่อ: 15 สิงหาคม 2553 15:12
08 สิงหาคม 2553
Ico48
อาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ และ ผลงานเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2553 ได้มีวาระแจ้งเพื่อทราบเรื่อง การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ และผลงานเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2553 ครับ ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ชื่นชมมหาวิทยาลัยที่มีระบบนี้ครับ ในส่วนของคณะว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1994
เมื่อ: 08 สิงหาคม 2553 09:19
30 กรกฎาคม 2553
Ico48
การประเมินคุณภาพภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
การประเมินคุณภาพภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามที่ ได้มีการกำหนดการประเมินคุณภาพภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในช่วงวันที่ 4-5 สิงหาคม 2553 นั้น ผมมีประเด็นที่จะสื่อสารกับบุคลากรวิศวฯ ทุกท่านเพื่อความเข้าใจตรงกันในเรื่องของการประเมินคุณภาพภายในของเราในครั้งนี้ ในประเด็นต่างๆ 5 ประเด็น...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1697
เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2553 06:00
07 กรกฎาคม 2553
Ico48
ทำบุญตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ วัฒนธรรมองค์กร
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน การทำบุญตึกปีนี้ก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยครับ เราทุกคนได้ร่วมทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับ ศ.ดร. สตางค์ มงคลสุข และได้ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะฯ และ บุคลากรทั้งคณะฯ ของเราครับ รวมทั้งได้ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อเพื่อนมนุษย์อีกด้วย สิ่งที่ผมประทับ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1558
เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2553 17:45
05 กรกฎาคม 2553
Ico48
การนำองค์กร: ตอนที่ 2 การกำกับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
การนำองค์กร: ตอนที่ 2 การกำกับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม สายตรงคณบดีครั้งนี้จะเป็นเรื่องการนำองค์กรที่ต่อเนื่องจากตอนที่ 1 ครับ(ดูรายละเอียดตอนที่ 1 ได้ที่ http://share.psu.ac.th/blog/eng-dean/16758)โดยผมจะขอสื่อสารถึงบทบาทของผู้นำองค์กรในการนำองค์กรในประเด็นที่สองคือ การกำกับดูแลองค์กรแล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2693
เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2553 08:42
Ico48
การนำองค์กร ตอนที่ 1: ผู้บริหารนำองค์กรอย่างไร
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
การนำองค์กร: ตอนที่ 1 ผู้บริหารนำองค์กรอย่างไร สายตรงคณบดีในวันนี้ ผมขอสื่อสารถึงบทบาทของผู้นำองค์กรในการนำองค์กรครับ ผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รับผิดชอบในการนำองค์กรที่ตนเองเป็นผู้นำอยู่ครับ เช่นในระดับมหาวิทยาลัยผู้นำองค์กร คือ ท่านอธิการบดี และทีมบริหารมหาวิทยาลัย ลงมาที่ระดับคณะฯ ก็ คือ คณบดี แ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3962
เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2553 08:36
02 กรกฎาคม 2553
Ico48
วันทำบุญตึกวิศวกรรมศาสตร์ 6 ก.ค. 53
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่านเมื่อพูดถึงเรื่องการทำบุญตึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรานั้น มีการทำบุญตึกเป็นประจำทุกปีทั้งในส่วนการทำบุญตึกของภาควิชาและการทำบุญตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อความเป็นสิริมงคลของบุคลากร คณะฯ ภาควิชา และหน่วยงานต่างๆ ครับ ในส่วนของคณะฯ นั้นได้กำหนดวันทำบุญคณ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1496
เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2553 23:27
31 พฤษภาคม 2553
Ico48
การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติจากความรู้สู่การปฏิบัติ
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน สายตรงคณบดีในครั้งนี้ ผมขอเล่าแนวคิดเรื่อง “การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติจากความรู้สู่การปฏิบัติ” ครับ สืบเนื่องจากการที่คณะวิศวฯ ของเราได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ" โดย "ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารห...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1977
เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2553 05:36
15 พฤษภาคม 2553
Ico48
วันนักวิจัยและนวัตกรรมร่วมเชิดชูเกียรตินักวิจัย และ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน เรื่องเล่าคณบดีในวันนี้ผมขอเล่าถึงกิจกรรมด้านวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ในประเด็น “วันนักวิจัย” ครับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดกิจกรรม “วันนักวิจัย” เป็นประจำทุกปี สำหรับในปีนี้ได้เปลี่ยนชื่อให้ทันสมัย เป็น “วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1489
เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2553 13:34
11 พฤษภาคม 2553
Ico48
ประเด็นเด่นในรอบเดือนรอบรั้ววิศวฯ ม.อ.” เดือน เม.ย. ตอนที่ 2
