นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รายการบล็อก: ข่าวกิจกรรม-ฝ่ายบริการวิชาการ

Ico48
ข่าวกิจกรรม NEC
โดย หนุ่มหน้ามน
จำนวนบันทึก: 3