นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รายการบล็อก: บันทึกผู้บริหาร

Ico48
บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
จำนวนบันทึก: 49
Ico48
ขอเล่าด้วยคน
โดย พิชิต
จำนวนบันทึก: 4