นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจกรรมนักศึกษา

10 มิถุนายน 2555
Ico48
สายตรงคณบดี: รวมพลัง ศิษย์เก่า และ เครือข่าย ภายในและภายนอก ในงานคืนสู่เหย้า ชาววิศวฯ ดงยาง 16 มิถุนา ยน 2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: รวมพลัง ศิษย์เก่า และ เครือข่าย ภายในและภายนอก ในงานคืนสู่เหย้า ชาววิศวฯ ดงยาง 16 มิถุนา ยน 2555 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ เดือนมิถุนายน 2555 นี้ มีงานใหญ่ที่รอเราอยู่คือ งานคืนสู่เหย้า ของชาววิศวฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปีครับ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2555 นี้ ที่ศูนย์ปร...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1831
เมื่อ: 10 มิถุนายน 2555 15:40
Ico48
เรื่องเล่าจากการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ในช่วงวันที่ 29 พ.ค. – 1 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมาทางทีมบริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกร...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1602
เมื่อ: 10 มิถุนายน 2555 15:29
15 พฤษภาคม 2555
Ico48
เรื่องเด่นเดือนพฤษภาคม
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: เรื่องเด่นเดือนพฤษภาคม 2555 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ เดือนพฤษภาคม 2555 เป็นช่วงปิดภาคการศึกษา แต่ในเดือนพฤษภาคมนี้คณะวิศวฯ ม.อ. มีภาระกิจที่ต้องรับผิดชอบและดำเนินการอย่างต่อเนื่องในหลายๆ เรื่อง ที่จะขอนำมาเล่าให้กับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบผ่านทางสายตรงคณบดีในครั้งนี้ดังนี้ครับ กี...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1608
เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2555 16:50
30 เมษายน 2555
Ico48
การนำความรู้จากการอบรม TQA มาใช้กับงานประจำ ตอนที่ 1: PDCA: ADLI
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
การนำความรู้จากการอบรม TQA มาใช้กับงานประจำ ตอนที่ 1: PDCA: ADLI เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านสายตรงคณบดีในครั้งนี้ผมขอเล่าถึงความสำคัญในการพัฒนาและสร้างศักยภาพของบุคลากร ตามโครงการ TQA ที่เราได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 3 ครับ หลายๆ คน ที่เข้าร่วมอาจจะเริ่มเห็นว่ามีความซับซ้อน ที่จะต้องคิดว...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4297
เมื่อ: 30 เมษายน 2555 18:55
06 เมษายน 2555
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุม คณบดี ประจำเดือน มี.ค. 55
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากที่ประชุมคณบดี ประจำเดือน มี.ค. 55 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ที่ประชุมคณบดี เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2555 มีการพิจารณาวาระต่างๆ หลายวาระครับ แต่ผมขอนำเฉพาะเรื่องสำคัญๆ และเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกท่านมาเล่าให้ทราบเพียง 3 เรื่องดังนี้ครับ เรื่องที่ 1 : ระเบียบว่าด้วยลิขสิทธิ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1588
เมื่อ: 06 เมษายน 2555 22:26
31 มีนาคม 2555
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน มี.ค. 2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน มีนาคม 2555 ที่ประชุม คบม. เมื่อ 2 มีนาคม 2555 มีวาระพิจารณาและวาระแจ้งเพื่อทราบ ที่อยากจะนำเล่าให้กับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบ ใน 3 เรื่อง ที่ว่าด้วย การเลื่อน การลา และ การกลั่นกรอง โดยมีรายละเอียดของแต่ละเรื่องดังนี้ครับ เรื่องที่ 1: การเลื่อน: หลักเกณฑ์...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1797
เมื่อ: 31 มีนาคม 2555 22:04
19 มีนาคม 2555
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน มีนาคม 2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี; เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อ 17 มี.ค. 55การประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันเสาร์ (17 มีนาคม 2555) ที่ผ่านมา มีประเด็นที่น่าสนใจที่ขอนำมาสื่อสารกับประชาคมวิศวฯ ดังต่อไปนี้ครับ 1. การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2183
เมื่อ: 19 มีนาคม 2555 12:08
28 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน ก.พ.
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ผมขอนำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการบริหารบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคณะวิศวฯ มาเรียนให้ประชาคมวิศวฯได้รับทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ 1. การเรียนการสอน 1.1 หลักสูตร: ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เห็น...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1587
เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2555 07:02
23 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ในการประชุม คบม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2555 ที่ผ่านมามีหลายๆ เรื่องที่เป็นมติจากที่ประชุม ที่มีผลในการบริหารงานบุคคลของคณะ/หน่วยงาน ที่ผมขอนำมาสื่อสารทำความเข้าใจกับกับประ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2165
เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2555 06:16
16 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุมคณบดี ประจำเดือน ก.พ. และ สาระที่เกี่ยวข้อง
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน เรื่องเล่าจากที่ประชุมคณบดี 2 ก.พ. 55 ที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 55 ได้พิจารณาวาระต่างๆ และมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบจากที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะนำเรียนให้ประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบดังนี้ครับ 1. เรื่องที่เกี่ยวกับบุคลากร 1.1 กิจกรรมงานเกษ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1966
เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2555 14:45
29 มกราคม 2555
Ico48
วิศวฯ ม.อ. กับ ประชาคมอาเซียน: ตอนที่ 1 เกริ่นนำ
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
วิศวฯ ม.อ. กับ ประชาคมอาเซียน: ตอนที่ 1 เกริ่นนำ เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ผมเชื่อว่าหลายๆ ท่านคงได้ยินและรับทราบเรื่องการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนในปี 2558 และเชื่อว่าถึงทุกวันนี้เราเอง (รวมทั้งหลายๆ คนในประเทศไทยของเรา) ยังไม่ทราบเลยว่า การเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนในปี 2558 นั้น จะมีผลกระทบต่อต...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2122
เมื่อ: 29 มกราคม 2555 23:45
18 มกราคม 2555
Ico48
45 ปี สื่อสารสิ่งดีๆ เพื่อคณะวิศวฯ : ตอนที่ 1 :วันเชิดชูครูสงขลานครินทร์
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
45 ปี สื่อสารสิ่งดีๆ เพื่อคณะวิศวฯ : ตอนที่ 1 :วันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ เนื่องในโอกาสที่ คณะวิศวฯ ม.อ. ของเราจะครบรอบ 45 ปี ในปี 2555 นี้ ผมตั้งใจที่จะใช้โอกาส 45 ปี นี้สื่อสารสิ่งดีๆ ทั้งที่เป็น คน ผลงาน การใช้ชีวิต ข้อคิด และความรู้ ต่างๆ เพื่อกระตุ้นและสร้างสิ่งด...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1744
เมื่อ: 18 มกราคม 2555 05:37
30 ธันวาคม 2554
Ico48
ขอบคุณ สวัสดีปีใหม่ และ สัญญาใจ ปีใหม่
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงานสำหรับปี พ.ศ. 2554 ครับ กระผมจึงขอถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่กับชาววิศวฯ และขอใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณมายังชาวประชาคมวิศวฯ อีกครั้ง ที่ ตลอดปี 2554 ที่กำลังจะผ่านไปนั้น ชาววิศวฯ ทุกท่านได้ตั้งใจและช่วยกันปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่เพื่อคณะขอ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1585
เมื่อ: 30 ธันวาคม 2554 10:40
Ico48
ผลการประเมินคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ตามที่กระผมได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาเป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งถึงกำหนดที่ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ในหน้าที่ดังกล่าวนั้น มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 มิ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1962
เมื่อ: 30 ธันวาคม 2554 09:40
25 ธันวาคม 2554
Ico48
สายตรงคณบดี: สื่อสารจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 และ ครั้งที่ 9
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สื่อสารจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 และ ครั้งที่ 9เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 เมื่อเดือน พ.ย. 54 ที่ผ่านมาเป็นการพิจารณาโดยวาระเวียน และการประชุมครั้งที่ 9 เมื่อ 24 ธันวาคม 2554 เป็นการประชุมโดยวาระปกติ กระผมจึงนำสาระจากการประชุมส...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1896
เมื่อ: 25 ธันวาคม 2554 10:48
22 ธันวาคม 2554
Ico48
การพัฒนาบุคลากร และ การพัฒนาองค์กร ด้วยแนวทาง TQA
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
การพัฒนาบุคลากร และ การพัฒนาองค์กร ด้วยแนวทาง TQA เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน วันนี้ วันที่ 22 ธันวคม 2554 เป็นวันแรกที่คณะวิศวฯ จะเริ่มการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์กรด้วยแนวทางของ TQA ภายใต้ “โครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)” ที่ 5 คณะวิชาในมหาวิทยาลัยคือ คณะ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2076
เมื่อ: 22 ธันวาคม 2554 08:29
04 พฤศจิกายน 2554
Ico48
คณบดี ไปเกาหลีใต้ ได้อะไร??
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ ในช่วงวันที่ 6-11 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา กระผม และ รอง สุธรรม ได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ. ประเทศเกาหลีใต้ กับสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมีคณบดี และ รองคณบดี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทั้งสิ้น 55 คน จาก 21 สถาบัน...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2364
เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2554 22:48
10 ตุลาคม 2554
Ico48
เรื่องเล่า สื่อสาร ข่าวสาร จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เดือน ตุลาคม 2554
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อ 1 ตุลาคม 2254 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นวันเริ่มต้นของปีงบประมาณ 2555 ครับ และ เป็นวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554 โดยมีประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมวิศวฯ ของเราที่ผมขอนำมาสื่อสารให้ทุกท่านได้รับทราบใน 3 ประเด...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1874
เมื่อ: 10 ตุลาคม 2554 00:12
25 สิงหาคม 2554
Ico48
ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ ช่วงเดือนสิงหาคมนี้ เป็นช่วงที่ทุกภาคส่วนทั้งองค์กร/หน่วยงาน และ บุคลากร ต้องมีการประเมินผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติงาน หลายๆ ท่านอาจจะมีบทบาทต่อการประเมินทั้งในฐานะผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน และผู้มีส่วนร...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2381
เมื่อ: 25 สิงหาคม 2554 11:41
01 สิงหาคม 2554
Ico48
คณบดีสื่อสาร ข่าวสารวิศวฯ ในรอบเดือน ก.ค. 54
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดีสื่อสารข่าวสารในรอบเดือน ก.ค. 54 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ สายตรงคณบดีได้หายไปหลายวันครับ จริงๆ แล้วในช่วงเดือน ก.ค. นี้มีกิจกรรมและเรื่องต่างๆ หลายๆ เรื่องที่จะสื่อสารให้ประชาคมวิศวฯ แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลาก็เลยทำให้สายตรงคณบดีขาดตอนไปบ้างก็คงไม่ว่าอะไรกันนะครับ และเนื่องจากวันอ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1976
เมื่อ: 01 สิงหาคม 2554 06:23