นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รายการบล็อก: pharmacy-cc

Ico48
เรื่องเล่า เก็บมาฝาก
โดย @applesk@
จำนวนบันทึก: 17
Ico48
ทิปเล็กๆ น้อยๆ
โดย @applesk@
จำนวนบันทึก: 11