นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รายการบล็อก: psu leader 2

Ico48
I am coming
โดย Chutima
จำนวนบันทึก: 6
Ico48
นบ.ม.อ.2
โดย คนข้างหลัง
จำนวนบันทึก: 9