นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการวิชาการ

14 กรกฎาคม 2559
Ico48
ติดตามพันธุ์ปาล์มน้ำมัน "ทรัพย์ ม.อ.1"
ใน บริการวิชาการ
โดย saw
จากการที่เกษตรกรได้ซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน "ทรัพย์ ม.อ.1" ไปปลูกที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี และ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ตั้งแต่ปี 2555 เจ้าหน้าที่ของคณะฯ นำทีมโดย นายธีรภาพ แก้วประดับ นายณัฐพล จันทร์สว่าง นายประมวล หน่อสกูล นายธีรพล ฆังคมณี และนายอรรถพล จันทร์สว่าง ได้เดินทางไปเก็บข้อมูลการเจริญ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1354
เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2559 12:38
11 กรกฎาคม 2559
Ico48
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
เสร็จสิ้นกันไปเรียบร้อยกับโครงการฝึกอบรม เพาะเห็ด บ่มอาชีพ 2 รุ่นที่ผ่านมา จัดโดยภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รุ่นที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2559 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 9 กรกฎาคม 2559) ทั้ง 2 รุ่นที่เรากำหนดจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 30 คนต่อรุ่น แต่ก็ไม่สามา...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1363
เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2559 16:21
Ico48
ลาน..พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
สืบเนื่องจากการโพสต์ภาพลูกลานในเฟสบุ๊ค และเสียงประชาสัมพันธ์ประกาศมีลูกลานจำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ. กับจุดขายของข้อความที่ว่า... เป็นพืชที่มีผลผลิตออกมาแล้ว ต้นจะตาย หรือข้อความที่คนสมัยก่อนเรื่องว่าเป็นลูกฆ่าแม่ อีกทั้งเป็นพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ เนื่องจากไม่ได้มีการส่งเสริมให้ปลูกหรือมีมูลค...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2431
เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2559 15:11
10 กรกฎาคม 2559
Ico48
ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แนวตั้ง เพิ่มมูลค่า และควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แนวตั้ง เพิ่มมูลค่า และควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี ที่ปรึกษาด้านการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี โดย ที่ปรึกษาด้านการควบคุมปริมาณแสง ปุ๋ย พื้นที่และสร้างมูลค่าโดย ขอขอบคุณ สทท. กรมประชาสัมพันธ์
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1445
เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2559 19:20
23 มิถุนายน 2559
Ico48
เยี่ยมชมสวนปาล์มน้ำมันท่าเชียด
ใน บริการวิชาการ
โดย saw
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เกษตรกรจาก อ.รัตภูมิ และ อ.คลองหอยโข่ง ขอคำแนะนำการปลูกปาล์ม และเยี่ยมชมสวนปาล์มน้ำมัน ทรัพย์ ม.อ.1 ณ สถานีวิจัยท่าเชียด จ.พัทลุง โดยมีนายธีรภาพ แก้วประดับ นายวัลย์ วงศ์สวัสดิ์ นายธีรพล ฆังคมณี และนายอรรถพล จันทร์สว่าง ให้คำแนะนำและนำเยี่ยมชมแปลงปาล์มน้ำมัน
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1140
เมื่อ: 23 มิถุนายน 2559 17:19
22 มิถุนายน 2559
Ico48
ผสมผสานการทำสวนยาง
ใน บริการวิชาการ fnr1
โดย น้ำขิง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยกลุ่มงานบริการวิชาการ ร่วมมือกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการสวนยาง จัดการชีวิต เพื่ออนาคตที่มั่นคง ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฏาคม 2559 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, สวนปราช์ญ์ชาวบ้านคุณ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 962
เมื่อ: 22 มิถุนายน 2559 14:12
20 มิถุนายน 2559
Ico48
รากเน่า โคนเน่าในผัก
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
เตือน ...ผู้ปลูกผักอาจจะเกิดเชื้อรา ในช่วงอากาศชื้น เกิดโรคราคเน่าโคนเน่า เตือน ...ผู้ปลูกผัก ในช่วงอากาศชื้น ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ หัวหน้าภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เตือนเกษตรกรและผู้ปลูกผักทั่วไปว่าช่วงนี้ฝนเริ่มตก มีความชื้นสูง ผู้ปลูกผักใน...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1320
เมื่อ: 20 มิถุนายน 2559 10:13
07 มิถุนายน 2559
Ico48
ไลเคนในพืช
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
ไลเคน .. คำนี้.. อาจจะรู้จักกันในหมู่เฉพาะกลุ่ม แต่หากจะมาบอกกล่าวว่า มันมีผลต่อสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพอากาศมีผลต่อการเกษตร เป็นสมุนไพร เป็นยา สีย้อมผ้า วัสดุส่วนผสมในเครื่องสำอางค์ใช้ตรวจวัดอายุวัสดุ ..เผื่อคราต่อไป การสังเกตดูแลต้นไม้ เราจะได้รู้ว่านี่คือไลเคน ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1304
เมื่อ: 07 มิถุนายน 2559 12:12
31 พฤษภาคม 2559
Ico48
ผีเสื้อหญ้า
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
ผีเสื้อหญ้า .. แมลงที่อยากให้คุณรู้จัก เธอ บินสวยๆ ผ่านจมูก พลันยกกล้องส่อง เมียงมอง เห็นปีกพริ้วหวิวไหวสั่น บินไปโน้น หยุดตรงนี้ ยิ่งสุขสันต์ ผีเสื้อหญ้า คือชื่อมัน จดจำดี ผีเสื้อหญ้า พบได้ทั้วไปตามที่โล่งแจ้ง ตามโพรงหญ้า ระยะตัวอ่อนกินใบพืช ตัวเต็มวัยกินน้ำหวาน ช่วยผสมเกสร ข้อมูลจาก htt...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1083
เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2559 23:26
30 พฤษภาคม 2559
Ico48
ป่วยทางใบ
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
ถือโอกาสวันที่มาธุระที่โรงพยาบาล ม.อ. แม่ชีจากจังหวัดตรัง นำตัวอย่างใบพืชที่มีความผิดปกติมาด้วย.. ..ท่านสอบถามชาว ม.อ. หากจะถามไถ่เรื่องเกษตร..ต้องมาที่ไหน.. จึงเป็นเหตุให้เราพบท่าน งานบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คุณเยาวลักษณ์ นักวิชาการคณะทรัพยฯ ต้อนรับและดูใบพืชที่แม่ชีนำมา.. ใบพืชที่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1037
เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2559 16:19
26 พฤษภาคม 2559
Ico48
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ กับงาน ..ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมรายได้ เชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม การเพาะเห็ด บ่มอาชีพ กับ เห็ด 6 ชนิด เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรมเห็ดฟาง เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหูหนู เห็ดแครง ณ เรือนปฏิบัติการทางกีฏวิทยา ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ รุ่นที่ 1 วันเสาร์...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1333
เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2559 16:18
28 เมษายน 2559
Ico48
มวนพิฆาต : คลีนิคเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
ย้อนหลังกลับไปใช้วิถีดั่งเดิม...เพื่อให้เกษตรกรหันมากำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยชีววิธี คลีนิคเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ แนะนำแมลงตัวห้ำ แมลงดีมีประโยชน์ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ผลดี ให้ผู้ที่มาใช้บริการตลาดเกษตร ม.อ. นำกลับไปใช้กับต้นไม้ที่บ้าน เช่น กำจัดหนอนในแปลงผัก .. พระเอก...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1483
เมื่อ: 28 เมษายน 2559 12:02
11 เมษายน 2559
Ico48
ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์
ใน บริการวิชาการ fnr1
โดย น้ำขิง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต้อนรับนักเรียนและคุณครูโรงเรียนอัจฉริยะ จำนวน 60 คน ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรม ณ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งน้องๆ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1 : ฐานเพาะเมล็ดผัก กิ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1208
เมื่อ: 11 เมษายน 2559 11:03
04 เมษายน 2559
Ico48
ตรวจสุขภาพแพะเจ้าถิ่น ก่อนนำแพะพระราชทานฯส่งมอบ
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
อีกครั้งกับการเดินทางที่ได้ไปเยือน... เกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล ที่หมายของวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 07.10 น. นัดหมายทีมงานเดินทางสู่สตูล เพื่อ “ตรวจสุขภาพแพะเจ้าถิ่น ก่อนนำแพะพระราชทานฯจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งมอบ” ทีมงานจาก รศ.ดร.สัณห์ชัย ก...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1251
เมื่อ: 04 เมษายน 2559 15:52
30 มีนาคม 2559
Ico48
โรคAnthracnose (โรคแอนแทรคโนส) แก้วมังกร
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
แก้วมังกร ในแปลงอินทผาลัมของน้าล้อมที่เราไปเยือน พบโรคที่ต้องรีบแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นเรื่องโชคดีที่ อาจารย์ ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย อาจารย์จากภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำกระเป๋าอเนกประสงค์ ที่มีสารพัดยาป้องกันและรักษาอาการเบื้องต้นของโรคพืชที่พบเจอบ่อยๆ โรคที่พบในแก้วมังกรคือ Ant...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1860
เมื่อ: 30 มีนาคม 2559 16:26
Ico48
ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(2)
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
การเดินทางครั้งที่ 2 จาก ม.อ.หาดใหญ่ ปลายทางสวนน้าล้อม อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยอคันตุกะชาวทรัพย์ ประกอบด้วย ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย ดร.เทวี มณีรัตน์ วศินี อินศฤิงคาร ภ.การจัดการศัตรูพืช ดร.เสาวภา ด้วงปาน ภ.พืชศาสตร์ เยาวลักษณ์ ชัยพลเดช ทรงลักษณ์ กลับคง งานบริการวิชาการ ธีรภาพ แก้ประดั...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2439
เมื่อ: 30 มีนาคม 2559 15:26
Ico48
ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(1)
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
ครั้งเมื่อเราได้รับหน้าที่ให้ไปถ่ายภาพสละแซมสวนยางพารา ที่ อ.รัตภูมิ ด้วยการขอความอนุเคราะห์และนัดหมายประสานงานโดยน้องแหม่ม เยาวลักษณ์ ชัยพลเดช ปิ้งแว๊ป การเดินทางถึงที่หมาย บ้านคุณน้าล้อม เขตอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เรา ประกอบด้วย เยาวลักษณ์ ทรงลักษณ์ และผู้บันทึกและ พขร.อีก 1 สวนเกษตร...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2674
เมื่อ: 30 มีนาคม 2559 01:05
28 มีนาคม 2559
Ico48
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. " รุ่นที่ 2
ใน บริการวิชาการ fnr1
โดย น้ำขิง
รุ่นเดียวไม่พอ ต่อรุ่นที่ 2 กับการศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการตลาดเกษตร ม.อ. ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล, สงขลา, ปัตตานี และยะลา ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 มีผู้เข้าศึกษาดูงานฯ จำนวน 60 คน โดยมีคุณวรภัทร ไผ่แก้ว ผู้จัดการตลาดเกษตร ม.อ. ให้การกล่าวต้อนรับและบรรยายให้กับผู้เข้าศึกษ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 911
เมื่อ: 28 มีนาคม 2559 17:09
25 มีนาคม 2559
Ico48
การวิเคราะห์ดินนั้นสำคัญไฉน???
ใน บริการวิชาการ fnr1
โดย น้ำขิง
เกษตรกรถามมา... “วิเคราะห์ดินก่อนการปลูกพืชแล้วได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจริงหรือ ?” “ใครจะรับประกันคุณภาพว่าจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหากเราตรวจวิเคราะห์ดินแล้ว??” “การวิเคราะห์ดินก่อนการปลูกพืช มีประโยชน์จริงหรือ???” การตรวจวิเคราะห์ดิน ก่อนปลูกพืช หมายถึงการใ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1005
เมื่อ: 25 มีนาคม 2559 16:03