นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการวิชาการ

18 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวและการลงนาม MOU โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง (16 ก.พ.58) โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี
ใน บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดงานแถลงข่าวและการลงนามสัญญาความร่วมมือ หรือ MOU ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตา...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1613
เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2558 12:52
09 มกราคม 2558
Ico48
ทิศทางยางบ้านเรา: ควรเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใน บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
ราคายางขึ้นไปเป็นหกสิบบาทแล้ว แต่ชาวสวนยางยังแย่...ทำไม ?? จากที่ติดตามข่าว จึงได้รู้ว่า ราคาหกสิบบาทที่รัฐบาลว่า เป็นราคาที่ซื้อขายในตลาดกลาง ที่รัฐพยายามกระตุ้นให้ราคาสูงนั้น มีเกษตรกรตัวจริงเข้าถึงและขายได้เพียงร้อยละ 10 เท่านั้นเอง สุดท้าย ชาวสวนยังคงต้องขายยางให้พ่อค้าคนกลาง ท...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1321
เมื่อ: 09 มกราคม 2558 22:08
11 พฤศจิกายน 2557
Ico48
มอ.วิทยานุสรณ์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ใน บริการวิชาการ fnr1
โดย น้ำขิง
นักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมโครงการสังคมสะอาด ปราศจากโลกร้อน แยกขยะทุกขั้นตอน ก่อนนำไปรีไซเคิล ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่จัดทำก็คือ "กระบวนการทำน้ำหมักชีวภาพ" ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1297
เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2557 15:17
07 พฤศจิกายน 2557
Ico48
ทำเอง......ใช้เอง
ใน กิจกรรมขยายผลทางวิชาการ
โดย น้ำขิง
เมื่อวานนี้ (6 พ.ย.57) บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การทำน้ำหมักชีวภาพ ด้วยผลส้ม" ซึ่งได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 45 คน ซึ่งแต่ละคนได้ปฏิบัติจริง เสร็จแล้วก็นำกลับบ้านไปใช้จริง กิจกรรมแรก คือ การทำน้ำยาเอนกประสงค์โดยมีวิทยากร คือคุณวรภัทร ไผ่แก้ว และบุคลากรกลุ่ม...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1337
เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2557 16:39
28 ตุลาคม 2557
Ico48
ดูเขา แลเรา
ใน กิจกรรมขยายผลทางวิชาการ
โดย น้ำขิง
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 กลุ่มงานบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แลดูภูมิทัศน์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเหลือใช้ที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยากรผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ คุณมะลิ นิลสุวรรณและคุณวิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ งานนโยบายและแผน ซ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1390
เมื่อ: 28 ตุลาคม 2557 16:43
24 ตุลาคม 2557
Ico48
กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการบริหารจัดการตลาดเกษตร ม.อ.
ใน บริการวิชาการ fnr1
โดย น้ำขิง
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต) กล่าวต้อนรับผู้มาเยือนจากกองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี และคุณวรภัทร ไผ่แก้ว วิทยากรบรรยายการบริหารจัดการตลาดเกษตร และนำเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. , คลินิกเทคโนโลยีเกษตร และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1435
เมื่อ: 24 ตุลาคม 2557 14:10
17 ตุลาคม 2557
Ico48
ธารน้ำใจจาก ม.อ.สู่ชนบท 2557
ใน บริการวิชาการ fnr1
โดย น้ำขิง
โครงการ "ธารน้ำใจจาก ม.อ.สู่ชนบท" ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2557 ในปีนี้จัดวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 นักเรียนและคณะครู จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 (บ้านประกอบออก และเชิญ พิศยบุตร) โรงเรียนวัดโคกม่วง และโรงเรียนบ้านท่าไทร จำนวน 170 คน เข้าร่วมกิจกรรม: เที่ยวชมงานวัน ม.อ.วิชาการ (P...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1218
เมื่อ: 17 ตุลาคม 2557 16:06
14 ตุลาคม 2557
29 กันยายน 2557
