นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Nobita
Ico64
Mr.Yuthachai Ruangrut
Engineer
Scientific Equipment Center
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > yuttachai.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_untitled {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Untitled.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1539,"visibility":2,"description":"level1","created_at":"2016/10/29 12:04:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/10/29 12:04:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/29 12:04:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/29 12:04:07 +0700","id":59555,"asset_file_size":43102}
  • Small_ph {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pH.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":1539,"visibility":2,"description":"ph","created_at":"2015/02/21 23:36:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/21 23:36:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/21 23:36:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/21 23:36:49 +0700","id":51271,"asset_file_size":233499}
  • Small_10723433_538067626324093_923557627_n {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"10723433_538067626324093_923557627_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1539,"visibility":2,"description":"k6","created_at":"2014/10/03 16:21:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/10/03 16:21:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/03 16:21:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/03 16:21:15 +0700","id":48894,"asset_file_size":53168}
  • Small_10721401_538067656324090_1804507156_n {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"10721401_538067656324090_1804507156_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1539,"visibility":2,"description":"k5","created_at":"2014/10/03 16:20:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/10/03 16:20:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/03 16:20:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/03 16:20:37 +0700","id":48893,"asset_file_size":70371}
  • Small_10721303_538067696324086_2142233394_n {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"10721303_538067696324086_2142233394_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1539,"visibility":2,"description":"k4","created_at":"2014/10/03 16:19:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/10/03 16:19:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/03 16:19:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/03 16:19:30 +0700","id":48892,"asset_file_size":54317}
  • Small_10715835_538067639657425_1171781858_n {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"10715835_538067639657425_1171781858_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1539,"visibility":2,"description":"k3","created_at":"2014/10/03 16:18:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/10/03 16:18:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/03 16:18:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/03 16:18:14 +0700","id":48891,"asset_file_size":50550}
  • Small_10654154_538067679657421_203887563_n {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"10654154_538067679657421_203887563_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1539,"visibility":2,"description":"k2","created_at":"2014/10/03 16:17:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/10/03 16:17:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/03 16:17:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/03 16:17:41 +0700","id":48890,"asset_file_size":76985}
  • Small_10484749_538067689657420_1949900647_n {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"10484749_538067689657420_1949900647_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1539,"visibility":2,"description":"k1","created_at":"2014/10/03 16:16:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/10/03 16:16:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/03 16:16:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/03 16:16:31 +0700","id":48889,"asset_file_size":72768}
  • Small_dsc03920 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"DSC03920.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1539,"visibility":2,"description":"pp","created_at":"2014/08/29 13:33:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/08/29 13:33:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/29 13:33:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/29 13:33:07 +0700","id":48213,"asset_file_size":36090}
ขนาดย่อ: