นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจกรรมนักศึกษา

07 กรกฎาคม 2554
Ico48
การตัดสินใจของคณบดีต่อประเด็น การทบทวนค่าสมนาคุณ/ค่าสอน ของคณะวิศวฯ
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ ตามที่คณะฯ ได้เปิดประเด็นเรื่องการทบทวนค่าสมนาคุณและค่าสอนของอาจารย์ และมีความเห็นจากคณาจารย์ตามที่ปรากฏใน Share นั้น และผมได้แจ้งว่าจะมีการประชุมชี้แจงกับคณาจารย์วิศวฯ ในวันพรุ่งนี้เวลา 14.00 น. นั้น ในเบื้องต้นผมขอเรียนถึงการตัดสินใจของคณบดี ในประเด็นเรื่องการทบทว...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 11 · อ่าน: 3258
เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2554 13:00
05 กรกฎาคม 2554
Ico48
ร่วมรำลึกถึง ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้มีพระคุณต่อ ชาว ม.อ.
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
6 ก.ค. ร่วมรำลึกถึงผู้มีพระคุณต่อ ชาว ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ ศ. ดร. สตางค์ มงคลสุข ในวันที่ 6 ก.ค. 2554 ตั้งแต่เวลา 6.30 น เป็นต้นไป และเนื่องจากการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ ศ. ดร. สตางค์ มงคลสุข ในครั้งนี้เป็นการจัดขึ้น...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2733
เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2554 18:43
04 กรกฎาคม 2554
Ico48
คณบดีสื่อสาร ข่าวสารจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน ก.ค. 54
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
คณบดีสื่อสาร ข่าวสารจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน ก.ค. 54 ที่ประชุม คบม. ประจำเดือน ก.ค. 54 เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคลากรในสายต่างๆ ทั้ง พนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการ ดังนี้ครับ 1.การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประชุม คบม. เห็นชอบให้มีการปรับปรุง...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2688
เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2554 05:46
02 กรกฎาคม 2554
Ico48
คณบดีสื่อสาร เรื่องราวจากที่ประชุมคณบดี ประจำเดือน ก.ค. 2554
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
คณบดีสื่อสาร เรื่องราวจากที่ประชุมคณบดี ประจำเดือน ก.ค. 2554 ที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวฯ ดังนี้ครับ 1. ด้านบริหารบุคคล ที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ได้ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์และนั...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2417
เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2554 22:12
30 มิถุนายน 2554
Ico48
คณบดี สื่อสารการเยี่ยมชม เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในไต้หวัน
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
คณบดี สื่อสารการเยี่ยมชม เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในไต้หวันและแนวทางการดำเนินการเพื่อสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในไต้หวัน เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ ภารกิจการเดินทางไปต่างประเทศของกระผมเพื่อไปเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวันร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งนำทีมโดยท่านรองอธิการบด...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2417
เมื่อ: 30 มิถุนายน 2554 09:18
19 มิถุนายน 2554
Ico48
คณบดี ทีมบริหารคณะ และ ทีมบริหารภาควิชา ร่วมสร้างความเชื่อมั่น ความภูมิใจ ในวิศวฯ ม.อ. ให้กับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ รุ่น 2554
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
คณบดี ทีมบริหารคณะ และ ทีมบริหารภาควิชา ร่วมสร้างความเชื่อมั่น ความภูมิใจ ในวิศวฯ ม.อ. ให้กับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ รุ่น 2554 เรียนบุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน ครับ การเปิดภาคการศึกษาใหม่ 1/2554 ได้ผ่านมา 2 อาทิตย์แล้วครับ ชาววิศวฯ ก็ ได้ต้อนรับนักศึกษาใหม่จำนวน 765 คน (วิศวกรรมศาสตร์ ที่วิทยาเขตหาดใหญ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 11 · อ่าน: 3005
เมื่อ: 19 มิถุนายน 2554 23:26
18 มิถุนายน 2554
Ico48
ไหว้ครูคณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ วันไหว้ครู ของคณะวิศวฯ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยครับ และ เชื่อว่านักศึกษาที่เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูในปีนี้คงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ปีนี้มีผู้บริหารคณะ ผู้บริหารภาควิชา และ คณาจารย์เข้าร่วมในพิธีที่มีความหมายต่อ “ศิษย์” และ “ครู” มากกว่าในทุกๆ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 3739
