นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการวิชาการ

23 มีนาคม 2559
Ico48
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. "
ใน บริการวิชาการ fnr1
โดย น้ำขิง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ให้การต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงาน "ตลาดเกษตร ม.อ." จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล, สงขลา, ปัตตานี และยะลา ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 โดยมีคุณวรภัทร ไผ่แก้ว ผู้จัดการตลาดเกษตร กล่าวต้อนรับและบรรยาย การบริหารจัดการตลาดเกษตร ให้กับกลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ จำนวน 60 ท่าน ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1098
เมื่อ: 23 มีนาคม 2559 16:12
21 มีนาคม 2559
Ico48
สุดหล่อแพะทรัพย์-ม.อ.1
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
จ๊ะเอ๋....ผมชื่อทรัพย์-ม.อ.1ครับ Thai native x Anglo-Nubian crossbred kids สเปกของผม :หน้าสั้น สันจมูกค่อนข้างโค้ง ใบหูยาวและปรก มีช่วงขาและลำตัวยาว ขนสั้น สมดั่งที่เป็น แพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน หล่อมากๆ ครับ ผมเป็นแพะเนื้อลูกผสมไม่ดื้อ ไม่ซน ใครอยากให้ผมไปกินหญ้าในแป...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1334
เมื่อ: 21 มีนาคม 2559 14:16
Ico48
เกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล ชุมชนที่จะได้รับแพะพระราชทาน
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก และคณะ เดินทางไปยังเกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งมอบแพะพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่เลี้ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กคณะท...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1154
เมื่อ: 21 มีนาคม 2559 13:44
Ico48
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ติดตามความคืบหน้าของการเลี้ยงแพะพระราชทานฯ
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ติดตามความก้าวหน้าของการเตรียมแพะพระราชทานสำหรับราษฎรในภาคใต้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล เพศผู้ ให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมูลน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1759
เมื่อ: 21 มีนาคม 2559 13:24
16 มีนาคม 2559
Ico48
ออกสู่เกษตรกร...โครงการคลินิกการเกษตร
ใน บริการวิชาการ fnr1
โดย น้ำขิง
คณะทรัพยากรธรรชาติ ม.อ. รวมทีมคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา โดยมี ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย, ดร.เทวี มณีรัตน์, ดร.เสาวภา ด้วงปาน, นายธีรภาพ แก้วประดับ, นางสาวเยาวลักษณ์ ชัยพลเดช, นางสาวศรีนรา แมเร๊าะ, นางสาววศินี อินศฤงคาร และนางสาวทรงลักษณ์ กลับคง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรเพื่อให้คำปรึกษาคำแ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 895
เมื่อ: 16 มีนาคม 2559 11:29
28 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (5) : การป้องกัน การควบคุมโรค
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
นำเสนอเป็นการเบื้องต้นแล้ว กับการรู้จักเชื้อสาเหตุโรค แหล่งที่มาของเชื้อสาเหตุโรคระดับของความเสียหายเนื่องจากศัตรูพืช .. จากบันทึกที่ผ่านๆ มา พื้นที่ที่ปลูกกล้วย..จำเป็นมากที่จะต้องมีการควบคุมและป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย ได้ฝากข้อมูลไว้ด้วนี้ หลักการควบคุมและป้องกันก...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1732
เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2559 00:50
27 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (4) สกัดการแพร่เชื้อ
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
การยับยั้งการแพร่เชื้อ ที่มาจากหลายสาเหตุ .. สิ่งที่เราสามารถสกัดการแพร่เชื้อได้..ต้องดำเนินการ สิ่งจำเป็นคือน้ำยาฆ่าเชื้อ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ Sodium hypochlorite 3 % หากไม่มี สิ่งที่สามารถทดแทนได้ น้ำยาซักผ้าขาว ที่ขายในท้องตลาด (ในฉลากกำกับ บอกว่ามีสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ Sodium hypochlorite 6...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1001
