นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รายการบล็อก: ทรัพยากรการเรียนรู้

Ico48
จับฉ่าย ไร้สารคดี
โดย NovemberRain
จำนวนบันทึก: 123
Ico48
สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ชีวิตมีทั้งด้านบวกและด้านลบ หรือแม้แต่อย่างกลาง ๆ เห็น คิด เขียน ตามอารมณ์บวก ลบ หรืออย่างกลาง
จำนวนบันทึก: 1054
Ico48
T(uesday) Talk CoPเล่าเรื่อง
โดย SuDa
จำนวนบันทึก: 1
Ico48
Books are all around
โดย บรรน่ารัก
จำนวนบันทึก: 4