นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รายการบล็อก: เรื่องเล่า

Ico48
เรื่องเล่าจากวิศวกรรมเคมี
โดย กุลชนาฐ
ประสบการณ์ เรื่องราวในภาค และในชั้นเรียน
จำนวนบันทึก: 25