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่านเรื่อง “ประเด็นเด่นในรอบเดือนรอบรั้ววิศวฯ ม.อ.” ประจำเดือนเมษายน 2553 ตอนที่สองนี้จะเน้นไปในเรื่องของกิจกรรมการวิจัย วิชาการ และ การเรียนการสอน ครับ แต่จะเป็นการให้ข้อมูลในฐานะคณบดีซึ่งรับผิดชอบภาพรวมหรือรับผิดชอบในเชิงนโยบายของทีมบริหารส่วนข้อมูลเชิงลึกในแต่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1910
เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2553 18:21
Ico48
ประเด็นเด่นในรอบเดือนรอบรั้ววิศวฯ ม.อ. เดือน เม.ย. ตอนที่ 1
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน สายตรงคณบดีครั้งแรกของเดือน พ.ค. 53 นี้ ผมขอเล่าเรื่องทั้งที่เป็นเชิงนโยบายและกิจกรรมสนับสนุนต่างๆในรอบเดือนเมษายน 2553 ที่ผ่านมาให้บุคลากรวิศวฯ ได้รับทราบครับ โดยขอใช้ชื่อเรื่องเล่านี้ว่า “ประเด็นเด่นในรอบเดือนรอบรั้ววิศวฯ ม.อ.” ครับ ก็ถือว่าเป็นการทบทวนให้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1595
เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2553 18:16
27 เมษายน 2553
Ico48
การเสนอผลงานของเครื่อข่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน สายตรงคณบดีในครั้งนี้ผมขอพูดถึงกิจกรรมด้านการวิจัยและนวัตกรรม ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ 28 เมษายน 2553 เวลา 9.00-15.10 น. ณ. ห้องประชุมมงคลสุข ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรา เพื่อให้บุคลากรของวิศวฯได้รับทราบ และ ขอถือโอกาสเรียนเชิญทุกท่านเข้ามารับรู้และหาความรู้เกี่ยวกับงานว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1622
เมื่อ: 27 เมษายน 2553 12:35
20 เมษายน 2553
Ico48
บทบาทของบุคลากรกับการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์วิศวกรรมศาสตร์
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน ในวันนี้เป็นวันแรกที่ทางคณะวิศวฯของเราได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะกลาง พ.ศ. 2550-2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากการจัดทำแผนกลยุทธ์ และการทบทวนแผนกลยุทธ์ ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆ จึงอาจจะมีคำถามในใจของบุคลากรว่า แผนกลยุทธ์คืออะไร? คณะวิศวฯของเรา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2382
เมื่อ: 20 เมษายน 2553 05:57
17 เมษายน 2553
Ico48
การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียนบุคลากร วิศวฯ ทุกท่านในช่วง 2 อาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายน 2553 นี้ คณะวิศวฯของเรามีกิจกรรมที่สำคัญๆหลายกิจกรรม เช่นการจัดประชุมวิชาการ PEC-8, การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะฯ, การสัมมนาหัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชาและบุคลากรสายสนับสนุน และ กิจกรรมการรายงานผลการด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1647
เมื่อ: 17 เมษายน 2553 22:17
28 มีนาคม 2553
Ico48
วิศวฯ ม.อ. ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะฯนำร่อง TQA
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน สายตรงคณบดีในครั้งนี้ ผมขอสื่อสารกับประชาคมวิศวฯในเรื่อง วิศวฯ ม.อ. กับ “รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award- TQA)” ครับ โดยสิ่งที่บอกเล่า คือ เรื่องที่น่ายินดีของวิศวฯ ที่ได้การคัดเลือกเป็นคณะนำร่องในการเขียนรายงานวิธีการและผลการดำเนินการขององค์กรต...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1840
เมื่อ: 28 มีนาคม 2553 16:47
27 มีนาคม 2553
Ico48
การบูรณาการภารกิจ เพื่อ วิศวฯ ม.อ.
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน บุคลากร ทุกท่าน เมื่อพูดถึงประเด็นว่าเราต้องสร้างชื่อเสียงของคณะวิศวฯ ม.อ. ให้สังคมได้รู้จักนั้น การดำเนินการดังกล่าวจะต้องอาศัยการทำงานแบบบูรณาการระหว่าง วิจัยและนวัตกรรม บัณฑิตศึกษา วิชาการ กิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ครับ ในส่วนของวิจัยและนวัตกรรม ก็ต้องสร้างผลงานเด่นๆ ที...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1620
เมื่อ: 27 มีนาคม 2553 11:14
19 มีนาคม 2553
Ico48
ควันหลงจากการสัมมนาที่ ขนอม
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดีในวันนี้ ผมขอเล่าประสบการณ์การเข้าร่วมสัมมนาบุคลากร ของคณะฯ เมื่อ วันที่ 12-14 มีนาคม 2553 ให้กับทุกท่านได้รับทราบในประเด็นต่างๆ ดังนี้ครับการจัดการ: การสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ของคณะฯ ในครั้งนี้ มีท่านรองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และ ทีมงานการจัดการทรัพยากรบุคคลของค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 1703
เมื่อ: 19 มีนาคม 2553 12:07
11 มีนาคม 2553
Ico48
นักศึกษา คือ ลูกค้า หรือ ทรัพยากรบุคคล
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่านสายตรงคณบดีครั้งนี้ผมขอชวนคุย เรื่อง นักศึกษา คือ ลูกค้า หรือ ทรัพยากรบุคคล ของคณะฯ ครับเนื่องจากทุกหน่วยงานใน ม.อ. รวมทั้ง คณะวิศวฯ ของเรา กำลังดำเนินการเรื่อง TQA /PMQA อย่างเข้มข้นครับ ประเด็นที่สำคัญที่เน้นมากใน TQA/PMQA คือ “ลูกค้า” ครับ และ เราก็นิยามว่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1947
เมื่อ: 11 มีนาคม 2553 05:59