นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการวิชาการ

15 มกราคม 2556
Ico48
งานวิจัย ม.อ. สร้างงานคน
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
กำลังจะหาวีดิทัศน์เพื่อนำมาประกอบงานสอนให้นักศึกษาชม..บังเอิญพบวีดิโอชุดนี้อ้างอิงถึงงานการวิจัยของชาว ม.อ. ที่เค้านำมาใช้ประโยชย์ได้จริง ในนาที 4.50ที่ชุกคิดเป็นแนวทางการดำรงชีวิต .. เชิญชม... ขอขอบคุณรายการกินอยู่คืhttp://www.youtube.com/watch?v=tCLJ-5XYo0Y
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1684
เมื่อ: 15 มกราคม 2556 16:41
27 พฤศจิกายน 2555
Ico48
โรงเรียนแสงทองวิทยา : เล็งเห็นถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญ
ใน บริการวิชาการ fnr1
โดย น้ำขิง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนแสงทองวิทยา โปรแกรมวิทย์-คณิตฯ รายวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 102 คน เข้าชมและศึกษาการเรียนการสอนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้ ฐานที่ 1. การสกัด DNA ของภาควิชาพืชศาสตร์ต้อนรับโดย : รศ.ดร.จร...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2592
เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2555 11:48
18 กรกฎาคม 2555
Ico48
ทิศทางการประกอบธุรกิจการเกษตร ในกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) มีการเปิดความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC)ในปี2558 นี้.. ประเทศไทยจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการก้าวสู้การเปิดความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะธุรกิจการเกษตร มีการประยุกต์วิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2302
เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2555 22:59
05 กรกฎาคม 2555
Ico48
ฟัง : เตรียมความพร้อมทางการเกษตรก่อนถึงหน้าฝน
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
share-ชวน-ฟัง-เตรียมความพร้อมทางการเกษตรก่อนถึงหน้าฝน(1) ด้วยการกด >ในปุ่มสีส้ม ให้แสดงผล ll ตอนต่อไป..โปรดติดตาม... (ทดลองออกอากาศทางสถานีshare)
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2059
เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2555 18:04
Ico48
Qอาสา2555
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
คณะทรัพยากรธรรมชาติอาสา นำพาการเกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร Q อาสา 11-13 กรกฎาคม 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ... ผู้เข้ารับการอบรมเป็น Q อาสา ที่มีความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยอาหาร และการจัดการกระบวนการผลิตในฟาร์ม เรียนรู้.. พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร และกฎหมายท...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2035
เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2555 16:18
30 มิถุนายน 2555
Ico48
ใบท่อม or ขี้วัว or อาเซียน or ใบปริญญา: อะไรคือปัญหาและความต้องการของชุมชนรอบ ม.อ.ปัตตานี ??
ใน บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
ช่วงนี้ตนเองกำลังรวบรวมหลักฐาน SAR ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนรับการประเมินในเดือนหน้านี้ ทำให้ได้กลับมาอ่านสรุปผลกิจกรรมเสวนาเรื่อง “คณะวทท. กับ ความคาดหวังของชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2555” ที่เราจัดไปเมื่อช่วงต้นปี ณ ห้องประชุม 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินท...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1734
เมื่อ: 30 มิถุนายน 2555 21:56
04 มิถุนายน 2555
Ico48
โจทย์วิจัย...ใครกำหนด
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
งานวิจัย คือหนึ่งในหน้าที่ของสงขลานครินทร์ ตั้งไว้เป็นเป้าประสงค์หน่วยงาน ที่จะต้องดำเนินการเพื่อเสริมสร้างคุณค่างานวิจัยให้เป็นแก่นความรู้โดยนำความรู้ไปถ่ายทอดเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง งานวิจัย.. ทำวิจัยเรื่องนี้ทำไม เราทำวิจัยเรื่องนี้ เพื่ออะไรและ จะศึกษาอย่างไรหรือหาคำตอบมาได้...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2582
เมื่อ: 04 มิถุนายน 2555 23:45
31 พฤษภาคม 2555
Ico48
รู้เรา แล้วค่อยไปรู้เขา...โครงการ KM บริการวิชาการ คณะวทท. 2555
ใน บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
เมื่อก่อนสมัยเรียน ตนเองเป็นพ่อค้าขายของในตลาดนัดเปิดท้ายของปัตตานี ของที่ตนเองขายเป็นเครื่องประดับ และของ Hand Made ที่ไม่ค่อยมีขายทั่วไปในตลาด แม้ว่าจะขายดีอยู่บ้าง แต่การค้าขายอยู่คนเดียวย่อมไม่สู้ มีเพื่อนพ้อง พันธมิตรรอบข้าง ไว้คอยแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆ กัน ทั้งข้อมูลลูกค้า การยืมถุงใส่ของ ข้อ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3466
เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2555 21:44
Ico48
เยาวชนนักวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ของนักวิจัย ม.อ.
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
จาก อาจารย์นักวิจัยเพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน กับการดำเนินโครงการมาจนถึงสุดท้าย ท้ายสุด คือการนำเสนอผลงาน จากการดำเนินการของนักวิจัยรุ่นเยาว์ รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า หัวหน้าโครงการยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนและสังคม สกว.เป็นป...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2879
เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2555 00:40
25 พฤษภาคม 2555
Ico48
บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ด้าน "บริการดีเด่น" ของ ปขมท. ปี 2554
ใน บริการวิชาการ
โดย saw
ขอแสดงความยินดีกับ คุณธีระพงศ์ จันทรนิยม ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน กลุ่มงานศูนย์วิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2554 “ด้านบริการดีเด่น&...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2142
เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2555 14:41
03 เมษายน 2555
Ico48
แนวทางการเตรียมความพร้อมและการดำเนินงานบริการวิชาการ สำหรับประชาคมอาเซียน
ใน บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
เมื่อวานได้ดูสารคดีท่องเที่ยวเรื่องหนึ่งในทีวีช่องไทยบีพีเอส "ทีวีช่องคุณภาพช่องหนึ่งของเมืองไทย" รายการเกี่ยวกับอาเซียน โดยพิธีกรได้นำผู้ชมไปท่องเที่ยวประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากมายเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดของอาเซียน และที่สำคัญ ไทยเราได้เปรียบดุลการค้ากับอินโดนีเซียเป...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2045
เมื่อ: 03 เมษายน 2555 14:56
29 มีนาคม 2555
Ico48
งานบริการวิชาการ เรื่องเล็กๆ ที่เป็นเรื่องใหญ่ของสังคม
ใน บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
เมื่อวันที่ 19-20 มี.ค.55 มีโอกาสได้เดินทางไปงานสัมมนา โครงการ สัปดาห์บริการวิชาการ ที่ม.บูรพา จังหวัดชลบุรี กับหัวหน้าซุกรี และ อาจารย์สุธา ซึ่งนอกจากอาหารทะเลริมหาดบางแสนที่แสนอร่อย และของฝากน่าทานในตลาดหนองมนแล้ว งานนี้มีอะไรดีๆ กว่าที่คิดครับ งานนี้มีสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1653
เมื่อ: 29 มีนาคม 2555 09:57
23 มีนาคม 2555
Ico48
ขั้นการเตรียมการก่อนการฝึกอบรม ตอน 3
ใน กิจกรรมขยายผลทางวิชาการ
โดย น้ำขิง
ขั้นการเตรียมการก่อนการฝึกอบรม (ต่อ) เตรียมการบันทึกการอบรม บางครั้งการฝึกอบรมที่ต้องการบันทึกข้อมูลการบรรยายของวิทยากร ในปัจจุบันสามารถบันทึกเสียงในขณะที่วิทยากรบรรยายด้วยการบันทึกเสียงเครื่อง MP3 MP4 หรือ บันทึกเสียงผ่าน Mixer ในระบบดิจิตอล การจัดเตรียมด้านพิธีการเปิดการฝึกอบรม &loz...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1580
เมื่อ: 23 มีนาคม 2555 14:11
21 มีนาคม 2555
Ico48
ผลจากการร่วมชมงานนิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011
ใน กิจกรรมขยายผลทางวิชาการ
โดย น้ำขิง
กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผลในหัวข้อเรื่อง"ผลจากการร่วมชมงานนิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011"โดยมีวิทยากรบรรยายคือคุณวรภัทร ไผ่แก้ว, คุณศรีนรา แมเร๊าะ, คุณเยาวลักษณ์ ชัยพลเดช,คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง, คุณอุทิศ อินทศร,คุณสุระพงศ์ สายบุญ และคุณธีระพงศ์ จันทรนิยมในวันจันทร์...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1501
เมื่อ: 21 มีนาคม 2555 15:40
Ico48
ผลจากการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์การผลิตและการตลาด ณ ประเทศเวียดนามและจีน
ใน กิจกรรมขยายผลทางวิชาการ
