นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Blog List: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย

Ico48
พลังงานลม
By Smarn
คงต้องเริ่มจากงานวิจัยที่ทำอยู่ ซึ่งได้แก่ด้านพลังงาน เช่น ลม และชีวมวลเป็นต้น ทำการแปลงโฉมอยู่ในรูปที่น่าจะสื่อความรู้แก่คนทั่วไปได้
Number of Posts: 17
Ico48
ปาล์มน้ำมัน
By saw
Number of Posts: 20
Ico48
พลังออสโมติก
By Smarn
เป็นพลังงานที่ผลิตได้จากความดันออสโมซิส ระหว่างน้ำจืดกับน้ำทะเล
Number of Posts: 1
Ico48
จรรยาวิชาชีพวิจัย
By จิราภรณ์ คงสุข
วิชาชีพนักวิจัย
Number of Posts: 4
Ico48
จากงานประจำสู่งานวิจัย
By Bravo1
เพื่อแนะนำแนวทางในการพัฒนางาน
Number of Posts: 7