นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจกรรมนักศึกษา

14 เมษายน 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที่ 2) :สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ (ด้านการวิจัย)
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที่ 2) สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ (ด้านการวิจัย) เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านการสื่อสารในประเด็น “สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์” นั้น จะสื่อสารเฉพาะสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นจาก แนวคิด RACE…ING และน...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1705
เมื่อ: 14 เมษายน 2556 02:26
13 เมษายน 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (ตอนที่ 1)
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (ตอนที่ 1) เนื่องจากปีนี้เป็นปี ที่ คณบดี และ ทีมบริหารคณะทุกท่านได้ร่วมกันบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. มาจะครบ 4 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2556 ที่จะถึงนี้ และ ทุกปีการศึกษา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องนำเสนอผลการบริหารงานของคณบดีในรอบปีการศึกษาต่...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1619
เมื่อ: 13 เมษายน 2556 10:57
09 เมษายน 2556
Ico48
จิบน้ำชาสายวิชาการ 9 เม.ย. 56 เวลา 14.00 น.
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : จิบน้ำชาสายวิชาการ 9 เม.ย. 56 เวลา 14.00 น. เรียน คณาจารย์ และ ประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทุกท่าน การจิบน้ำชาอาจารย์ ถือว่าเป็นการสื่อสาร แลกเปลี่ยน แบบสองทางระหว่าง คณาจารย์ กับ คณบดี และทีมบริหารคณะ ในทุกครั้งที่ผ่านมาจะมีอาจารย์เข้ามาร่วมไม่มาก ยกเว้นจะเป็นประเด็นร้อนๆ ที่ท่านอาจารย์สนใจจ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1572
เมื่อ: 09 เมษายน 2556 00:28
31 มีนาคม 2556
Ico48
สื่อสารภาระกิจคณบดีในช่วงเดือนมีนาคม สร้างชื่อ สร้างเครือข่าย สร้างโอกาสความร่วมมือ ให้กับองค์กรผ่านบทบาทของประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 35
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : สื่อสารภาระกิจคณบดีในช่วงเดือนมีนาคม สร้างชื่อ สร้างเครือข่ายสร้างโอกาสความร่วมมือ ให้กับองค์กรผ่านบทบาทของประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 35เรียน ประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทุกท่าน ในช่วงเดือน มีนาคม 2556 นี้ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาส...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1540
เมื่อ: 31 มีนาคม 2556 20:54
17 กุมภาพันธ์ 2556
Ico48
เรื่องเล่าจากการประชุมร่วมอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาสภาวิศวกร และ อนุกรรมการรับรองปริญญา
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากการประชุมร่วมกับอนุกรรมการรับรองปริญญาทุกสาขาของสภาวิศวกร เรียน ท่านคณบดีคณะวิศวฯ ทั้ง 60 สถาบัน และ ประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทุกท่าน จากการที่ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในฐานะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาของสภาวิศวกร ได้เข้าประชุมร่วมกับอนุกรรมการรับรองปริญญาของส...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1470
เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2556 18:07
16 กุมภาพันธ์ 2556
Ico48
เรื่องเล่าจากการร่วมอภิปรายในการสัมนาของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฏร
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากการสัมมนา ของ คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร เรียน ท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสถาบัน และ ประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทุกท่าน สืบเนื่องจากประธานกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เชิญ ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมอภิปราย ในเรื่อง...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1587
เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2556 22:49
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 16 ก.พ. 2556
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2556 ได้พิจารณาวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรา ที่ขอนำสื่อสารให้กับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบดังนี้...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1501
เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2556 14:34
02 กุมภาพันธ์ 2556
Ico48
โอวาทในโอกาสปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา 1 ก.พ. 2556 ณ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: โอวาทในโอกาสปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา 1 ก.พ.2556 ณ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน เมื่อวานนี้ ( 1 ก.พ. 2556) ที่คณะวิศวฯ ของเรามีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ซึ่งในปีนี้มีรูปแบบที่มีพัฒนาการไปจากทุกปีที่ผ่านมาคือ เป็นการจัดกิจกรรมภายในคณะที่เน้นสาระจ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 6892
เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2556 14:56
30 มกราคม 2556
Ico48
เรียนรู้ และสื่อสารผลการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา และการจัดสัมมนาร่วมกับสภาวิศวกร
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: เรียนรู้ และสื่อสารผลการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา และการจัดสัมมนาร่วมกับสภาวิศวกร เรียน ท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสถาบัน และ ประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทุกท่าน การประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา ของสภาวิศวกร ครั้งที่ 3-1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา มีสาระสำคัญท...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1907
เมื่อ: 30 มกราคม 2556 09:28
27 มกราคม 2556
Ico48
ร่วมแรงร่วมใจต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง และขอบคุณคณะกรรมการ และประชาคมวิศวฯ ในการดำเนินการ และเตรียมการรับนักศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2556
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: ร่วมแรงร่วมใจต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง และขอบคุณคณะกรรมการ และประชาคมวิศวฯ ในการดำเนินการ และเตรียมการรับนักศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2556 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2556 เป็นวันสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามโครงการสอบตรงของ ม.อ. ครับ ผมทร...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1502
เมื่อ: 27 มกราคม 2556 08:44
17 มกราคม 2556
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน มกราคม 2556 (ตอนที่ 1)
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน มกราคม 2556 (ตอนที่ 1) เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน การประชุม คบม. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นการประชุม คบม. ครั้งแรกของปีนี้ มีวาระที่สำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมวิศวฯ ดังต่อไปนี้ครับ 1. การขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1674
เมื่อ: 17 มกราคม 2556 09:51
10 มกราคม 2556
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มกราคม 2556
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มกราคม 2556 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน การประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556 มีประเด็นที่สำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวฯ ที่ขอนำมาสื่อสารกับประชาคมวิศวฯ ใน 3 ประเด็นดังต่อไปนี้ครับ 1.เรื่องนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณมหาวิทยาลัย...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1475
เมื่อ: 10 มกราคม 2556 23:59
03 มกราคม 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากการประชุมอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา ของสภาวิศวกร ครั้งที่ 2-2/2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากการประชุมอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา ของสภาวิศวกร ครั้งที่ 2-2/2555 เรียน ท่านคณบดี สมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และ ประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทุกท่าน ในการประชุมอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา ของสภาวิศวกร ครั้งที่ 2-2/2555 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมามีประเด็น...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1429
เมื่อ: 03 มกราคม 2556 10:11
29 ธันวาคม 2555
Ico48
สาส์นปีใหม่ จาก คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ปี พ.ศ. 2555 กำลังจะผ่านไป ปีใหม่ 2556 จะเข้ามาในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ในปี 2555 นั้น ถือได้ว่าเป็นปีที่สำคัญปีหนึ่งของการทำงานร่วมกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. กับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และศิษย์เก่าทุกๆ ท่านที่เราได้ร่วมกันสรรค์สร้างสิ่งดีๆในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี ของคณะวิศ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1407
เมื่อ: 29 ธันวาคม 2555 17:44
24 ธันวาคม 2555
Ico48
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือนธันวาคม 2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือนธันวาคม 2555 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ในการประชุม คบม. ครั้งสุดท้ายของปีนี้ มีวาระพิจารณาที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม คบม. และจะมีผลต่อการบริหารบุคคลของคณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน อยู่ด้วยกัน 4 เรื่องดังนี้ครับ 1. การขอยกเว้นการยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ ต...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1658
เมื่อ: 24 ธันวาคม 2555 09:06
14 ธันวาคม 2555
Ico48
สายตรงคณบดี: สื่อสารข้อมูลรายรับ-รายจ่าย จากเงินรายได้ประจำปี 2553-2555 (ตอนที่ 2)
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สื่อสารข้อมูลรายรับ-รายจ่าย จากเงินรายได้ประจำปี 2553-2555 (ตอนที่ 2) เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน สืบเนื่องจากการสื่อสารข้อมูลรายรับ-รายจ่าย จากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2553-2555 ดังรายละเอียดในสายตรงคณบดีครั้งที่ผ่านมานั้น กระผมได้ทิ้งท้ายไว้ว่าทางคณะกำลัง วิเคราะห์เชิงลึกในรายละเอีย...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1419
เมื่อ: 14 ธันวาคม 2555 11:21
10 ธันวาคม 2555
Ico48
สายตรงคณบดี: สื่อสารข้อมูลรายรับ-รายจ่าย จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2553-2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สื่อสารข้อมูลรายรับ-รายจ่าย จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2553-2555 สายตรงคณบดี ครั้งที่ 1 ประเดือน ธ.ค. 55 นี้กระผมขอสื่อสารกับประชาคมวิศวฯ ในประเด็นเรื่อง รายรับ-รายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2553-2555 ซึ่งเป็นช่วง 3 ปี ของการบริหารงานโดยทีมบริหารชุดนี้ครับ เนื่องจากรายละเอีย...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1810
เมื่อ: 10 ธันวาคม 2555 13:38
02 ธันวาคม 2555
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน พ.ย. 2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน พ.ย. 2555 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ที่ประชุม คบม. เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2555 มีวาระพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่ขอสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาคมวิศวฯ ใน 2 เรื่องหลักๆ ดังนี้ครับ เรื่องที่ 1: การบริหารบุคคลที่ เกี่ย...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2073
เมื่อ: 02 ธันวาคม 2555 15:23
19 พฤศจิกายน 2555
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุมวิชาการของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย: บทบาทของสภาวิชาชีพต่อการรับรองหลักสูตร
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากที่ประชุมวิชาการของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในช่วงวันที่ 12-13 พ.ย. 2555 ที่ผ่านมา คณบดี และ อาจารย์ และบุคลากร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวม 5 ท่าน ในฐานะกรรมการจัดการสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 35 ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการของที่ประชุมอธิกา...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1840
เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2555 11:09
04 พฤศจิกายน 2555
Ico48
สายตรงคณบดี: สื่อสารกำหนดการ และสาระสำคัญในวันพระราชทานปริญญาบัตร
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สื่อสารกำหนดการ และสาระสำคัญในวันพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2554 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ตามที่ได้มีกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ในช่วงวันที่ 10-12 พ.ย. 2555 นั้น บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ของ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1582
เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2555 23:40