Ico48
มหาวิทยาลัยเหนือ_ใต้ กับความร่วมมือทางวิชาการ
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
สกอ.ภาคเหนือตอนบนร่วมปรึกษาความร่วมมือทางวิชาและการวิจัยร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้ประสานงาน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)ภาคเหนือตอนบน เข้าเยือนคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1664
เมื่อ: 29 กันยายน 2557 10:27
16 กันยายน 2557
Ico48
โครงการนำร่องเพื่อเชื่อมโยงและยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา
ใน บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
เมื่อสองวันที่แล้ว (14 กันยายน 2557) ตนเองกับ ดร.ศราวุธ เจ๊ะโซ๊ะได้ลงพื้นที่เพื่อจัด "โครงการนำร่องเพื่อเชื่อมโยงและยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับงบประมา...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1445
เมื่อ: 16 กันยายน 2557 20:53
Ico48
แพะทรัพย์ ม.อ. : บริการวิชาการ
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
เจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์และตัวแทนเครือข่ายเกษตร เยือนศูนย์แพะฯ ม.อ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ อ.คลองหอยโข่ง ม.อ. ได้มีโอกาสได้ต้อนคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การรับรองพันธุ์และฟาร์มผลิตจำหน่ายพันธุ์แพะ"จากกรมปศุสัตว์ ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญแพะของกรมปศุสัตว์ ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1744
เมื่อ: 16 กันยายน 2557 15:41
03 สิงหาคม 2557
Ico48
ดอกสะพรั่ง เตรียมต้อนรับผู้ชม...งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22
ใน บริการวิชาการ fnr1
โดย น้ำขิง
อีกไม่กี่วันการรอคอยของผู้คนใกล้มาถึงแล้วนะ....พบกับ...งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 ภายใต้ หัวข้อ "อนาคตเกษตรไทย...?" ซึ่งกิจกรรม เช่น นิทรรศการ แปลงสาธิต การบรรยาย การประกวด การแข่งขันและสาธิต การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม การบริการสู่ชุมชน การจำหน่ายต้นไม้ สัตว์เลี้ยง อาหาร และการแสดงเครื่องจักรก...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2480
เมื่อ: 03 สิงหาคม 2557 10:47
19 มีนาคม 2557
Ico48
รายละเอียดงบประมาณโครงการบริการวิชาการ
ใน บริการวิชาการ fnr1
โดย น้ำขิง
"ต่อจากบันทึก แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ เมื่อมีแบบเสนอโครงการแล้ว หากยังขาดงบประมาณ ก็จะทำให้โครงการนั้นไม่สมบูรณ์ และจะดำเนินการไม่ประสบความสำเร็จได้"รายละเอียดงบประมาณที่จะเสนอขอโครงการ" จะต้องมี1. งบ บุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว สนับสนุนเฉพาะโครงการที่มีการบูรณาการร่วมกัน หลายหน่วยงา...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1133
เมื่อ: 19 มีนาคม 2557 10:50
18 มีนาคม 2557
Ico48
แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ
ใน บริการวิชาการ fnr1
โดย น้ำขิง
ทุกๆ ปี ก็จะมีการเขียนโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการบริการวิชาการ วันนี้ก็เลยนำแบบเสนอโครงการมาบันทึกไว้ เริ่มต้น... 1. ชื่อโครงการ............ (ระบุชื่อโครงการ) 2. ระบุความสอดคล้องตามประกาศมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน 2.1 ระบุยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย..........
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1132
เมื่อ: 18 มีนาคม 2557 10:18
31 มกราคม 2557
Ico48
Lab Staff Attachment in ASEAN 2014
ใน บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
ตนเองและน้องใบไม้หลากสี เป็นสองนักวิทยาศาสตร์ อยู่ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งปีนี้เราจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรสายปฏิบัติการในประเทศอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๗ เป็นปีที่สองแล้ว ซึ่งโครงการนี้ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี จากการทัศนศึกษาดูงานเมื่อปีที่แล้ว ณ USM ประเทศมาเ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1451
เมื่อ: 31 มกราคม 2557 23:23
21 มกราคม 2557
Ico48
มอบธรรมชาติกลับคืนสู่ดิน : ปอเทืองอร่าม ณ แดน ม.อ.