โดย น้ำขิง
กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผลเรื่อง"ผลจากการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์การผลิตและการตลาด ณ ประเทศเวียดนามและจีน " โดยมีวิทยากรบรรยายคือรองศาสตราจารย์ดร.ขวัญจิตร สันติประชา และนักศึกษาปริญญาเอกภาควิชาพืชศาสตร์ คือนายอภิชาติ หนูพรหม และนางไซนีย๊ะ สมาลา ในวันพุธ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1947
เมื่อ: 21 มีนาคม 2555 15:05
Ico48
ผลจากโครงการทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย : ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
ใน กิจกรรมขยายผลทางวิชาการ
โดย น้ำขิง
กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผลในหัวข้อเรื่อง"ผลจากโครงการทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย :ภาควิชาพัฒนาการเกษตร"มีวิทยากรบรรยายคือ :ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาภาควิชาพัฒนาการเกษตร นายวุฒิพงษ์ บุญฤทธิ์นางสาวกาญจนา อึ้งประเสริฐ และนางสาวณัฏฐานีย์ แก้วมณี ในวันพฤหั...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1652
เมื่อ: 21 มีนาคม 2555 14:15
23 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น : อาชีพทางเลือกของเกษตรกร
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น : อาชีพทางเลือกของเกษตรกร จากการเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ "วิจัยทรัพยากรชีวภาพ เพื่อพัฒนาชุมชนและระบบนิเวศ" ณ โรงแรม TK Palace ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2555 จัดโดย โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย ในช่วงหนึ่งของการประช...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 6136
เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2555 09:42
31 มกราคม 2555
Ico48
"โครงการซ้อมเชือด ก่อนจะโดนเชือด"
ใน บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
วันนี้วันที่ 31 มกราคม 2555 มอ. จัดโครงการ "ประเมินคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม" ณ หอประชุมนานาชาติ มอ.หาดใหญ่ ชื่อมันยาว เราเรียกสั้นๆ ได้ว่า "โครงการซ้อมเชือด ก่อนจะโดนเชือด"แล้วกัน คอนเซปงานนี้ คือมหาวิทยาลัยเรียกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขต มาต...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1581
เมื่อ: 31 มกราคม 2555 15:05
16 มกราคม 2555
Ico48
มหกรรม..ทางวิชาการ...และงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
ใน บริการวิชาการ fnr1
โดย น้ำขิง
54321 การจัดแสดงนิทรรศการ เป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชนในภูมิภาคภาคใต้ได้ และเมื่อระหว่างวันที่ 12-14มกราคม 2555 กลุ่มงานบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมจัดงานมหกรรมความก...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2603
เมื่อ: 16 มกราคม 2555 17:57
05 มกราคม 2555
Ico48
เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการ "การให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนแบบให้เปล่าด้านวิศวกรรมศาสตร์” แก่ผู้ด้อยโอกาส
ใน บริการวิชาการแบบให้เปล่า คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย ~>aRuNaN<~
เริ่มต้นศักราชใหม่ 2555..ก็ขอเชิญชวนภาควิชา/หน่วยงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อร่วมช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาต่างให้แก่ผู้ด้อยโอกาสกันนะครับ ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ แบบให้เปล่าด้านวิศวกรรมศาสตร์แก่กลุ่มผู้ด้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2221
เมื่อ: 05 มกราคม 2555 10:57