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2559 23:55
Ico48
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน(3) สวนกล้วยบ้านลุงนิล
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
การระบาดของโรคเหี่ยวในกล้วย แพร่ระบาดไปทั่วทุกพื้นที่.. อีกบ้านหนึ่งที่เราเดินทางไปเก็บตัวอย่างพืช .. บ้านลุงนิล ซ้าย ขวา ของบ้าน เป็นกล้วยที่ท่านปลูกไว้โดยรอบ เนินสูงมีต้นยาง ทุเรียน.. ไม่พูดพล่าม ท่านนำพล้าคู่ใจ สับ ผ่า ฝาน ให้เราได้ตรวจดู.. นำกลับมาเพื่อทำการแยกเชื้อที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1447
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2559 22:50
Ico48
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (2) ลงพื้นที่แปลงปลูก
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
ช่วงบ่ายในวันเดียวกันนั้น เราลงแปลงสวนของเกษตรกรในพื่นที่ ... เจ้าของแปลงเปิดไฟเขียว อนุญาต ให้ถอนราก ถอนโคน จะทำไรทำได้เลยน้อง!.. :{< อาจารย์หนูและทีมงาน จัดการฟัน โค่น ฝาน ผ่า ส่วนต่างๆ ของต้นกล้วยทุกชนิดที่ปลูก ซึ่งเราได้รับความร่วมมือด้วยดีจากอาสา(ต้อง)สมัคร ช่วยพวกเราอีกยกใหญ่ เพราะแ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1038
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2559 21:32
Ico48
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
เมื่อมาถึงจุดหมาย... ผศ.เสมอใจ ชื่นจิตต์ เรียนข้อมูลที่ได้ทราบเป็นการเบื้องต้นว่า สันนิฐานว่าเป็นโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียให้แก่นายโชดดี วิรุณกาญจน์ เกษตรจังหวัดยะลา ทราบ และเพื่อความแม่นยำและชัดเจนของปัญหาที่เกิดขึ้น วันนี้จะลงพื้นที่สวนเกษตรกรที่ปลูกกล้วย เพื่อพิสูจน์ความแน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2729
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2559 19:38
Ico48
เส้นทาง High Low สู่ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
สืบเนื่องจากคำชวนของ อาจารย์(หนู)ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย ภ.การจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยฯ ที่ได้รับข้อมูลการเข้าทำลายของเชื้อ/โรคชนิดหนึ่งในกล้วยหิน .ยะลา น้องได้ชักชวนมาทางเฟสบุ๊ค .. จึงเป็นที่มาของการเดินทาง(คือการเรียนรู้) การวางแผนการเดินทางเพื่อไปดูสิ่งที่เกิดขึ้น/ปั...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1406
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2559 18:51
25 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
มองเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ 300 กว่าไร่ ที่ไต้หวัน
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
แชมป์เปี้ยนฟาร์ม เกษตรอินทรีย์ วิถีธรรมชาติ ที่ตำบลฝูซิง เมืองจางฮั่ว ไต้หวัน เป็นคอลัมภ์หนึ่งที่อยู่ในหนังสือ Taiwan Panoramaเป็นนิตยสารแนะนำข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไต้หวัน ซึ่งมีการจัดพิมพ์เป็นภาษาไทยเป็นครั้งแรกในปีนี้แปลโดยนักศึกษาปริญญาเอกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ คือ คุณรุ่งร...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1125
เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2559 23:52
22 มกราคม 2559
Ico48
ต้นอบเชย กลับฟื้นคืนความเขียว หน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
สืบเนื่องจาก ต้นอบเชยหน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประสบปัญาหาโรครากขาว ตามรายละเอียดนี้ หมอต้นไม้ โดย ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ และกลุ่มนักศึกษาปริญญาโท ร่วมกันรักษาดูและ ..มจนถึงบัดนี้ ต้นแรก ซ้ายมือ คือต้นที่เกิดโรครากขาว เมื่อผ่านการเยียวยา ต้นใกล้เคียงก็ได้รั...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1191
เมื่อ: 22 มกราคม 2559 12:01
21 ธันวาคม 2558
Ico48
โรครากขาวในต้นอบเชย :คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
