นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รายการบล็อก: QA

Ico48
ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
จำนวนบันทึก: 51
Ico48
เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
จำนวนบันทึก: 83
Ico48
การประกันคุณภาพ
โดย อิมจัง
จำนวนบันทึก: 11
Ico48
ประกันคุณภาพ
โดย NP
จำนวนบันทึก: 35
Ico48
ประกันคุณภาพ
โดย หญิงพลอย
จำนวนบันทึก: 1