นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รายการบล็อก: Cop:การเรียนการสอนและการผลิตผลงานวิชาการ ม.อ.วิทยาเขตตรัง

Ico48
Classic Film
โดย Suranai Chuairuang
จำนวนบันทึก: 5
Ico48
ออมก่อน รวยกว่า
โดย daina
จำนวนบันทึก: 1
Ico48
R E S E A R C H
โดย ICEY_TRM.
จำนวนบันทึก: 4
Ico48
Learning&Develope
โดย porch
จำนวนบันทึก: 1
Ico48
KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
KM,สายวิชาการ
จำนวนบันทึก: 51
Ico48
Information Technology
โดย จงกลนี รุ่งเรือง
Information Technology
จำนวนบันทึก: 1
Ico48
บันทึกยามเย็น
โดย Mr. Natha Ya Lee
เรื่องเล่ายามเย็น
จำนวนบันทึก: 2
Ico48
YOD4ALL
โดย YOD
เรื่องเล่า
จำนวนบันทึก: 1
Ico48
KM-Ekarin
โดย EkarinS.
Share knowledge and experiences
จำนวนบันทึก: 9
Ico48
Econ
โดย Siraporn Srisuwan
Economics
จำนวนบันทึก: 2
Ico48
PSU Accounting
โดย Phattrapong
PSU,Trang,Accounting
จำนวนบันทึก: 5
Ico48
ความรู้เรื่องภาษีอากร
โดย Annyta
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลและอื่นๆ
จำนวนบันทึก: 5
Ico48
English
โดย Suthida
ภาษาอังกฤษ
จำนวนบันทึก: 6
Ico48
App น่าใช้
โดย Jirawat Sinchai
จำนวนบันทึก: 2
Ico48
Kamkaew
โดย KaMkAeW
จำนวนบันทึก: 4
Ico48
apisara
โดย P.Richy
จำนวนบันทึก: 4
Ico48
นราภรณ์ ไชยรัตน์
โดย นราภรณ์
ความรู้ทางบัญชี
จำนวนบันทึก: 2
Ico48
Nantana
โดย Ajarn Nantana Sittirak
Thought and idea sharing
จำนวนบันทึก: 2