ความผิดปกติของต้นพืชที่เกิดขึ้น เราสามารถสังเกตอาการดูได้ทั้งจากตาเปล่า และการนำพืชส่วนที่ผิดปกติไปแยกเชื้อ เพื่อให้เกิดความแม่นยำด้านการวินิจฉัยโรค ต้นอบเชย ด้าหน้าอาคาร 1 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เกิดอาการผิดปกติ ใบเหลืองและต้นโทรม หมอ(ต้น)ไม้ โดยภาควิชาการจัดการศัตรูพืช อาจารย์ ดร. ปฏิมาพร ปลอด...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1575
เมื่อ: 21 ธันวาคม 2558 15:49
Ico48
“ลูกลาน” ผลไม้ที่หลายสิบปีมีให้กินแค่ครั้งเดียว
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
“ลูกลาน” ผลไม้ที่หลายสิบปีมีให้กินแค่ครั้งเดียว เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา ตลาดเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. มีอาหารชนิดหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนี้ ลักษณะเป็นลูกกลมๆ ค่อนข้างใส เหมือนเมล็ดสาคูแต่ขนาดใหญ่กว่าประมาณ 3 เท่า มีทั้งแบบที่เป็นผลสดแกะเปลือกแล้ว และเชื่อมเป็...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2163
เมื่อ: 21 ธันวาคม 2558 08:26
14 ธันวาคม 2558
Ico48
ใบไม้ที่หายไป
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
เปิดประเด็นจากการโพสต์ชื่อภาพ ชิเมโจเด๋ น้อง ชิเมโจได๋ (ภาพบน) และ ชื่อภาพใบไม้ที่หายไป (ภาพล่าง).. ใน instragram และ Facebook ..มีข้อcomment ให้อ่านว่าเป็นตัวที่ทั้งน่ารัก สวย ปะปนกับการเกลียด ดุ .. "หนอนแก้ว" "หนอนลูกหมา" คือชื่อที่เรียกกัน.. หากมันแฝงเข้าไปในสวน ต้นไม้ บ้านใคร..เจ้าของบ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2150
เมื่อ: 14 ธันวาคม 2558 01:20
24 พฤศจิกายน 2558
Ico48
ม.อ.ว กับฐานการเรียนรู้ที่ทรัพยฯ
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
19 พฤศจิกายน 2558 คณะทรัพยกรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโอกาสต้อนรับอคันตุกะน้อย จาก ม.อ.วิทยานุสรณ์ นักเรียนร่วมรั้วใหญ่ของเรา รั้ว ม.อ. มาร่วมกิจกรรมบูรณาการกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ กับฐานการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทักษะการเกษตรแนวใหม่ โดยการประสานงานจาก ศ.ดร.สมปอง เตชะโต ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 973
เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2558 01:17
23 พฤศจิกายน 2558
Ico48
เจลว่านหางจระเข้ยืดอายุมะนาว
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
การใช้เจลว่านหางจระเข้ยืดอายุมะนาว ผศ.ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ อีกหนึ่งผลงานที่จะได้ทราบว่า เจลว่านหางจระเข้ สามารถยืดอายุมะนาว ได้หรือไม่..กับผลงานการวิจัยของอาจารย์จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบคุณ : วารสารเคหการเกษตร ปีที่ 3...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2020
เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2558 09:08
22 พฤศจิกายน 2558
Ico48
อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาไปสู่ GAP
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์สู่มาตรฐานความปลอดภัย GAP” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช องค์กรชุมชนร่วมกับสถาบันการศึกษาให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อการเกษตรที่มุ่งไปสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร GAP วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ศูนย...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1023
เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2558 21:13
17 กันยายน 2558
Ico48
งานสัมมนายางฯ กับตลาดโก้งโค้ง
ใน บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
เมื่อวาน (16 ก.ย.58) ใยมะพร้าวฯ และทีมงาน ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าให้ไปจัดงานสัมมนานำเสนอผลงานและแถลงข่าวปิดโครงการ การเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ณ โรงแรมไดม่อน พลาซ่า หน้าตลาดกิมหยง หาดใหญ่ ที่มี รศ.อาซีซัน แกสมานเป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งทีม(แรง)งานทั้ง 3 หนุ่ม ต้องทำหน้าที่จัดสถานที่ ปูพื้นแผ่...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1433
เมื่อ: 17 กันยายน 2558 22:07