นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รายการบล็อก: ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Ico48
บ่มเพาะนักศึกษา
โดย อรนุช
จำนวนบันทึก: 2
Ico48
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โดย PSU-BIC
จำนวนบันทึก: 1