นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Blog List: coastal community

Ico48
All About Work
By mandala
Number of Posts: 34
Ico48
คุยนอกเวลา
By mbunsong
Number of Posts: 36
Ico48
ขีดเส้นใต้...เอาไว้
By อาเกา
ถ่ายทอดประสบการณ์หน้างานการเงิน
Number of Posts: 31