นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รายการบล็อก: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการวิชาการ

Ico48
บริการวิชาการแบบให้เปล่า คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย ~>aRuNaN<~
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมในพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนและคงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไว้
จำนวนบันทึก: 3
Ico48
บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
จำนวนบันทึก: 107
Ico48
บริการวิชาการ
โดย saw
จำนวนบันทึก: 15
Ico48
บริการวิชาการ fnr1
โดย น้ำขิง
งานบริการวิชาการ
จำนวนบันทึก: 16
Ico48
บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
งานบริการชาวบ้าน ชุมชน และชีวิตครับ
จำนวนบันทึก: 35