นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รายการบล็อก: Littleaun

Ico48
งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
งานซ่อมเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือวิทยาศาสตร์
จำนวนบันทึก: 324