นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รายการบล็อก: blogger of the month

Ico48
เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
เป็นพื้นที่เพื่อเล่าเรื่องงานที่ทำประจำวันในห้องแล็บเคมีคลินิก ให้เพื่อนพ้องน้องพี่ชาวม.อ.ของเราได้รู้จักพวกเราชาวห้องแล็บ รวมทั้งบันทึกสิ่งที่คิดเห็นพบเจอจากการทำงานในชีวิตประจำวันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนอ่านทุกคน
จำนวนบันทึก: 2445
Ico48
กีฬาเพื่อสุขภาพ
โดย คนธรรมดา
จำนวนบันทึก: 65
Ico48
ไปๆ..มาๆ..
โดย พี่เม่ย
จำนวนบันทึก: 30
Ico48
science-equipment
โดย DaDa
จำนวนบันทึก: 424
Ico48
ประกันคุณภาพ
โดย แดง
จำนวนบันทึก: 1
Ico48
สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ชีวิตมีทั้งด้านบวกและด้านลบ หรือแม้แต่อย่างกลาง ๆ เห็น คิด เขียน ตามอารมณ์บวก ลบ หรืออย่างกลาง
จำนวนบันทึก: 1054
Ico48
การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จำนวนบันทึก: 3769
Ico48
เรื่องเล่าของมิกกี้
โดย มิกกี้
เรื่องเล่าของมิกกี้ บอกเล่าเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่รู้มา เพื่อการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จำนวนบันทึก: 320
Ico48
พัฒนางาน
โดย Monly
จำนวนบันทึก: 248
Ico48
Variety of Monly
โดย Monly
จำนวนบันทึก: 387
Ico48
หยิบมาฝากจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ
จำนวนบันทึก: 21
Ico48
บ่น..เพื่อผ่อนคลาย
โดย คนธรรมดา
จำนวนบันทึก: 29
Ico48
เรื่องส่วนตัว
โดย คนธรรมดา
จำนวนบันทึก: 87
Ico48
ชีวิตและความเข้าใจ
โดย คนธรรมดา
ผ่านชีวิตมานานเกินพอ แต่ไม่เคยเข้าใจชีวิตที่ดีพอ
จำนวนบันทึก: 168
Ico48
การใช้งาน Share PSU
โดย Monly
เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้งานในระบบ Share PSU เช่น เทคนิควิธีการใช้งาน จุดเริ่มต้นการใช้งานครั้งแรกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น ๆ ไป
จำนวนบันทึก: 92
Ico48
เรื่องราวเล่าขานตัวตน เปปนสุขเศร้าเคล้าไป....
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
มีใครให้ความเห็นไดบ้างจะเป็นพระคุณยิ่งครับ
จำนวนบันทึก: 105