นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รายการบล็อก: นบ.ม.อ.2

Ico48
เรื่องเล่าจากหน้างาน
โดย เมตตา
จำนวนบันทึก: 680
Ico48
สุข-ขา อยู่หนใด
โดย คนข้างหลัง
จำนวนบันทึก: 38
Ico48
I am coming
โดย Chutima
จำนวนบันทึก: 6