นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รายการบล็อก: myspace

Ico48
งานพัสดุ มอ.
โดย ฟ้าใส
จำนวนบันทึก: 1
Ico48
Qulity Libarts
โดย gorn
ไปด้วยกัน ไปได้ไกล
จำนวนบันทึก: 1