นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รายการบล็อก: รวม Blog ACaser

Ico48
5S and QI
โดย @--,'--Ladypin
จำนวนบันทึก: 21
Ico48
ชีวิตและสุขภาพ
โดย @--,'--Ladypin
จำนวนบันทึก: 1
Ico48
อบรมและพัฒนา
โดย @--,'--Ladypin
จำนวนบันทึก: 0
Ico48
รางวัล/เกียรติคุณ
โดย @--,'--Ladypin
จำนวนบันทึก: 0
Ico48
Tips on work
โดย @--,'--Ladypin
จำนวนบันทึก: 0
Ico48
จิปาถะ
โดย @--,'--Ladypin
จำนวนบันทึก: 0
Ico48
ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย @--,'--Ladypin
จำนวนบันทึก: 10
Ico48
ประสบการณ์หน้างาน
โดย @--,'--Ladypin
จำนวนบันทึก: 1
Ico48
5S&QI
โดย หนุ่มหน้ามน
จำนวนบันทึก: 23
Ico48
Tips on work
โดย หนุ่มหน้ามน
จำนวนบันทึก: 3
Ico48
ชีวิตและสุขภาพ
โดย หนุ่มหน้ามน
จำนวนบันทึก: 7
Ico48
จิปาถะ
โดย หนุ่มหน้ามน
จำนวนบันทึก: 5
Ico48
อบรมและพัฒนา
โดย หนุ่มหน้ามน
จำนวนบันทึก: 0
Ico48
ข่าวกิจกรรม NEC
โดย หนุ่มหน้ามน
จำนวนบันทึก: 3