เมื่อ: 18 มิถุนายน 2554 09:41
26 พฤษภาคม 2554
Ico48
คณบดีสื่อสาร จากที่ประชุม คบม. (คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัย) เดือน พ.ค. 2554
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน องค์ประชุม คบม. เป็นองค์ประชุมที่พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยโดยจะมีการประชุมทุกเดือน วาระที่พิจารณาในที่ประชุม คบม. จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยทั้งในเชิงนโยบายที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และ เป็นเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2184
เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2554 09:49
18 พฤษภาคม 2554
Ico48
คณบดีสื่อสาร สาระสำคัญๆ จากที่ประชุมคณบดี สู่ประชาคมวิศวฯ
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
คณบดีสื่อสาร สาระสำคัญๆ จากที่ประชุมคณบดี สู่ประชาคมวิศวฯ เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านการประชุมที่กำหนดนโยบายด้านต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยมีอยู่ด้วยกันหลายๆ องค์ประชุมครับ ในองค์ประชุมต่างๆ ก็จะมีการพิจารณาเรื่องต่างๆ มากมาย ครอบคลุมในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยครับ ท่านอธิการบดีเองก็ได้เน้นย้ำอยู่เสมอว่าอ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1833
เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2554 08:56
16 พฤษภาคม 2554
Ico48
ระบบแท่งตอนที่ 7: นานาประเด็นเกี่ยวกับระบบแท่งที่เราควรรู้
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ระบบแท่งตอนที่ 7: นานาประเด็นเกี่ยวกับระบบแท่งที่เราควรรู้ เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ แม้ว่าจะได้มีการปรับจากระบบ “ซี” เข้าสู่ “แท่ง” มาระยะหนึ่งแล้ว แต่ก็จะมีประเด็นต่างๆ ตามมาอีกมากมายครับ ต้องยอมรับว่าระบบแท่งจะมีผลกระทบต่อข้าราชการ ทั้งในแง่บวกและในแง่ลบ ในหลายๆ ปร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2433
เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2554 00:19
15 พฤษภาคม 2554
Ico48
คณบดีวิศวฯ ม.อ. กับหน้าที่ใหม่ในสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
คณบดีวิศวฯ ม.อ. กับหน้าที่ใหม่ในสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เรียน ประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทุกท่านครับ สืบเนืองจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 33 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 54ที่ผ่านมาได้พิจารณาเห็นชอบ ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1969
เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2554 23:43
Ico48
ตำรา/หนังสือ : เกณฑ์การใช้งาน การเผยแพร่ สำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ และ แนวทางการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเขียนหนังสือหรือตำราที่ดี
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ตำรา/หนังสือ : เกณฑ์การใช้งาน การเผยแพร่ สำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ และ แนวทางการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเขียนหนังสือหรือตำราที่ดี เรียน ประชาคมวิศวฯ ครับ สายตรงคณบดีในประเด็นของหนังสือ ตำรา เกณฑ์การใช้งาน การเผยแพร่ สำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ และ แนวทางการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเขียนหนังสือหรือตำรา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2754
เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2554 23:11
10 พฤษภาคม 2554
Ico48
วิศวฯ ประสพความสำเร็จในการจัดประชุมนานาชาติ ICET-2011 และการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PEC-9 และ 1st NRU
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน การจัดประชุมวิชาการ ICET-2011, PEC-9 และ 1st NRU ที่ทางคณะวิศวฯ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในช่วงวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมาได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรและนักศึกษาของคณะวิศวฯ ในหลายๆ ภาคส่วน การประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นตามรูปแบบการจัดประชุมวิชาการ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2260
เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2554 07:16
29 เมษายน 2554
Ico48
