นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รายการบล็อก: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย

Ico48
โครงการวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
จำนวนบันทึก: 31
Ico48
พลังงานลม
โดย Smarn
คงต้องเริ่มจากงานวิจัยที่ทำอยู่ ซึ่งได้แก่ด้านพลังงาน เช่น ลม และชีวมวลเป็นต้น ทำการแปลงโฉมอยู่ในรูปที่น่าจะสื่อความรู้แก่คนทั่วไปได้
จำนวนบันทึก: 17
Ico48
วิจัยสู่วิชาการ
โดย Marky
จำนวนบันทึก: 59
Ico48
ปาล์มน้ำมัน
โดย saw
จำนวนบันทึก: 20
Ico48
พลังออสโมติก
โดย Smarn
เป็นพลังงานที่ผลิตได้จากความดันออสโมซิส ระหว่างน้ำจืดกับน้ำทะเล
จำนวนบันทึก: 1
Ico48
จรรยาวิชาชีพวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
วิชาชีพนักวิจัย
จำนวนบันทึก: 4
Ico48
จากงานประจำสู่งานวิจัย
โดย Bravo1
เพื่อแนะนำแนวทางในการพัฒนางาน
จำนวนบันทึก: 7