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
ที่นี่..คือสัญลักษณ์ของเด็กเกษตร คณะทรัพยฯ ที่ที่ปลูกผักปลอดภัยไร้สารพิษ ที่นี่..คือที่จำหน่ายผักของมือใหม่หัดขายให้แก่ชุมชน หลายเดือนที่ผ่านมา เราเหยีบย่ำบนผืนดินที่นี่ เราใช้พื้นที่ตรงนี้ในการไถพรวน ปลูกผัก รถน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยวิธีการธรรมชาติ.. จนผักออกดอกผลิผล ออ...
ดอกไม้: 16 · ความเห็น: 12 · อ่าน: 4118
เมื่อ: 21 มกราคม 2557 01:42
03 ตุลาคม 2556
Ico48
ข้อคิดจากเสวนา มูลวัว มูลแพะฯ (๗) วัวชนรถ รถชนวัว ใครผิด ??
ใน บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
มาถึงตอนที่ ๗ ของบันทึกขี้วัวแล้ว กำลังคิดอยู่ ว่าบันทึกนี้จะเป็นบันทึกสุดท้ายดีหรือไม่ หากไม่มีบันทึกที่ ๘ ก็หมายถึงว่า บันทึกนี้เป็นบันทึกสุดท้ายแล้วกันครับ จากบันทึกภาคที่ ๖ (และท้าวความไปถึง ภาค ๑ กับ ภาค ๒ ภาค ๓ ภาค ๔ ภาค ๕) ได้บอกไว้แล้ว ว่า ..ผลพลอยได้อันมีค่า คือขี้วัว ใส่กระสอบ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2487
เมื่อ: 03 ตุลาคม 2556 08:47
29 กันยายน 2556
Ico48
ข้อคิดจากเสวนา มูลวัว มูลแพะฯ (๖) ขี้วัว มีค่า
ใน บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
ใครว่าขี้วัวไม่สำคัญ ผู้เลี้ยงวัวเป็นอาชีพหลายคนได้บอกเอาไว้ ว่าหากไม่ได้เก็บขี้วัวขาย ก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน ดังนั้น การเลี้ยงวัวแบบมีคอก จะได้ผลพลอยได้อันมีค่า คือขี้วัว ใส่กระสอบขายได้หลายตัง ซึ่ง อาจมีราคาสูงถึง ๑๐-๒๐ บาท/กระสอบทีเดียว "วัวตัวนึง สามารถถ่ายอึออกมาได้ ๑๑.๖ กิโลต่อวัน...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2686
เมื่อ: 29 กันยายน 2556 09:02
28 กันยายน 2556
Ico48
ข้อคิดจากเสวนา มูลวัว มูลแพะฯ (๕) วิธีการป้องกันวัวกินต้นไม้บ้านเรา
ใน บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ได้เป็นคุณลิขิตเต็มตัว โดยการจดบันทึกเนื้อหาการเสวนาตลอด ๒ ชั่วโมงเต็ม ซึ่งจริงๆ เรามีการบันทึกวีดีโอ และ บันทึกเสียงด้วยโทรศัพท์มือถือไปด้วย แต่เพื่อความชัวร์ เลยบันทึกตามการเสวนาซะเลย จะได้นำผลที่ได้จากการอบรม Note taker เมื่อตเนเดือนมาใช้ มาฝึกฝน เป็นการน...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 4152
เมื่อ: 28 กันยายน 2556 14:05
26 กันยายน 2556
Ico48
ข้อคิดจากเสวนา มูลวัว มูลแพะฯ (๔) วันจัดเสวนา
ใน บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
ตอนที่ ๔ ขอนำภาพบรรยากาศ และกำหนดการ มาฝากเล็กๆ น้อยๆ ครับ ดังนี้ (ภาค ๑ กับ ภาค ๒ และ ภาค ๓ อ่านได้ที่นู่นครับ) โครงการเสวนาความคาดหวังของชุมชนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2556 หัวข้อ “มูลวัว มูลแพะ และปัญหาของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย” วันที่ ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 3026
เมื่อ: 26 กันยายน 2556 12:26