วิศวฯ กับ การเริ่มการพัฒนาหลักสูตรวิศวฯ ที่ไม่ธรรมดา
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
วิศวฯ ม.อ. กับ หลักสูตรที่ไม่ธรรมดา เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่านครับ หลักสูตรการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของสังคม ในปัจจุบันเราอาจจะจำแนกหลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตร์ออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ “หลักสูตรธรรมดา” และ &ld...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1713
เมื่อ: 29 เมษายน 2554 07:04
20 เมษายน 2554
Ico48
3 เรื่องใหม่ๆ ในเดือน 4 ที่วิศวฯ ของเรา
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่านครับ สายตรงคณบดีครั้งแรกของเดือน เมษายน นี้ผมมีเรื่องจะสื่อสารกับประชาคมวิศวฯ ใน 3 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในคณะวิศวฯ ของเราดังนี้ครับ1. แนะนำทีมบริหารใหม่ วันที่ 1 เมษายน 2554 ที่ผ่านมาเป็นวันเริ่มปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะ/และ ภาควิชา ใ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1544
เมื่อ: 20 เมษายน 2554 06:32
06 มีนาคม 2554
Ico48
ข่าวสารจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม 2554 ได้พิจารณาวาระต่างๆ และมีผลการพิจารณาในบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้าน บุคลากร การเรียนการสอน และ อื่นๆ ที่ผมอยากจะนำมาสื่อสารให้กับบุคลากรวิศวฯ ทราบ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1829
เมื่อ: 06 มีนาคม 2554 18:51
27 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
การพัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ : ตอนที่ 1: แนวคิดในภาพรวม
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
การพัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ : ตอนที่ 1: แนวคิดในภาพรวม เรียนบุคลากรวิศวฯทุกท่านการพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์เป็นอย่างยิ่ง การพัฒนาบุคลากรมีหลายวิธีและหลายแนวทางและต้องไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาขององค์กรครับ ในเรื่องของการพัฒนาองค์กรไปสู่อง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2363
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2554 12:23
20 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
อีกมุมมองของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
การประเมินคือการ “ให้กำลังใจบุคลากรที่ทำสิ่งดีๆเพื่อองค์กร” และ “เป็นการให้โอกาสบุคลากรเพื่อจะได้ทำสิ่งดีๆ ให้กับองค์กร” เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน ในช่วงของเดือน ก.พ. นี้เป็นช่วงที่ผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับคณะ ภาควิชา/หน่วยงาน ต้องเกี่ยวข้องกับกระบว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1868
เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2554 15:48
13 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
ข้อเสนอโครงการ” จุดเริ่มต้น ของการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ของ “บุคลากรสายวิชาการ” และ ตำแหน่งชำนาญงานฯ ชำนาญการฯ และ ตำแหน่งเชี่ยวชาญฯ ของ “บุคลากรสายสนับสนุน”
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
“ข้อเสนอโครงการ” จุดเริ่มต้น ของการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ของ “บุคลากรสายวิชาการ” และ ตำแหน่งชำนาญงานฯ ชำนาญการฯ และ ตำแหน่งเชี่ยวชาญฯ ของ “บุคลากรสายสนับสนุน” เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน ตามที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย หน่วยวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มงานสนับสนุนการวิจ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2836
เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2554 15:22
09 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิศวฯ : คำขอบคุณ ความประทับใจ และ เก็บประเด็นจากงานไปสู่การสร้าง “บัณฑิตที่ดี”
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิศวฯ : คำขอบคุณ ความประทับใจ และ เก็บประเด็นจากงานไปสู่การสร้าง “บัณฑิตที่ดี” งานปัจฉิมนิเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 ได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวัน ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆ อีกกิจกรรมหนึ่งที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดให้กั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 4311
เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2554 06:41