นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รายการบล็อก: ตามอ่าน

Ico48
เรื่องเล่าจากหน้างาน
โดย เมตตา
จำนวนบันทึก: 680
Ico48
ไปๆ..มาๆ..
โดย พี่เม่ย
จำนวนบันทึก: 30