นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รายการบล็อก: Cop:สนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน ม.อ.วิทยาเขตตรัง

Ico48
สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
จำนวนบันทึก: 36
Ico48
E-learning
โดย Tuckbiz
จำนวนบันทึก: 2
Ico48
เดินตามตะวัน
โดย นราคีรี
จำนวนบันทึก: 1
Ico48
เล่าสารบรรณ ม.อ.ตรัง
โดย สุนันทา อ่อนแก้ว
สารบรรณ,ม.อ.ตรัง
จำนวนบันทึก: 2
Ico48
สวัสดิการ
โดย สมจิตร์
จำนวนบันทึก: 1
Ico48
ชื่ออะไรก็ดี
โดย BirdSky
จำนวนบันทึก: 1
Ico48
คนทำงาน
โดย KUSUMA PAKPINPHET
จำนวนบันทึก: 1
Ico48
น้องอิน
โดย น้องอิน
จำนวนบันทึก: 5