นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Blog List: Littleaun

Ico48
งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
งานซ่อมเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือวิทยาศาสตร์
Number of Posts: 324