นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการวิชาการ

09 ตุลาคม 2552
Ico48
การจัดการความรู้ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน กิจกรรมขยายผลทางวิชาการ
โดย น้ำขิง
มาชมบรรยากาศการบรรยายพิเศษ...การจัดการความรู้ในคณะทรัพย์ฯ...การจัดการความรู้ทำอย่างไร...การบรรยายครั้งนี้จะมีผู้คนหนาแน่นเพียงใด.....เชิญชมค่ะ... จุดเริ่มต้นของการบรรยายพิเศษในครั้งนี้วิทยากรอธิบายว่าเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นการประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งของคณะทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทำ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1783
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2552 16:45
06 ตุลาคม 2552
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายขยายผล
ใน กิจกรรมขยายผลทางวิชาการ
โดย น้ำขิง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1688
เมื่อ: 06 ตุลาคม 2552 13:13
23 กันยายน 2552
Ico48
การจัดการความรู้ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
ขอเชิญเข้ารับฟังการนำเสนอผลการดำเนินการจัดการความรู้ในของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ (รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา) นำเสนอต่อที่ประชุมคณบดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2426
เมื่อ: 23 กันยายน 2552 16:55
Ico48
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 4
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
ขอเชิญ รับฟัง แนวคิด แนวปฏิบัติด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อให้ได้มา "ดุษฎีนิพนธ์" ของบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ " จากเมืองไทยไปทำอะไร? ที่ Cornell "ร่วมแบ่งปันประสบการณ์-การเรียนรู้ โดย ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2268
เมื่อ: 23 กันยายน 2552 13:05
22 กันยายน 2552
Ico48
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 3
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
..ขอเชิญ รับฟัง แนวคิด แนวปฏิบัติด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อให้ได้มา "ดุษฎีนิพนธ์" ของบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ...ปริญญาเอกเกษตร เมดอินไทยแลนด์..ร่วมแบ่งปันประสบการณ์-การเรียนรู้ โดย ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2602
เมื่อ: 22 กันยายน 2552 23:26
08 สิงหาคม 2552
Ico48
ผลจากการจัดทำสารนิพนธ์ หัวข้อ ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุคณะใน ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่
ใน กิจกรรมขยายผลทางวิชาการ
โดย น้ำขิง
เมื่อวันพูธที่ 5 สิงหาคม 2552 กลุ่มงานบริการวิชาการได้จัดกิจกรรมขยายผลของบุคลากรคณะฯ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณวราภรณ์ สุภเกษมวงศ์ นักวิชาการพัสดุ 6 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ผลจากการจัดทำสารนิพนธ์ หัวข้อ ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุระดับคณะ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเข...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3538
เมื่อ: 08 สิงหาคม 2552 17:27
Ico48
การปฏิบัติและจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ
ใน กิจกรรมขยายผลทางวิชาการ
โดย น้ำขิง
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552 กลุ่มงานบริการวิชาการ คณะทรัพย์ฯ ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง การปฏิบัติและจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ” โดยวิทยากรจากคณะเภสัชฯ คุณสมหมาย สุขแจ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี ในวันนี้บุคลากรเข้าฟังบรรยายอย่างคับคั่ง ทุกภาควิชา/หน่วยงาน ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1430
เมื่อ: 08 สิงหาคม 2552 16:56
27 กรกฎาคม 2552
22 กรกฎาคม 2552
Ico48
บรรยาย...การปฏิบัติและจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ
ใน กิจกรรมขยายผลทางวิชาการ
โดย น้ำขิง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1433
เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2552 09:01
18 มิถุนายน 2552
Ico48
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 2
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
ขอเชิญ รับฟัง แนวคิด แนวปฏิบัติด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อให้ได้มา "ดุษฎีนิพนธ์" ของบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในหัวข้อ ...ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ โดย ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 2568
เมื่อ: 18 มิถุนายน 2552 08:22
17 มิถุนายน 2552
Ico48
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 1
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
ขอเชิญ รับฟัง แนวคิด แนวปฏิบัติด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อให้ได้มา "ดุษฎีนิพนธ์" ของ บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในหัวข้อ .. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ จัดโดย ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพนธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ โทร. 074 286012
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1976
เมื่อ: 17 มิถุนายน 2552 22:43
22 พฤษภาคม 2552
Ico48
Change : อุดมศึกษาไทย
ใน กิจกรรมขยายผลทางวิชาการ
โดย น้ำขิง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1460
เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2552 12:49
Ico48
หลักสูตรนักบริหาร ม.อ. รุ่นที่ 1
ใน กิจกรรมขยายผลทางวิชาการ
โดย น้ำขิง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1381
เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2552 12:46
04 พฤษภาคม 2552
Ico48
ธรรมชาติกับการดูนก
ใน กิจกรรมขยายผลทางวิชาการ
โดย น้ำขิง
ท่านวิทยากร (รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์) ได้อธิบายให้ฟังถึงวิธีการดูนกเพื่อการจำแนกประเภทและหรือชนิดของนกได้นั้น 1. ลำดับแรกต้องมีใจรัก 2. ศึกษาเรียนรู้จากหนังสือหรือนิตยสารต่างๆ 3.ต้องมีการศึกษาเรียนรู้ไปทีละขั้นตอนจนกว่าจะชำนาญสามารถดูและจำแนก ชนิดของนกได้ เช่น ต้องดูขน ดูหางว่ามีกี่แถบ ดูขาว่ามีข...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2941
เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2552 16:58
19 เมษายน 2552
Ico48
ธรรมชาติและนก
ใน กิจกรรมขยายผลทางวิชาการ
โดย น้ำขิง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1346
เมื่อ: 19 เมษายน 2552 18:52
Ico48
ปลูกได้..แม้ไร้ดิน 2
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
สำหรับผู้ต้องการทางเลือกใหม่ในการปลูกผักสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัดในการปลูกผักสำหรับผู้ที่ต้องการมีผักสดๆ เพื่อบริโภคในครัวเรือนสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพเสริม-ใหม่ ในครัวเรือนและผู้สนใจทั่วไป...ขอเชิญผู้สนใจ การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แบบพึ่งพาตนเอง (Low Cost Hydroponics) วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม แล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4280
เมื่อ: 19 เมษายน 2552 16:40
23 มีนาคม 2552
Ico48
เพิ่มผลผลิตน้ำยาง : ยางพาราพันธุ์RRIM600
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
หากท่าน....เป็นชาวสวนยางพารา หรือ ผู้สนใจต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการปลูกยางพาราต้องการเพิ่มผลผลิตน้ำยางขอเชิญเข้ารับการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางของยางพาราพันธุ์ RRIM600วันพุธที่ 8 เมษายน 2552ณ ห้อง 104 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 4107
เมื่อ: 23 มีนาคม 2552 10:32
12 มีนาคม 2552
Ico48
กาแฟอราบิก้า
ใน กิจกรรมขยายผลทางวิชาการ
โดย น้ำขิง
เสร็จสิ้นลงแล้วสำหรับการบรรยายพิเศษ.....บรรยากาศของกิจกรรมเต็มไปด้วยกลิ่นไอหอมกรุ่นของกาแฟสดที่ทางร้านกาแฟดอยช้างได้ยกร้านกาแฟเล็กๆมาจัดไว้ภายในห้อง วิทยากรได้เล่าถึงความเป็นมาของกาแฟดอยช้าง ซึ่งเป็นกาแฟที่ได้สมญานามว่า “ Cup of World” ขั้นตอนและรายละเอียดของการชงกาแฟและความเป็นมาของก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 2292
เมื่อ: 12 มีนาคม 2552 16:40
06 มีนาคม 2552
Ico48
ไม้ผลเมืองร้อน กับ อาหารปลาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ใน กิจกรรมขยายผลทางวิชาการ
โดย น้ำขิง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผล และเสวนาวิจัย จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้เรื่องที่ 1เรื่องที่ 2*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1621
เมื่อ: 06 มีนาคม 2552 14:25
04 มีนาคม 2552
Ico48
เรียนรู้เรื่องกาแฟ...อราบิก้า
ใน กิจกรรมขยายผลทางวิชาการ
โดย น้ำขิง
กลุ่มงานบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษขยายผลของบุคลากร ดังนี้*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1812
เมื่อ: 04 มีนาคม 2552 09:22