นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

Main > wullop.s

No folder found
  • Small_thongurai {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"thongurai.jpg","created_at":"2020/01/27 09:12:13 +0700","asset_updated_at":"2020/01/27 09:12:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/27 10:45:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2020/01/27 10:45:48 +0700","description":"thongurai","asset_file_size":275471,"modified_at":"2020/01/27 09:12:57 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63397,"comment_counter":1,"commentable":true}
  • Small_gen {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Gen.jpg","created_at":"2018/11/28 10:30:55 +0700","asset_updated_at":"2018/11/28 10:30:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/28 10:30:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Gen","asset_file_size":461054,"modified_at":"2018/11/28 10:30:58 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62626,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1542074455152 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1542074455152.jpg","created_at":"2018/11/13 09:03:15 +0700","asset_updated_at":"2018/11/13 09:03:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/13 09:03:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Prasert2","asset_file_size":197910,"modified_at":"2018/11/13 09:03:20 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62605,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_20181107_102859 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20181107_102859.jpg","created_at":"2018/11/07 10:31:20 +0700","asset_updated_at":"2018/11/07 10:31:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/07 10:31:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Prasert1","asset_file_size":357191,"modified_at":"2018/11/07 10:31:26 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62604,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_20181107_083653 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20181107_083653.jpg","created_at":"2018/11/07 08:39:03 +0700","asset_updated_at":"2018/11/07 08:39:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/07 08:39:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Prasert","asset_file_size":356490,"modified_at":"2018/11/07 08:39:07 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62603,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_inno {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Inno.png","created_at":"2018/07/25 09:32:04 +0700","asset_updated_at":"2018/07/25 09:32:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/25 09:32:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Inno","asset_file_size":625863,"modified_at":"2018/07/25 09:32:11 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62416,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pool {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pool.jpg","created_at":"2017/11/21 08:48:04 +0700","asset_updated_at":"2017/11/21 08:48:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/21 08:48:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pool","asset_file_size":85139,"modified_at":"2017/11/21 08:48:12 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61851,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pakpra2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pakpra2.jpg","created_at":"2017/11/19 17:23:04 +0700","asset_updated_at":"2017/11/19 17:23:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/19 17:23:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pakpra2","asset_file_size":147457,"modified_at":"2017/11/19 17:23:07 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61850,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pakpra1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pakpra1.jpg","created_at":"2017/11/19 17:22:23 +0700","asset_updated_at":"2017/11/19 17:22:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/19 17:22:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pakpra1","asset_file_size":49474,"modified_at":"2017/11/19 17:22:29 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61849,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: