นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > wullop.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sagrhealth {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SAgrHealth.jpg","created_at":"2013/09/19 17:56:01 +0700","asset_updated_at":"2013/09/19 17:56:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/19 17:56:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"healthy","asset_file_size":98626,"modified_at":"2013/09/19 17:56:10 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42834,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_th1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"th1.jpg","created_at":"2013/08/10 16:57:22 +0700","asset_updated_at":"2013/08/10 16:57:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/10 16:57:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"th1","asset_file_size":96495,"modified_at":"2013/08/10 16:57:26 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42024,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_thai3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"thai3.jpg","created_at":"2013/08/10 16:56:00 +0700","asset_updated_at":"2013/08/10 16:56:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/10 16:56:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"th3","asset_file_size":97951,"modified_at":"2013/08/10 16:56:08 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42023,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_thai2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"thai2.jpg","created_at":"2013/08/10 16:54:52 +0700","asset_updated_at":"2013/08/10 16:54:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/10 16:54:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"th2","asset_file_size":97151,"modified_at":"2013/08/10 16:54:55 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42022,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ornament2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ornament2.jpg","created_at":"2013/08/10 16:52:29 +0700","asset_updated_at":"2013/08/10 16:52:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/10 16:52:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ornament2","asset_file_size":91896,"modified_at":"2013/08/10 16:52:37 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42021,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ornament1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ornament1.jpg","created_at":"2013/08/10 16:51:56 +0700","asset_updated_at":"2013/08/10 16:51:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/10 16:51:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ornament1","asset_file_size":92147,"modified_at":"2013/08/10 16:51:59 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42020,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_orna2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"orna2.jpg","created_at":"2013/08/10 16:50:59 +0700","asset_updated_at":"2013/08/10 16:50:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/10 16:51:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"orna2","asset_file_size":90407,"modified_at":"2013/08/10 16:51:06 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42019,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_orna1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"orna1.jpg","created_at":"2013/08/10 16:50:27 +0700","asset_updated_at":"2013/08/10 16:50:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/10 16:50:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"orna1","asset_file_size":85025,"modified_at":"2013/08/10 16:50:34 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42018,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_orchid2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"orchid2.jpg","created_at":"2013/08/10 16:49:21 +0700","asset_updated_at":"2013/08/10 16:49:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/10 16:49:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"orc2","asset_file_size":94403,"modified_at":"2013/08/10 16:49:26 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42017,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: